Sání

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ubohý princ vlečený českými biřici k soudu
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Sraní.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Princ Hámid bin Abdal Sání, dejž mu Alláh dlouhý život na zemi a věčnou radost v Ráji, je princ Katarský, businessman a cestovatel. Velmi rád navštěvuje evropské země, zejména Česko, kde má dlouhodobé přátelské kontakty s českými politiky, podnikateli i prostými občany. Do Česka přijížděl léta pravidelně a posléze se v této zaostalé nevěřící zemi i usadil a přinášel jí nejen požehnání své laskavé přítomnosti, ale i mnoho, velmi mnoho, dolarů, které zde štědře a velkoryse investoval a utrácel, aby Češi a Češky měli práci a dost svých směšných peněz na pivo a na chleba.

Láska k Česku[edit | edit source]

Princ v přátelském rozhovoru s prostou českou dívkou

Láska prince Hámida bin Abdala Sáního, dejž mu Alláh dlouhý život na zemi a věčnou radost v Ráji, však nebyla vždy nevěřícími českými džaury opětována jak náleží. Jeho požehnaně štědrá ruka, která nikdy neskrblila a odměňovala napravo nalevo desítkami tisíc korun pražské pouliční ubožačky, které ve svých komnatách laskavě přijímal, se od českých bezvěreckých úřadů nedočkala ani polibků ani prostého uznání.

Nevděk nevěřících džaurů[edit | edit source]

Naopak. Namísto díků za podporu těch, o než se nevěřící psi z pražské radnice nestarají a nechávají je v bídě šlapat noční ulice, dostalo se princi Hámidu bin Abdalu Sánímu, dejž mu Alláh dlouhý život na zemi a věčnou radost v Ráji, hrubého nevděku. Dne 14. září 2004 podle takzvaného kalendáře nevěřících psů vnikla do skromného princova příbytku v Lumírově ulici v Praze 4 tlupa špinavých českých policistů, kéž jim potkani varlata uhryžou, a prince zatkla.

Hanebné obvinění[edit | edit source]

Princ Hámid bin Abdal Sání, dejž mu Alláh dlouhý život na zemi a věčnou radost v Ráji, byl obviněn z takzvaných kontaktů s nezletilými dívkami, uvržen do vězení a předveden před soud nevěřících v železech a eskortou. A to vše proto, že ve své dobrotivosti a lidumilnosti přijal několik dívek z nuzných poměrů, aby tyto nevěřící chuděrky mohly pobýt v jeho požehnané muslimské přítomnosti a potěšit se tím, čím ho Alláh tak štědře obdaroval.

Přítel v nouzi[edit | edit source]

Ministr Němec přemýšlí jak osvobodit přítele

Naštěstí však do událostí zasáhl princův přítel, ministr Němec, požehnej mu Alláh a přiveď ho k pravé víře, odstrčil ruce českých hrabivců lačnících po princových milionech za kauci a nakázal prince Hámida bin Abdala Sáního, dejž mu Alláh dlouhý život na zemi a věčnou radost v Ráji, propustit, aby se mohl vrátit do Katarského emirátu a zotavit se tam z příkoří, kterého se mu v Česku dostalo.

Pomstychtivé ženy[edit | edit source]

Tím však princovo trápení ještě nemělo skončit. Dvě ženy, vedené nenávistí jediné pravé víře a závistí, že se jim nedostalo požehnání princovy přízně, soudkyně a nejvyšší státní zástupkyně, odmítly uposlechnout moudrého příkazu ministrova a chtěly prince Hámida bin Abdala Sáního, dejž mu Alláh dlouhý život na zemi a věčnou radost v Ráji, zadržovat i nadále. Tyto naduté ženštiny nejen, že neuposlechly příkazu muže a ministra, ale jedna z nich dokonce navrhla ministrův postup vyšetřovat.

Záchrana ze spárů nevěřících[edit | edit source]

Hámidova česká kamarádka plazí jazyk na české úředníky

Princ Hámid bin Abdal Sání, dejž mu Alláh dlouhý život na zemi a věčnou radost v Ráji, byl propuštěn až po zásahu Alláha, který otevřel oči úředníkům nejvyššího soudu. Ti nakázali prince propustit na svobodu.

Zasloužená svoboda[edit | edit source]

Po 340 dnech pobytu ve špinavém, bezbožném prostředí české kartouzy byl princ Hámid bin Abdal Sání, dejž mu Alláh dlouhý život na zemi a věčnou radost v Ráji, propuštěn na svobodu a mohl odletět do své rodné země. Za princem byl do Kataru odeslán i tzv. soudní spis, štvavý to pamflet o 1400 stranách napsaný v bezbožném českém jazyce, který sesmolili polovzdělaní čeští biřici. Toto odporné dílo neposkvrnilo vznešený arabský jazyk tím, že by do něj bylo přeloženo. Namísto toho bylo uvrženo do věčného zatracení katarské spalovny odpadků, kam od vzniku svých prvních řádek patřilo.

Nevinný[edit | edit source]

Katarský soud v roce 2008 džaurského takzvaného letopočtu rozhodl, že princ Hámid bin Abdal Sání, dejž mu Alláh dlouhý život na zemi a věčnou radost v Ráji, je nevinen. Vždyť sdílí-li muslimský šlechtic s nevěřící evropskou dívkou své lože, nečiní nic zlého, protože dívce se jeho přítomností dostává cti posloužit muži pravé víry v jeho samotě, setřít starosti z jeho vznešeného čela a ukolébat jej svým mladým tělem do požehnaného spánku.