Nová abeceda

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Morseova abeceda.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

přehledné schéma nové abecedy. Omluvte hnusný rukopis výkonného ministra.
... c o a d t h k f b l e i p s j g q y z v u m n r c ...

—Nová abeceda

Nová abeceda je nejnovějším vynálezem Ministerstva proměny (psáno v listopadu léta páně 2008). Jak řekl nejmenovaný ministr: "Reformy musí být a my na ministerstvu se domníváme, že abeceda tak jak ji známe je tu na náš vkus už příliš dlouho." Nedivme se proto, že ministerstvo přišlo s převratnou, takzvaně novou verzí abecedy, prý mnohem lepší a hezčí než byla ta dosavadní.

Princip Nové abecedy[edit]

Tvorba Nové abecedy prý byla neskutečně, až nesmírně jednoduchá, stačilo si prý vypsat všecha písmena a seřadit je lépe a dokonaleji než to udělal kdokoli kdykoli dříve. Po několika minutách usilovné práce vznikla revoluční abeceda, fungující na těchto několika málo principech:

 • Matematické principy - Nová abeceda funguje na matematických principech, pořadí písmen lze totiž přesně odvodit z posloupnosti (postupné proměny) malých psacích písmen (vizte kruh písmenek kolem červeného hada na obrázku).
 • Kruhovost - Posloupnost malých psacích písmenek (vizte kruh písmenek kolem červeného hada na obrázku) je periodická, konvexní či jednoduše řečeno kruhová.
 • Antidiskriminačnost - V abecedě není žádné písmenko poslední ani první.
 • Nekonečnost - Protože je nová abeceda periodická, konvexní či jednoduše řečeno kruhová, nemá začátku ani konce.
 • Trestubilnost - Protože nová abeceda nemá začátku ani konce, může sloužit k časově neomezeným trestům ve školství (např: "Napište mi celou abecedu od začátku do konce!")
Nová abeceda byla odvozena tímto jednoduchým výpočtem.

Výhody Nové abecedy[edit]

Kromě výše uvedených charakteristických rysů, která stará abeceda ani v nejmenším neobsahovala, má nová abeceda také tyto výhody:

 • Snadná zapamatovatelnost - především díky těm matematickým principům.
 • Logičnost - hádejte díky čemu.
 • Jasnost - opět ten samý důvod.
 • Jednoduchost - pro důvod vizte logičnost.
 • Novota - nová abeceda novotou přímo voní!
 • Originalita - takováhle věcička ještě nikdy nikoho nenapadla.
 • Úspora - díky vynechání háčků a písmena X se jen na počítačových klávesnicích ušetří během příštího tisíciletí až 15 miliard europeněz.

Umělecký význam Nové abecedy[edit]

Uspořádáním abecedy do kruhu lze nyní konečně ke každému písmenu stanovit písmena příbuzná (ta sousední) a kontrastní (ta naproti). Malíři vědí, že při patlání obrazu se doporučuje kydat vedle sebe buď barvy příbuzné, nebo kontrastní. To nyní doporučuje Ministerstvo proměny dělat i s písmeny, čímž se otevírá zcela nové pole působnosti pro všemožné poety, básníky a veršotepce, kteří nyní mohou tvořit nejen hezké básničky, ale celá nová zvukomalebná slova. Novoabecední básnička může vypadat například takhle:


Gdaj nipm vf
Ykzf bleip csrel
Ops jgq dao csrel
Yhtd muvf zyht qy
Elbu fk fvf zhqy...

No není to nádhera? Kam se na to hrabou dadaisté! Proslýchá se, že když se o Nové abecedě dozvěděl známý výtvarník Milan Knížák pronesl něco v tom smyslu, že sere na obrazy a sochy a bude básníkem. Své básnické výtvory však zatím nezveřejnil, o jeho úspěchu a nadání se tak můžeme opět jen dohadovat.

Tohle kdybyste zveřejnili před volbami, bývali bychom byli vítězové.

Nejmenovaný člen nejmenované politické strany, pan Topolánek.