Level klátitelnosti

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Puboš klátivý.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Fu.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Level klátitelnosti je sociologická veličina, která vyjadřuje míru sexuální přitažlivosti účastníka opačného pohlaví, většinou ženy. Tato veličina je vyjadřována v soustavě čísel od jedné do deseti. Veličina je hodně variabilní, naráží na obecnou teorií relativity což znamená, že pro různé subjekty se určuje různý level klátitelnosti podle zaznamenaných aspektů. Jedná se o veličinu čistě subjektivní.

Žádná klátitelnost se dá určit pouze v případě že subjekt je stejného pohlaví jako vy, přiřazuje se mu level 0. Stejně jako u všech pravidel, i zde je výjimka. Jste-li gay, je to naopak.

Jednotky a značení[edit | edit source]

Symbol veličiny: S (z anglického Sexy.)

Neexistuje žádná jednotka klátitelnosti, označuje se v pouze v číslech nebo malými písmeny Řecké abecedy. Pozn.: V Řecké abecedě se klátitelnost označuje obráceně, tj. α = 10, β = 9 atd...

Měřidla levelu klátitelnosti: školené oči.

Definice[edit | edit source]

Level klátitelnosti 10 je v případech, když je jedinec neodolatelně sexy. Level klátitelnosti 1 mají jedinci, se kterými nechce nikdo nic mít. Nula se objevuje v případech kdy je jedinec stejného pohlaví jako vy - neplatí pro homosexuální jedince.

Historie[edit | edit source]

Level klátitelnosti je veličina, která byla zavedená už v dobách pravěku.

V té době si dřevorubci začali označovat tvrdost stromů na kmeny stromů podle devíti znaků, které naznačovaly který strom kácet a který ne. Pozn. podle dochovalých informací existoval ještě desátý znak "Nekácet, není to strom!" Toto značení se na začátku starověku zlehka začalo měnit na písmena Řecké abecedy, ale používalo se pořád jako označení tvrdosti stromu. Pozn.: jak inteligence člověka rostla, tak se začalo zapomínat na znak který označuje že objekt není strom. Toto značení se vrátilo až v Novověku.

Ve starých pověstech se dochovalo, že roku 636 n. l. v Řecku občan jménem Barson označil svoji ženu za "Tvrdou jako prkno" a z hněvu jí nažhaveným drátem vypálil do levého předloktí znak tvrdosti '1' tehdy písmenem Kappa. po zbytek života ženy jí spoluobčané říkali "Nepokotitelná" později "Neklátitelná."

V moderní době se význam přenesl z tvrdosti partnerky při sexu na vzhled jedince a začal se psát arabskými číslicemi.