Hučet jako Švýcarská kamna

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Švýcarská kamna v plné jízdě, od 160 km/hod pro hučení není slyšet ani motor
Obsluha kamen v autě, hukot je přímo vidět

Původ[edit]

Hučení bylo objeveno dvěma proroky nad sklenkou Jagera v ponurých ulicích srpnového města Pražského. Z počátku na důležitost objevu nebyl kladen příliš velký důraz. To se ovšem změnilo s příchodem tzv. new wawe generace obětí, pár dní po objevení tohoto skvělého počinu.

Samotný akt byl pojmenován a povýšen titulem "Hučet, jako Švýcarská kamna". To dodalo aktu na originalitě takovým způsobem, že se stal záhy populárním v širokém okolí. Hučet v tu dobu zkoušel nespočet prasat, avšak ne vždy s jistým výsledkem. Tu přispěchali na pomoc původní vynálezci této převratné metody a povýšili Hučení na další úroveň. Jde o techniku "Nevzít to", o které je bližší zmínka v dalším odstavci.Díky této technice byli i ti největší looseři schopni dosáhnout score, blížícího se dodnes nepřekonaným prorokům hučení. Tak byly položeny základy moderního hučení a osud lidské civilizace se od té doby zdá být zachráněn.

Nutno podotknout, že nebýt tohoto převratného objevu, byla by díky snížené komunikační schopnosti, způsobené moderními technologiemi, s hlediska reprodukce a navazování kontaktů zcela ohrožena moderní lidská civilizace. Z toho důvodu je Hučení, spolu s považováno za jeden z nejpřevratnějších vynálezů posledního století, visícím v závěsu za Koňskou železnicí Petra Kozmiče Frolova mezi doly a železárnami.

Techniky[edit]

Existují dvě známé techniky, které se našly zapsány na papyrusu sepsané prorokem sv.Patrikem a sv. Janem.

MONO:
První technika pojednává o hučení 1:1 a její název je zapsán jako "MONO". Hučící osoba vejde do místnosti, rozhlédne se a najde vhodný objekt. Přijde o něco blíže, seznámí se a začne nekontrolovatelně hučet. Povoluje se prokládat hučení panákama Jagera, aby nedocházelo k vysychání ústní dutiny a přehřátí mozku. A tedy, pokud chcete vyzkoušet hučení na vlastní kůži musíte hodně, ale hodně pít!! V monologickém hučení postupně navyšujete intenzitu, až přejdete do nekontrolovaného stavu mysli a Váš verbální projev vypadá zhruba takhle :hůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů. Pokud se žena i přes to zmítá, musíte použít techniku "nevzít to". Pak celý proces vypadá asi takto - ONA :"ne já taková nejsem. já jen tak s někým nejdu " VY : "já to neberu" (a začnete jí lízat kozy) .

STEREO:
Druhá technika pojednává o hučení 2:1 a její název je zapsán jako "STEREO". Jde o stejný postup jako u "MONO" ovšem s tím rozdílem, že hučení je prováděno dvěma subjekty. Kořist je zatlačena do rohu a hučící osoby hučí každý do jednoho ucha, nebrajíc na sebe ohledy. Druhý způsob a určitě ten lepší - Sesednout si k oběti každý z jedné strany, aby neměla žádný prostor k útěku a začít nekontrolovatelně hučet.

Milka švýcarská kupodivu nehučí ale zato bučí

Možné důsledky hučení[edit]

Důsledky hučení jsou předem dané. A tedy pokud hučící osoba hučí intenzivně a plynule přechází do monologu, je pak důsledek společně s "já to neberu" zcela pozitivní. Žena bývá ohromena, či paralyzována na takovou úroveň, že nedokáže oponovat a zcela se Vám bez zbytečných řečí oddá.

Zahuč na[edit]