Mistrovství světa v genocidě

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Manželé Klement a Marta Gottwaldovi získali světové uznání za inovativní přínos v integraci politické genocidy a socialistické zákonnosti.

Mistrovství světa v genocidě je označení pro makabrózní šampionát, který probíhá již řádově přes 300 let. Účastní se ho mnohé národy světa. Od Američanů (kteří soutěž založili a vyhlásili) přes Albánce, Srby, Iráčany, Kambodžany, Němce, Čechy, Moravany, Židy, Kopřany až po nejprimitivnější africké kmeny. Mistrovství spočívá ve vyvražďování, pronásledování a vyhánění národů jinými národy. Těm se jejich úspěšnost započítá do účtování šampionátu. I přes zásahy humanistů a pacifistů hrůzné klání stále pokračuje.

Prvopočátky soutěže[edit]

Myšlenka moderního mistrovství světa v genocidě vznikla údajně už na přelomu 17. a 18. století v USA, kdy stál před Američany problém vyřešení indiánské otázky. Museli si zásah proti rudochům nějak ospravedlnit, a tak vyhlásili oficiální mistrovství světa v genocidě a po jeho slavnostním newyorském zahájení a výběru hesla: „mrtvý indián = dobrý indián“, začali soutěžit. Postupně se toto mistrovství, původně jen amerického kontinentu, (v Jižní Americe se do klání přihlásili Španělé) rozšířilo do celého světa.

Pravidla[edit]

Mistrovství světa v praxi

Moderní pravidla mistrovství světa v genocidě jsou formována až dodnes. Není zase tak podstatné, kolik obětí si ta či ona genocida vyžádá, ale hlavním měřítkem je procentuální úspěšnost na daném území. Úspěšnost, která je hlavním bodovým ohodnocením se vypočítá následujícím způsobem. Počet obětí genocidy vydělíme počtem původních obyvatel národa, na kterém je genocida páchána, a vyjde nám číslo. Čím více se přibližuje číslu 1, tím lepší skóre si režim, který genocidu provádí, připíše. Příklad na Bašmacích v Moravstánu: Na území žilo 30 000 Bašmaků. Po proběhnutí genocidy jich zůstalo 13 000, tudíž 17 000 se jich stalo obětí genocidy 17 000:30 000 = 0,5667. Pro větší přehlednost převeďme na procenta: 0,5667×100 = 56,67%. Úspěšnost je tedy 56,67 %. Pokud náhodou nastane situace, že je úspěšnost shodná, pak teprve rozhodne počet obětí. Pravidla jsou, posuďte sami, velice strašlivá, ale přehledná a jednoduchá.

Moderní historie a výsledky soutěže[edit]

Mistrovství světa v genocidě se zúčastnilo mnoho národů. Velkého rozmachu šampionát dosáhl ve 20. století, kde jednotlivá klání probíhala na mnohých území za často velice pohnutých situací. Kambodža, Vietnam, Jugoslávie, Sovětský svaz... Co se týče úspěšnosti, v jednotlivých svých genocidách jsou skutečnými přeborníky Srbové, jejichž úspěšnost v jednotlivých regionech se přibližovala sto procentům. Oni sami se podle jejich slov měli stát obětí genocidy ze strany Chorvatů, Slovinců, Albánců aj., která byla obranným reflexem na srbskou genocidu, ale skutečnost je taková, že Srbové zřejmě dělají z komára velblouda.

Vedle Srbů jsou poměrně úspěšní také zakladatelé Američané, Němci, Mudžahedíni, Židé, Kambodžané, Číňané, Sověti, Iráčané, Češi a Kopřané. Německý holocaust sice patří co do počtu mrtvých mezi nejděsivější genocidy, ale mnozí Němci (tzv. revizionisté) dnes podezřívají Židy, že dělají z komára velblouda. Sami Židé se ale po roce 1945 snaží Němce v úspěšnosti ve světovém žebříčku dostihnout.

Osobnosti mistrovství světa[edit]