Gentlemanská dohoda

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Gentlemanská dohoda je mezinárodní nepsané pravidlo o dohodě dvou mužů především gentlemanů. Tato dohoda se dá aplikovat na veškeré problémy po celou dobu co budou oba gentlemani souhlasit s podmínkami stanovenými dohodou. Tato dohoda byla zavedena především pro vyřešení jakéhokoliv sporu diplomatickým způsobem který bude vhodný pro obě strany a zamezí tím zbytečným konfliktům.

Pravděpodobně první gentlemanská dohoda mezi kmeny Slovanů ztvárněná na malbě renesančního malíře "Levonarda da Chinciho"

O vzniku dohody[edit]

O vzniku dohody se dohadují historici z celého světa jakékoliv první zmínky gentlemanské dohody se datují kolem roku 100 n. l. kde první kmeny Slovanů na území dnešního Ruska začaly používat tyto dohody. Avšak gentlemanská dohoda se do světového uznání jakožto nepsané pravidlo dostalo až v roce 795 n. l. kdy se Vikingský náčelník Vyndal Mubrk dohodl s tehdejším vévodou napadané části Anglie Alfrédem Torpédem o ukončení bojů. Oba dva vůdci po dlouhých dnech dohadů nakonec došli k závěru který byl výhodný pro obě strany. Původně měla gentlemanská dohoda platit pro celé generace obou dohodnutých stran, bohužel tato dohoda byla později porušena vnukem náčelníka Vyndal Mubrka který nesl jméno po svém pradědovi Nepos Tavilse. K porušení oné dohody došlo až v Nepos Tavilseho 36 letech když se najednou stal nespokojen s podmínkami dohody mezi rody. Tímto činem vznikl nový typ gentlemanské dohody a to "dohody falešné" (také lze nazývat: levá dohoda, nedohoda, svinský slvo...)

Dohoda na území Čech[edit]

V Česku se gentlemanská dohoda objevila s postupem civilizace a kultury cca v letech 1000-1011 n. l. V tu dobu byla již celá část Čech ovlivněná tímto pravidlem o gentlemanské dohodě. Na Moravu se pravidlo dohody dostalo až později s rozvojem kultury moravské části Republiky a to cca v letech 2015.

Dohoda Falešná[edit]

Falešná dohoda také slangově nazývána svinská dohoda je dohoda která zprvu vypadá velice slibně. Tato dohoda je používána především vůdci světových velmocí za účelem politického mínění a politické moci. Tyto dohody mají především zachovávat blaho většiny avšak dohody jsou spíše používány pro politické kličky kdy tyto dohody v 98% končí velmi brutálními konflikty. Dohoda Falešná je tedy typ dohody při kterém jedna strana věří té druhé o tom že bude strana druhá plnit veškeré stanovené závazky dohody, zpravidla vždy jedna strana od dohody odstoupí z nenadání a bez udání důvodu. Nejznámější falešná dohoda je bezpochyby Mnichovská dohoda kdy tehdejší Německý vůdce Adolf Hitler slíbil tehdejšímu předsedovi Spojeného Království že po zabrání sudetského území nenapadne zbytek Československé Republiky. Po uzavření této dohody byl po nějakou dobu klid než se jednoho dne Adolf Hitler rozhodl ze dne na den od dohody odstoupit. Tento krok naštval gentlemany ze Spojeného Království natolik že to vedlo k jednomu z nejkrvavějších konfliktů v historii.

Vznik Falešné dohody mezi gentlemany ze Spojeného Království a Německa

Ostatní druhy dohod[edit]

Gentlemanské dohody se postupem času vyvíjely z důvodů že se jedna ze dvou dohodnutých stran snažila získat více z oné dohody nebo dokonce se záměrem zachovat se později nepřátelsky vůči druhé straně. Mezi tyto typy dohod patří

  • Dohoda klasická - Dohoda klasická je dohoda která ctí veškeré pravidla a zásady oné dohody původní. (v dnešní době se tento typ dohody vidí pouze velmi vzácně)
  • Dohoda dočasná - Tento typ dohody je nejčastějším typem dohody. Tato dohoda vzniká na rozdíl od dohody falešné pouze za účelem krátkodobého benefitu obou stran. Jak už sám název napovídá tato dohoda bývá zpravidla ukončena předčasně odhaduje se že pouze 9% dohod dočasných končí bez použití násilí a novou dohodou obou zúčastněných stran.
  • Dohoda nedohoda - Tento typ dohody je dohoda která na konec změní jen nějak nebo třeba i vůbec žádné věci. Tato dohoda je cvičná metoda používána mezi mladými budoucími gentlemany pro výcvik mladých gentlemanů na škole Gentlemanství v Brně. Bohužel 99% absolventů této školy se nikdy nestane gentlemany kvůli svým Brněnským kořenům které ještě nejsou plně vyvinuty na sílu závazku jako je dohoda mezi gentlemany.