Božská kancelář

From Necyklopedie
(Redirected from Kancelář)
Jump to navigation Jump to search
Blesk

Božská kancelář (BK) je komplexní nástroj pro řízení lidstva.

Jak známo, komunikace mezi božstvem a smrtelníky má svá omezení a někdy je obtížné identifikovat co kdy který nadpřirozený chtěl sdělit, naznačit či ovlivnit. Jelikož s řečí božstev se to má tak trochu na levačku a toto omezení jim často komplikovalo život, vytvořila božstva sama speciální sadu nástrojů pro dorozumívání s lidmi. Tato sada tzv. Božská kancelář obsahuje spoustu udělátek, kterým povětšinou nikdo nerozumí a často se zaměňují funkce jednoho za funkce druhého, což dokazuje ono proslavené rčení "Bůhvíproč". Jedním z takových nástrojů je Počasí.

Počasí[edit | edit source]

Tuzemsky slejvak.jpg
Hurikán Wilma

Nutno podotknout, že je to nástroj silný, nevybíravý a v neposlední řadě též nebezpečný, ale hodný svých tvůrců. A je to takový Silný bod této sady. Potřebují-li bohové ukázat zač je toho loket, použijí toto.

V úvodu do problematiky Božská kancelář - Počasí je nutno zmínit i falsifikátory a replikátory. Tato zavrženíhodná skupina, nedbajíc různých výstrah a upozornění, se snaží napodobovat některé božské nástroje. Snad nejznámějším je skupina nazývaná Microsoft. Ve své snaze uchvátit světovládu vytváří různé nástroje a prostředky pro takzvanou komunikaci. Ve svém falsifikátorství jde tak daleko, že používá i podobná označení jako například MS Office. Ačkoliv je to nepochopitelné, někteří tyto pokusy respektují a dokonce se některé nástroje snaží používat. Nutno podotknout, že Microsoftu se podařilo uchvátit některé božské principy a to zejména, že většina funkcí zůstává utajených a pro většinu smrtelníků nesrozumitelných.

Ale zpět k originálu, který přes všechny pokusy zůstává jedničkou, a na rozdíl (chválabohu) od kopií s ním přijdou do styku opravdu všichni. Uveďme si několik podnástrojů a funkcionalit Božské kanceláře .

Hrom[edit | edit source]

Hrom je trapně vysvětlován jako doprovodný fyzikální jev masivního elektrického výboje. To je naprostý nesmysl a každý, kdo se s ním setkal ví, že kolikrát žádný výboj není, a přesto je hrom slyšet. Je-li něco doprovodného, chodí to spolu a ne mýrnix-týrnix dříve či později. Tato skutečnost sama o sobě souvislost vylučuje a ony tzv. "fyziky" usvědčuje ze lži. BK specialisté vědí, že je to nástroj výstražný, bezpečnostní, a není radno ho přehlížet. Když chce některý z nadpřirozených dát vědět, že tudy ne anebo bacha budou se dít hrozný věci, použije právě tuto utilitku.

Příklad užití blesku

Blesk[edit | edit source]

Oproti hromu je blesk nástroj útočný, destruktivní, prostě veskrze představující konečné řešení lidské otázky, naštěstí zpravidla užívaný jen proti jedincům, maximálně proti malé skupině obyvatelstva. Pravděpodobně aby se božstva vyhnula obvinění z nesnášenlivosti k rase či národu, což by jim na prestiži nepřidalo. I když, i zde jsou historické výjimky, ale kdo by je za to mohl kárat, že? Voni to lidi v té Sodomě-Gomoře fakt docela přepískli. Jednoduše, když je potřeba někomu říct, "dosť bolo ...", použije se blesk.

