Parouberkové

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Parouberkové byli jedním z nejstarších šlechtických rodů. Původ jména je sporný, ale nejspíš byl odvozen od pragermánského parouc, což znamená prase s jedním okem. Přídáním burg, čili berk, vzniklo pojmenování jejich rodového sídla.

Georgias Crassus Scaevola[edit]

Georgias, řečený Crassus Scaevola.

Jejich prvním mýtickým prapředkem, od kterého odvozovali svůj původ, byl římský ušlechtilý bandita Georgias Crassus Scaevola, tedy Jiří Tlustý Levák, žijící kolem roku 40 před n. l. Byl téměř jako Jánošík nebo Robin Hood, jen s tím, že bral všem a dával sobě, a lid ho za to miloval. Po tom, co znásilnil hospodského a ukradl 6 denariů, zánovní dýku a sličnou otrokyni galského původu, byl dopaden a postaven před soud. Parouberská pověst praví, že počas toho, co hořel na hranici, řekl: „Není tady nějak horko?

Hrad Parouberk[edit]

Bohužel nikdo přesně neví kde Parouberk ležel. Nejpodrobnější mapa raně středověkých Čech byla ihned po objevení nenávratně zničena, když si nad ní kartograf Vosátko plnil benzínový zapalovač značky Zippo (nepravý, samozřejmě). Dle písemných zpráv je ale jisté, že až padesát procent hradních prostor bylo vyčleněno pro společnou jídelnu s harémem. U jiných panských rodů nemyslitelné, ale sexymozeční Parouberkové rádi kombinovali jídlo se ženama. Zlé jazyky pravily, že Parouberkové z ženských občas dělali guláš.

Jindřich I. z Parouberka[edit]

Udatný Jindřich I. z Parouberka.

Nejvýznamnější člen této panovnické rodiny, proslavil se svou nevšední sbírkou nepřátelských hlav, která čítala 92 Turků, 78 Němců, 40 Čechů a z dovolené v Africe si přivezl exotický suvenýr - zakonzervované přirození Nubijky. Když později zjistil že je to jen přirození Romky, úlisně ho věnoval sardinskému vévodovi. Mezi jeho úspěchy patří významná vědecká činnost. Především popsal 10 možností konzervace lidské hlavy za užití soli, a ve svém díle Imago Vaginarum Mundi popsal typy přirození u sedmi stovek žen, které měl u sebe na hradě. Osudným se mu stala kratochvíle, kdy se podnapilý pokoušel přeskočit z hradní věže k sobě do komnaty, ovšem upadl. Podle měření mu k doskoku do okna chybělo pouhých 49 metrů.

Vilém III. Hloupý z Parouberka[edit]

Slavný Vilém III. zvaný Hloupý

Tento člen rodiny se proslavil hlavně svojí účastí na zemských sněmech, kde masturboval v čase předčítání přednesení. Na rukou z neznámých příčin nosil fusakle, a v povědomí vešel svým výrokem, že utvoří alianci klidně i s Turky a Moraváky, když to bude pro lid prospěšné. To se ví, že lidem myslel Parouberky.

Herkules z Parouberka[edit]

Poslední Parouberk. Zanechal jen jednoho potomka, ale jelikož to bylo po styku s pokojskou (při kterém mj. přišel o potenci navždy), hodil ho rovnou do řeky.

Věštba[edit]

Jistý Abdul Jdi-do-Pitch-e kdysi za úplatu ve formě bramborové polévky prorokoval Parouberkům potomka, jakého ještě Čechové nikdy nezažili, který bude DOBRO, KRÁSA, PRAVDA, a lid ho bude milovat. Moderní doba ukazuje, že potomek nejspíš je, ale veštec se v atributech sekl.

Pravěk[edit]