UHK

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem User:Foxiest.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

UHK je zkratka názvu sběrných surovin v Hradci Králové: Ultimátní Hromada Kovošrotu, místním slangem Univerzita Hradec Králové. Není přesně známo, kdy byly tyto sběrné suroviny založeny. První zmínka je na nástěnných malbách, datovaných někdy kolem 100 let za opicemi. Přesné datum je ovšem nedohledatelné, protože v té době ještě opice neuměly psát ani počítat.

„Díky“ podfinancování resortu školství jsou učební pomůcky mnohdy v žalostném stavu

Tyto sběrné suroviny jsou tak velké, že musely být po celém Hradci Králové otevřené další pobočky, aby byla uspokojena poptávka občanů po skladovacím místě hliníku, mědi, kolejí, vík od kanálů a dalších oblíbených komodit. Každé pracoviště, kromě vykupování kovu, má dále zvláštní účel, který souvisí s celkovým fungováním UHK.

🍈🥔🍈🥑🍌🥜🍈🍓🥑🥜🍈🥝🍓🍇🥜🥒🍓🍇🥜🥝🍌🍇🥝🍓🍇🌰🥒🍓🍈🥜🥑🍈🍒[edit | edit source]

Typycký student kurzu Pedagogické pobočky

Pedagogická pobočka[edit | edit source]

Zde se provádí školení a výcvik občanů v získávání cenných surovin, které budou následně odvezeny do UHK. Tento výcvik je rozložen do několika lekcí.

  • První lekce je čistě teoretická a účastníci se v ní dozvědí o výkupních cenách kovů, naučí se nazpaměť jména úplatných policistů a získají základní teoretické znalosti potřebné pro získávání obchodních komodit. Vyučující má k dispozici velké množství náčiní, které budou sběrači pro svoji práci potřebovat, páčidlem počínaje a autogenem konče. Autogen je ovšem ukázán pouze na obrázku, protože původní exponát byl zcizen a odvezen do Sběrného dvora UHK.
  • Druhá lekce začíná s jednoduššími praktickými ukázkami, například páčení víka od kanálu a jeho naložení na přistavený vozík nebo krádež hliníkového nebo měděného okapu (tato ukázka je prováděna ryze z historických důvodů, protože všechny hliníkové a měděné okapy byly již převezeny do sběrny a bývalí majitelé je nahradili plastovými, které nejsou tak lukrativní zboží).
  • Třetí lekce se zabývá bezpečností práce, kdy školitel předkládá žákům případy zranění z praxe, a vysvětluje jim, jak se jim vyvarovat. Cílem této lekce je například naučit sběrače, jak ukrást víko od kanálu, aniž by spadlo z vozíku a přerazilo jim nohy.
  • Závěrečná čtvrtá lekce je určena pouze pro nejlepší a nejchápavější studenty z kurzu a zabývá se získáváním kovového šrotu z ocelových hal. Tato lekce je zejména pro výjezdové skupiny, které míří do Kladna.

Pobočka informatiky a managmantu[edit | edit source]

Tato pobočka slouží zejména pro shromažďování informací o dodaném šrotu a vyhodnocení stávající situace. Existuje zde zpětná vazba na Pedagogickou pobočku. Tzn. že pokud Pobočka informatiky a managmantu zjistí, že se za poslední týden sběrači poflakovali a dovezli málo šrotu, vydá pokyn Pedagogické pobočce, aby otevřela více kurzů.

Zároveň má tato pobočka funkci tzv. „Najdi a uplať“. Jedná se o vyhledávání vhodných veřejných činitelů a jejich uplácení, aby sběrači mohli nerušeně pracovat.

Filozofická pobočka[edit | edit source]

Zde se scházejí líní sběrači a dělají že přemýšlí, kde získat co nejvíce mědi a hliníku. Pobočka je vybavena pivnicí a přísunem cigaret a marihuany zdarma. V pivnici se točí do plastových kelímků, protože sklenice byly rozkradeny.

Knihovna[edit | edit source]

Účel tohoto zařízení není znám, protože většina sběračů neumí číst.

==Ho ==

  • Nejčastějším klientem UHK je PUDr. Lájoš Fájoš CSc. (Posunovač u Dráhy Lájoš Fájoš), který za svoji profesionální kariéru dodal neuvěřitelných 201 kilometrů kolejnic (není to prvočíslo).
  • Největší objem šrotu dodal Aštar Šeran, který dne 5. 6. 2006 (zajímavé, když sečtete jednotlivá čísla, zase máme prvočíslo) přivezl svoji mateřskou stanici Šára se slovy: „Ukradli mi měděný kabely a hliníkový příbory, stal se z toho kus šrotu, tak vám to sem vezu“. Poté nasedl na šicí stroj a odjel.