Déšť[edit | edit source]

Je po dešti

Déšť je nástroj rozporuplný a v interpretaci významu značně nejednotný. Příkladně, když během svatby začne pršet, je to přeci jasné upozornění onomu nešťastníkovi "Jdi od toho" přesto to druhá smluvní strana a jejich matky překládají "Prší nám štěstí..." Obdobně i v jiných oborech. Někteří badatelé tvrdí, že déšť je důvodem vzniku dialektiky, ostatní, že je to jen způsob, jak naštvat lidi na jedné a později i na druhé straně. Shrnuto, vždycky je někde někdo naštvanej, že prší, protože většině příjemných činností déšť nesvědčí. Chce-li se říct "... jsi nějakej moc spokojenej...", použije se déšť.

Sníh[edit | edit source]

Ačkoliv by se dalo říct, že sníh je jen jiný release deště, je na první pohled jasné, že se jedná o nástroj veskrze přátelský, tvůrčí a skoro by se chtělo říct lidský. Když je někde už moc bordelu, přikryje se to sněhem; když je potřeba udělat radost dětem, aniž by se zruinoval rodinný rozpočet, napadne sníh; když je potřeba podpořit zpravodajství světových medii, napadne sníh v Maroku a tak podobně. A jakožto nástroj božský... kde by bylo dneska lidstvo, kdyby nebyly v zimě hromady sněhu a lidi nemuseli sedět doma?! Takže pokud se má podpořit populace... použije se sníh.

Vítr[edit | edit source]

Dollar in wind.gif

Poslední z významných nástrojů BK je vítr. O tomto fenoménu se vedou dlouhé spory, které pochopitelně nemají řešení, protože do toho nikdo nevidí. Ale z názorů vyberme několik zásadních. Vítr je takové pojítko mezi nástroji výše jmenovanými. Když je potřeba udělat nějakou pauzu v komunikaci nebo vyplnit trapné ticho v božské konverzaci, trochu to foukne a hned je o čem mluvit. Někdy je možné použít vítr jako nástroj pro vyřizování mezinárodních sporů. Bohužel, většinou to moc nefunguje, jak vidíme v historii. Řekové, místo aby si řekli "kašlem na to, nefouká...", radši zbavili života nevinnou holku, aby fouklo, a oni si mohli naplácat bláto z nepřátelské krve na svoje raněné ego. Inu, i nadpřirození mají svou trpělivost. Má-li se něco hýbat... použije se vítr.

Mlha[edit | edit source]

Mlha je nástroj BK poněkud netypický, vymykající se z rámce utvořeného předešlými typy počasí. Smrtelníkům se mlha jeví jako temporální kolektivní defekt všech optických soustav, který způsobuje, že je, s prominutím, prd vidět. Až poslední výzkumy expertních týmů na BK a vědecká špiónáž prokázaly, že smysl mlhy je jiný, a to přechod světa z verze X.Y.Z na verzi X.Y.Z + 1, kde X znamená bůhvíco, Y bůhvíco, ale bůhvíco jiné než X, a Z zcela jiné bůhvíco. Vesmír, tak jak jej známe, je nekonečný, nekonečný je ovšem proto, že se stále staví. Dostavba vesmíru probíhá po malých částech, které jsou následně připojeny k stávajícímu celku. A právě k bezproblémovému připojení nově zkonstruovaných částí se používá mlha. Mlha zde funguje jako faktor, jenž rozvolní všechny fyzikální charakteristiky stávajícího světa, přidá návěstidlo pro nové komponenty a po úspěšném připojení nových části výsledek osadí ukončovacím znakem a v technické specifikaci světa změní datum v kolonce "last modified" na stávající datum přepočtené na luxy. Podle nejnovějších - a tím pádem neověřených - vědeckých hypotéz má mlha podobné vlastnosti jako tma, která ovšem slouží k pravidelné optimalizaci zdrojového kódu známého světa. Když politici něco proserou, tak to zamlží... k tomu se také použije mlha.

Bouřka[edit | edit source]

Podrobnější údaje naleznete v samostatném čkánku