Odposlechy

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Odposlouchávací zařízení.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

„Protizákonné zveřejňování policejních a jiných odposlechů před jejich soudním projednáním významně zkracuje a ohrožuje práva nevinných tunelářů.“

- Václav Klaus
Soubor:Odposlech Vašáryová.jpeg
Typicky český odposlech orgánů

Odposlechy jsou uznávanou metodou policejní práce. Za totáče odposlouchávala StB pomocí štěnic nebohé disidenty, takže se včas dozvěděla, že se o víkendu chystají na chalupu. V poslední době se však BIS neštítila odposlouchávat nebohé podnikatele, takže se mohla dozvědět, že se o víkendu chystají na Seychelly. Díky médiím se to mohla záhy dozvídat i české veřejnost. S tím je ale od roku 2009 konec. Na návrh poslance Marka Bendy (mimochodem syna kdysi odposlouchávaného disidenta Václava Bendy) se nyní odposlouchávat sice smí, ale zveřejňování jejich záznamů je trestné.

Necyklopedie se připojuje k protestu českých novinářských hyen proti tomuto zákonu s těmito argumenty:

Poznámka: Jestli dobře rozumíme situaci v české legislativě, je to již druhá novelizace asi čtyři měsíce starého trestního zákoníku. Ať žije přehledný právní systém.