Necyetiketa

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Wiki.png Text této stránky slouží k manipulaci běžných uživatelů správci za účelem manipulace běžných uživatelů. Jediný, kdo se tím řídí, je nějaký anonym. Můžeme jej považovat za testovací objekt, uvidíme tak, jestli to bude doopravdy fungovat...

Lidé pracující na Necyklopedii jsou různých povah, názorů a i původu. Proto občas dochází mezi uživateli ke konfliktům. Níže uvedené zásady vznikly proto, aby řešení těchto konfliktů probíhalo snadným, rychlým a kulturistickým kulturním způsobem.

Základní pravidla slušného chování na Necyklopedii

1.: Prvky zdvořilosti

 1. Takt: „Mohl bych se vás na něco zeptat ohledně tohoto článku?“
 2. Velkorysost: „Nemusíte se tím zabývat, já všechny případné opravy zařídím.“
 3. Ocenění: „Část o rozmnožování byla skvělá i stavba těla byla – hm – zajímavá.“
 4. Skromnost: „Jsem to ale hlupák! Vy máte samozřejmě pravdu.“
 5. Souhlas: “Slimáci mají malinkaté nožičky.“
 6. Soucit: „Doufám, že jsem vás svým váháním nerozhořčil.“

Taktéž se vyvarujte neomaleného vykání (či onkání) a vulgarizmů, mohli byste někoho nasrat.

2.: Zásady správného odpovídání na případné požadavky správce

Na požadavky vždy odpovídejte stručně, srozumitelně a pouze ty správné odpovědi. Uvedeme si zde jejich úplný výčet:

 1. Ano, pane.
 2. Jistě, pane.
 3. Mělo mě to napadnout, pane.
 4. Jistě, pane.
 5. Provedu, pane.
 6. Hluboce se omlouvám, pane.

3.: Argumentování

Ať se jedná o libovolný problém, je zbytečné jakkoliv argumentovat. I když podpoříte svůj argument ze závislých i nezávislých zdrojů, stejně bude tento argument považován za irelevantní a nebude brán v potaz.

4.: Cudnost

Během sporů buďte cudní.

5.: Nezaujatý úhel pohledu

Při každém sporu by si každý měl zachovat nezaujatý úhel pohledu. Lidé, kteří při sporech nebudou mít nezaujatý úhel pohledu, budou zablokováni nebo jim bude odříznuto připojení k internetu.

6.: Další zásady

 1. Dáma jde vždy vpravo s výjimkou případů, kdy by tím byla potenciálně narušena její bezpečnost
 2. Vždy buďte slušně oblečení a umytí
 3. NEPOUŽÍVEJTE CAPS LOCK
 4. Sklenici chytáme za stopku, nikoli za tělo