Lidská práva v Tibetu

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Tento článek byl, či by měl být smazán, protože Čínská lidová republika se snaží převzít vládu nad Necyklopedií a tudíž je tento článek politicky závadný - obsahuje pasáže schopné se interpretovat nesouladně s politickými a třídními zájmy země.

開化的社會過去大多強調民族共同體,中华人民共和国 而最近則著重於由國家或政府陳述的文化或政治共同體。民族主義亦特指民族獨立運動之意識型態,即以民族之名義作出文化與政治主張 民族主義也同時被稱為凝聚民族共同體的學說 個農民在米洛斯島上發現它


Lidská práva v Tibetu patří k jedněm z těch práv bohužel zastaralých a tedy i dávno překonaných – obdobně jako je v našich končinách bohužel překonáno právo první noci.

Tibeťanům byla místo toho přiznána generální a pokroková výsada být plnohodnotným Číňanem. Všechno ostatní, co Tibeťanům zbylo, jsou povinnosti plynoucí z této výsady, případně postihy za nedostatečné plnění povinností.

Zatímco práva Tibeťanů jsou už naštěstí nezpochybnitelnou jistotou, budoucnost práv tibetských jaků, tibetských hrochů, tibetských lam a českých šíbrů, politiků a ex-politiků okolo CEFC leží ve hvězdách.

Dalaj lama[edit]

Dalaj lama, bývalý vládce, státní mistr v Counter Striku, se po osvobození Tibetu BOTem (Biomechanický Obézní Típek) "Mao ce TungaDunga" státáhl do Indie, kde je exilovým zastáncem napíchnutí Tibetu na internet, aby si mohl zahrát s Maem (nebo jak se to píše).

Čínský režim nedávno vydal Výnos regulující proces reinkarnace, podle něhož všechny inkarnace živého Buddhy musí mít souhlas komunistické vlády v Pekingu, nikdo mimo Čínu nesmí ovlivňovat proces reinkarnace ze zahraničí.[1]