Zední soud

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Pohřeb.jpg Černý humor je specifický druh humoru a komiky založený na tom, že paradoxně vyvolává smích prostředky, které ve své podstatě vůbec k smíchu nejsou.
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Zastavovací zeď.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Vysloužilý zední soud - obklopen květinami a jinými dary vděčných lidí.

Zední soud je speciálním druhem soudu, společně s např. ústavním soudem, soudem pro lidská práva, krajským soudem a jinými. Česká republika je prvním státem, který se oficiálně uchyluje k veřejnému prosazení zedního soudu. V rámci zrychlení soudního systému v ČR tedy vedle tzv. "pojízdného soudu" (užívano pro fotbalová utkání aj.) je k vidění i soud zední. Zední soud je speciální obdobou zastavovací zdi pro nábojnice, krev a jiné výměšky lidského těla.

Historie[edit]

Starý zední soud se smířčími kříži je důkazem toho, že i souditelé jsou omylní.

Doba výskytu prvního zedního soudu není historicky přesně doložena, jejich historie je nejspíše stará tak jako lidstvo samo zdi samy. Největší rozmach zedních soudů je v 1. polovině 20. století v Německu. Po prohrané 1. světové válce vzrůstá vlivem špatné morálky obyvatelstva kriminalita do takových výšin, že již nebylo možno řešit veškeré problémy v klasické soudní síni, vznikaly tak speciální soudy. Postupem času si největší slávu a respekt vysloužily zední soudy a to právě pro jejich nenáročnost a možnost skupinového souzení. Zdokonaleným německým patentem zedního soudu je "sprchový soud" spojený s "pecním vazebním systémem".

Výhody, princip[edit]

Hlavními výhodami zedního soudu jsou jeho nulové náklady na stavbu, nízké provozní náklady, rychlost rozsudku... K zednímu soudu potřebujeme pouze zeď o výšce souzeného+20cm a souditele (nikoliv soudce), který stojí zhruba 5 až 10 metrů před zdí. K výbavě souditele patří igelitový krvi vzdorný talár, palná zbraň (brokovnice a granátomet jsou předepsány jako nevyhovující) a karta souditele.

Souzený nebo skupina souzených je postavena vedle sebe ke zdi, souditel či souditelé stojí v řadě 5-10 metrů před zdí. Hlavní souditel předkřičí obžalobu vznesenou obžalobou (nebo samotným souditelem, který zastupuje stát, čímž nahrazuje jeden plat státního zástupce), je zavelen povel Připravit! (někdy se užívá tradiční německé názvosloví Fert!), poté následuje povel Zalícit! (An!), dále pak povel Odsadit! (Setzt ab!) - během těchto tří povelů má souzený / souzení čas na svoji obhajobu, čas určený k obhajobě končí následným vynesením rozsudku povelem Pal! (Feuer!).

Tuzemský stav[edit]

Obyvatel Moravstánu jde podél zedního soudu popsaném nápisem povzbuzujícím místního souditele Boba.

V Moravstánu již zední soudy vzbudily velkou vlnu nadšení a podpory. Což přispělo k rychlému vyřízení schválení prosazení zákonného ustanovení legalizujícího zední soudy. Zední soud by měl být trvale v provozovu v každém krajském městě, v každém kraji pak bude dalších 5 souditelů, kteří budou putovat od vesnice k vesnici a řešit zdejší problémy. Tyto čísla jsou minimální, v případě nutnosti má možnost kraj najmout souditelů více - náklady jsou minimální. Největším centrem zedních soudů se stane Brno. Využity tak budou nevyužité zdi Petrova a Špilasu, zdi Brněnského výstaviště, ústředního hřbitova, kdejaké jiné zdi i skal.

Souditelé mohou během své práce však narazit na problémy jako absence zdi nebo absence zdi - například pole nebo les, pak je možno zeď naradit skálou, stromovím, nebo prostě prázdným neobydleným prostorem.