Zastavovací zeď

From Necyklopedie
(Redirected from Zeď)
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s články Zední soud, Protihlukové stěny

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Nouzová náhražka zastavovací zdi instalovaná montážním Kukavozem za plného provozu

„Upeč třeba… zeď“

- Jan Svěrák

Zastavovací zeď je zařízení, které vymysleli v Brně, aby se vyhnuli nutnosti používání brzd v automobilech (většina automobilů v Brně je na animální pohon, nemají tudíž ani světla, natož brzdy). Jedná se o specifický druh retardéru.

Zastavovací zeď je umístěna kolmo přes silnici (popřípadě kolmo přes vodní tok[1]), svírá s její osou pravý úhel, je z betonu a zastavuje automobily spolehlivě (výjimkou jsou cisterny s benzínem).

Zastavovací zeď se označuje dopravní značkou „Zastavovací stěna“, kterou tvoří červeně ohraničený bílý trojúhelník s vyobrazeným černým latinským křížem uprostřed.

Varování pro sprejery: Malovat na zastavovací zeď je životu nebezpečné, jelikož je zastavovací zeď značně frekventována. Většinou to totiž sprejer nepřežije; i proto jsou zastavovací zdi natřeny na červeno, aby se ušetřilo na jejich drhnutí.

Zastavovací sloupy[edit | edit source]

V jiných městech se začínají instalovat aspoň zastavovací sloupy (zřejmě pro nedostatek prostředků), ale pořádná zeď je zeď ale i to je pokrok. Tyto sloupy slouží převážně k zastavování cyklistů, pro auta se příliž neosvědčily – docházelo k přepůlení. Například v Práglu zavádějí po vzoru moravských zastavovacích zdí zastavovací sloupy pro cyklisty. Ukázka vhodně umístěného sloupu na cyklostezce na obrázku.

V Ostravě zase zkoušejí zastavovací sloup pro zvýšení důrazu zákazové značky, kterou cyklisti nerespektovali. Po instalaci zastavovacího sloupu již cyklisté značku respektují na 100 %. Takový sloup však dokáže zastavit i rozjetý Fichtl.

V nejmodernějších velkoměstech jako Prágl, Podbořany apod. se instalují tzv. chytré zastavovací sloupy, které umí asistovat při poskytování první pomoci, pokud se řidiči podaří tvrdší zastavení.

Zkušenosti ze světa[edit | edit source]

  • Lze také použít zastavovací kolíky, které se dají vysunovat podle potřeby.[2]Tato auta využívají služeb zastavovací zdi:


RumunskoX1.jpg Auta
MoskvičŠkoda 1000MBŠkoda Fabia ScoutŠkoda FavoritŠkoda FeliciaŠkoda JátyŠkoda PopularŠkoda SuperCTrabant AussichtVW Golf IVW Golf IIŽigulík