Vojenská historie Francie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Nejvtipnější situace - Francouzi prohrávají sami se sebou v centru Paříže.
Vlajkafrancie.png

Vojenský prapor francie na kterém je i seznam vojenských úspěchů Francie.

Jít do války bez Francie je jako jít na jelena bez xylofónu.

—Jeden nejmenovaný anglický časopis

Jít s Francií do války je jako jít s harmonikou na zajíce.

—Další nejmenovaný anglický časopis

Jít do bitvy bez Francie je jako jít rybařit bez ovladače od TV.

—Fakt

Francie, nejkrásnější, nejlepší a nejpotřebnější stát Evropy, má za sebou dlouhou a bohatou historii zdobenou mnohými vítězstvími na polích krásy, umění, literatury, filosofie, diplomacie a megalomanství. Jedno pole ovšem zbývá... pole válečné. Na něm se ovšem Francouzům vedlo poněkud...jinak...

Galské války:

Porážka. V této válce, jejíž konec předznamenal dalších 2000 let historie Francie, byla tato země dobyta Italem.

Křížové výpravy:

Porážka. Francouzská armáda vedená lotrinským vévodou dosáhla jen menších úspěchů. Díky Normanům a Lotrinčanům se Francouzům podařilo dobýt oslabený Jeruzalém uprostřed války mezi muslimy, Egypťany a Iráčany. Mnoho rytířů přijelo k Jeruzalému na osedlaných kravách a vepřích, neboť mnoho koní zahynulo žízní nebo během bojů s Turky. Ustanovují Jeruzalémské království a další nestabilní státečky podél moře. Francouzi se pokoušejí dobýt Damašek, ale neúspěšně, Syřané na ně vybafli z ovocných sadů před městem a obléhání se proto nezdařilo. Francouzům přicházejí na pomoc Angličané, Němci, Italové, Rakušané, Maďaři a Češi, ale díky spojenectví s Francouzi prohráli všichni. Svatý Ludvík se pokouší dobýt Egypt, ale neúspěšně. Během křížových výprav Francouzi zakládají mocný a bohatý řád templářů na ochranu Jeruzaléma, ale nakonec se je rozhodnou uvěznit a upálit. Jeruzalém je ztracen...

Válka proti Flandrám:

Plichta.

Křížová výprava proti Albigenským:

Vítězství, ovšem jedině proto, že protivníkem byli taktéž Francouzi. Na popud papeže zaútočili Francouzi z Francie na jižanské Francouze z hrabství Toulouse a Provensálska. Byl to první případ v historii, kdy severní Francouzi zvítězili nad jižany, čili že prohráli sami se sebou. Velká část francouzských obyvatel byla vyvražděna agresivními Francouzi a mnoho měst zpustošeno. Faktickým vítězem byla církev, neboť předmětem sporu bylo katarské hnutí z města Albi, které bylo výpravou úspěšně rozprášeno. Taktéž mnoho cizinců a žoldáků se obohatilo při plenění francouzských měst.

Stoletá válka:

Z většiny prohraná; Francii nakonec zachránila nedospělá dívka trpící schizofrenií, jež bezděčně definovala První pravidlo vedení války Francií: "Francouzská armáda zvítězí pouze v případě, že jejím vrchním velitelem není Francouz".

Francouzsko-Italské války:

Porážka. Fracie se stává jediným státem v historii, který s Itálií prohrál dvě války.

Válka třicetiletá:

Fracie se technicky vzato války neúčastní, ale svou zahraniční politikou si invazi nakonec vykoleduje. Na základě faktu, že ostatní válčící strany ji postupem času zcela ignorují, Francouzi prohlašují, že uhráli plichtu.

Válka s Nizozemím:

Plichta.

Válka s Augsburskou ligou (válka krále Viléma, francouzsko-indiánská válka):

Ve skutečnosti porážka, o níž Francouzi tvrdí že byla plichtou. Tři plichty hned po sobě frankofilové celého světa považují za vrchol válečnických úspěchů Francie.

Válka o Španělské následnictví:

Porážka. V této válce poprvé prohráli bitvu u Marlborough, což se od té doby stalo jejich oblíbenou kratochvílí.

