Fu

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

FU je označení pro krásnou dívku zpravidla hodnocenou vyšším koeficientem než je 6 na desítkové škále (0 nejhorší - 10 nejlepší).
Díky svému zaměnitelnému tvaru s citoslovci, je nejčastěji tento zkrácený výraz využíván pro rychlé a efektivní vyjádření svého názoru na danou osobu tak, aniž by o tom daná dívka vůbec tušila.

Prostě Fu dívka.jpg


Nejčastější věty[edit]

"Ale ahoj FU." - pěkné oslovení dívky, společně s vyjádřením svého názoru na dívku

"Celkem FU." - relativní označení pro dívku s nižším ratingem (obecně kolem 6-7)