Nanotraverza

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Nanosekunda.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Nanotraverza je známa již tisíce let, což lze dokázati decentní extrapolací vlaků, vláčků, tétéček, pikovláčků. A právě u těch nejmenších včetně nádraží a přilehlých budov ČD je použita technologie nanotraverz.

Proč nanotraverzy? (NTRVZ)[edit]

Kde se s těmito součástmi naší přírody setkáváme?

Popis konstrukce[edit]

V zásadě lze konstatovat, že nanotechnologie používá jako kontrukční materiály brusivo ze šmirglů. Nejde o šmirgly 60, 80 nebo 120, ale právě o šmirgly typu 120.000 a vyšší. Ty lze komerčně těžko mimo akademickou půdu získat, neb popisek nástroje nutný podle legislativy EU se na ten mrňavý pláteček nevejde.

Brusivo se někdy nazývá molekula, jindy v případě lepšího rozlišení brýlí brusiče pak atom. Chemické složení tohoto odpadu není podstatné, i když řada plagiátorů uvádí, že jde o uhlík jakožto odpad v popelníku od trávy.

Konstrukce traverz, tedy nosných prvků dnešních staveb vychází z písmen latinky. Nejdůležitější jsou písmena í (slovy I) a ů (slovy U). Přidružené výrobky patří do kategorií ó, ikx, kikx a podobně. Stejně tomu tak je v profilování NTRVZ. Jediným nepatrným předpokladem výroby je, že se úmyslně opomíjí tyto písmenka a volí se například znaková sada řecké abecedy. Na trhu je nejžádanější profil omega, kapa, , tchí z důvodu vysoké stability a malé tepelné roztažnosti.

Příklad výroby[edit]

Nanotraverza

Pomocí jehličkové tiskárny vytiskne laborant tzv. matrici. To tak, že zvolí bodovou velikost písma v rozmezí 10-8 až 10-12 pt (podle požadované zátěže NTRVZ. Matrice je umístěna na vodorovnou podložku, potřena čerstvým lákem a lehce poťukána cigaretovým popelem. Po necelých osmi minutách, kdy dochází k propálení nosné části cigarety, tzv. „vajglu“ musí laborant ve spolupráci s technikem stabilizovat celou matrici v inertním prostředí dusičné atmosféry, nebo ve vakuu. Poslední fází je odlamování a krácení NTRVZ podle přání zákazníka. Dobrušování a dořezávání jest po této činnosti naprosto nemožné, neboť laborant spolu s technikem má plno práce traverzičky vůbec najít a sesbírat ze dna nanomisky.

Technické vlastnosti[edit]

Nanotraverzy mají výtečné vlastnosti:

  • nekřiví se (není jak, jsou opravdu prťavé)
  • nekradou se (výkupny surovin zatím neberou pod 100 tisíc kusů za )
  • nelepí se, jen se nanopinzetou spojují (na přiloženém obrázku je napravo patrné nanolepidlo)
  • nereznou. Molekulka rzi totiž přesahuje délku NTRVZ a tak neví, kam by se přilepila.

Literatura[edit]

Rezek, nakladatelství Ferrum, 2098.