Americká revoluce:

V gestu, které se vbrzku moderním Američanům opět připomene, Francie tvrdí že válku vyhrála, i přesto že téměř všechnu váhu boje nesli angličtí kolonisté. Později je tento krok znám jako de Gaullův syndrom, a z něj vychází Druhé pravidlo vedení války Francií: "Francie zvítězí pouze v případě, že o většinu válčení se postará Amerika".

Francouzská revoluce:

Vítězství, ovšem jedině proto, že protivníkem byli opět Francouzi.

Napoleonské války:

Prohra. Dočasná vítězství díky vedení Korsičanem (viz První pravidlo!), který se však ukázal jako naprosto neschopný porazit anglického ševce. Dobývá Egypt a Jeruzalém, ale je nakonec poražen a dobytá území ztrácí. V bitvě u Trafalgaru díky spojenectví s Francouzi prohráli i Španělé. V neúspěšném tažení proti Rusku většina Francouzů umrzla. Neohřála je ani hořící Moskva, kterou Rusové zapálili a Korsičan je nakonec poslán do vyhnanství.

Francouzsko-Pruská válka:

Porážka. Němci sehráli roli opilého spratka, který je v sobotu v noci zcela sám zamčen v domě s ošklivou holkou.

První světová válka:

Díky příměří uzavřenému v poslední chvíli před porážkou, po tom, co je zachránila Amerika, uhráli Francouzi plichtu. Tisíce francouzských žen zakusily pocit, jaké to je vyspat se nejen s vítězem, ale navíc s takovým, který je neoslovoval "fraulein". Bohužel, vzhledem k masovému použití kondomů Američany, Francouzi prošvihli výbornou šanci k vylepšení svého genofondu.

Druhá světová válka:

Porážka. Přesto Francouzi dokázali alespoň naprosto zdokonalit taktický ústup, jelikož žádná jiná armáda v historii neustupovala tak rychle, jak armáda francouzská. Německem obsazená Francie je Američany a Brity osvobozena právě ve chvíli, kdy se francouzská vojska konečně naučila Horst Wesselovu píseň. Proněmecky naladění Francouzi z jihu vedení maršálem Pétainem vyhlašují kapitulaci. Francouzi se objevují na straně Britů a Američanů jako vítězové.

Indočína:

Porážka. Francouzská armáda se hodila marod a zalezla do postele s kapavkou od Dien Bien Phu (diagnóza Dien-Bien-Flu).

Povstání Alžířanů:

Porážka. Od křižáckých dob první případ, kdy západní armádě natrhla prdel muslimská NEturecká armáda. Bylo definováno První pravidlo muslimského válčení: "Francouzům dokážeme vždycky nakopat prdel". Stejné pravidlo již v té době měli Italové, Rusové, Němci, Britové, Holanďané, Španělé, Vietnamci a Eskymáci.

Válka proti terorismu:

Francie, mající na paměti svou vojenskou historii, se rozhodla kapitulovat do rukou Němců a muslimů. Čistě z bezpečnostních důvodů. Byl učiněn pokus o kapitulaci do rukou vietnamského velvyslance, ten však selhal, když velvyslanec vyhledal azyl v McDonaldu.

Strkanice u padlého stromu:

Pyrrhovo vítězství. Roku 1601 se při souboji Evropanů a Indoameričanů o ovládnutí severoamerických oblastí permafrostu podařilo několika Francouzům přežít zběsilý ústup z krvavé bitvy a založit Kanadu.

Válka proti IS:

Rok a půl náletů konečně přinesl toužebně očekávaný výsledek! Islámský stát již zabil stovku Francouzů v jejich domovech a nyní vyzývá ke stupňování útoků jakožto předzvěst výsadku na evropské pevnině, konkrétně na marseillských plážích. Francouzská obranná strategie spočívá v tom, že jejich jednotky jako obvykle utečou a NATO je pak zachrání, což se nestane, protože USA potřebují od IS levnou ropu. Zatím politické špičky statečně odsuzují tyto terorisitcké útoky, nejspíše se snaží Francii psychicky podpořit, aby nekapitulovala do rukou Islámského státu