Povinné bučení

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem domácího dobytku – povinné bučení, a o změně některých souvisejících zákonů, upravuje problematiku pojištění odpovědnosti za škodu, která byla způsobena provozem dobytka, v tomto případě krávou. Tento zákon upravuje rozsah pojištění, kráva a povinnosti pojištěného, podmínky pojistného plnění a kráva a povinnosti České kravceláře pojistitelů, která mj. spravuje už několik let neúspěšně šroubovákem garanční fond. Zákon dále upravuje povolnost pro vlastníky a provozovatele nepojištěných dobytků k úhradě příspěvku do garančního fondu, které budou využity na nákup nových šroubováků.

Takto vypadá demonstrující spoluobčanka.

Vysvětlení[edit | edit source]

V České republice je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem krávy, tzv. povinné bučení, závazné, pro každého majitele krávy. Stále však existují majitelé, kteří nedbají jedné ze základních povinností a nechají krávu bučet, jak jí se líbí.

V České republice bylo k 1. 1. 2013 registrováno 7 982 399 krav.
Dle údajů České kravceláře pojistitelů mělo k 31. 12. 2012 celkem 6 765 462 krav sjednáno povinné bučení. Jedná se o samičí i samčí krávy.
Celkově 1 216 937 registrovaných krav tedy nemělo zařízené povinné bučení. Nutno poznamenat, že velký počet krav nebylo reálně provozovaných, čímž se počet nelegálně bučícího dobytka citelně snižuje.
Podle České kravceláře pojistitelů se tedy v českých zemích pohybuje 300 – 800 tisíc krav bez povinného bučení a přesto jsou reálně provozované.
Takto vypadají krávy, jejichž majitel nezaplatil povinné bučení. Všimněte si pohledu dobytka. Je výhružný a divoký.

Produkt povinného bučení chrání vlastníka, provozovatele i krávu[edit | edit source]

Přitom povinné bučení je druh pojištění, které slouží k pokrytí škod, jež způsobí kráva bučením a na něž nestačí majitelovy finanční rezervy. Tento pojistný produkt za něj řeší mnoho velkých starostí, které si může svou nepozorností při hlasovém projevu krávy přivodit. Hmotné škody, ale především škody na zdraví či životě není často škůdce schopen vlastními finančními prostředky pokrýt ani za několik let.

Řešení pro neplatiče[edit | edit source]

Takto vypadá ovce.

Česká kravcelář pojistitelů přišla s řešením pro neplatiče, kterým by se mělo bez povinného bučení zavést povinné bručení. Poamnestijní situace vězeňství je prý otřesná a vyřešila by se tím krize krachujících vězeňských vývařoven, které s odchodem valné většiny strávníků, nemají kam a pro koho strouhat zbytky, ba i celé, krysy. Neplatičů je dle odhadu 300 až 800 tisíc, věznice by se tedy naplnily do posledního kousku. Vězně bychom, dle kravceláře, mohli také vyvážet do okolního světa, jako nově objevenou exportní komoditu.

Odpor Mezinárodní organizace krav a prasat[edit | edit source]

Mezi přední odpůrce povinného bučení je nutné zařadit Mezinárodní organizaci krav a prasat, která ovšem po jediném pochodu s transparenty, skončila v Kutné hoře na jatkách. Zachovaly se pouze fragmenty této organizace ve formě jelítek a prejtů. A valem jich ubývá, protože byly zařazeny do první jakostní třídy.

Takto vypadá delfín.

Černá kronika divokého bučení[edit | edit source]

Typické vozidlo, ilustrační obrázek
  • Při divokém bučení narazila ve vysoké rychlosti dojnice Anička do svodidel, občan Kaluba se tak lekl, až spadl a vykloubil si koleno. Majitel dojnice vyspával včerejší opici. Škoda 148 978,- Kč.
  • I s majitelem očesával býk Lojza, nechvalně známý jako Kravson, farní památeční jabloň. Očesávali jabloň, samozřejmě bez povinného bučení, temnými nárazy Kravsonovy lebky do kmene. Jabloň se vyvrátila. Jeden její kořen sahal až k základnímu kameni nedalekého kostela, ten vyvrácením stromu spadl také. Zavalil sud mešního vína a frátera Lišku. Od té doby se snaží poslanec za ODS Karel Machatý vpašovat do jakéhokoliv zákonu přílepek o zákazu očesávání ovocných stromů krávami. Marně. Škoda 2 987 902,- Kč.
  • Při ataku hlasitého bučení ze vzdálené pastviny, utloukl vzteky pan J. za Mšené svou manželku. Nic by se nedělo, kdyby zmíněná manželka nebyla chvilku před zaplacením zbytečných, ale tolik žádaných, poplatků státu. Mezi první dlužnou částku zahrnula placení povinného bučení za svou dceru, kterou úřední šiml zařadil omylem do kategorie krav. Takže se dělo hodně. Škoda 42 937,- Kč
  • Jako protikapitalistické označil pan K. jednání státu, který, věren pravicovému duchu vlastní politiky, by měl občanům málo dávat, ale o to méně i brát. Pan K. konstatuje, že stát málo dává, ale velmi hodně bere. A to odevšad. Sice to nemělo nic společného s povinným bučením, ale právnickými kličkami si právě za nehrazení tohoto poplatku, šel pan K. sednout na hodně dlouho do chládku. A to aniž by kdykoliv vlastnil tura domácího.
Kravajazyk.jpg
Kraviny
Červené kravinkyHnůjHovězí líčkaKrávaKráva nebeskáKráva skákaváKrávodlakKrav magaLuŠtěLaMilka sloníPegasPovinné bučeníVálka volůVůl