Přirození

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„I nadále budeme to, co jsme - přirození.“

- Tomio Okamura

Přirození (u žen penis, u mužů vagína), je součásti těla člověka (bestie) či jiného zvířete, která jakkoli je přirozená, přirozeně se její odhalení na veřejnosti považuje za nepřirozené. Přirození slouží jako reprodukční orgán, sex symbol (pyktogram nebo pičtogram), hračka pro děti i dospělé (pro celou rodinu), nebo pokud je vloženo do pusy i jako nadávka. Jako reprodukční orgán je ovšem ze všech vyjmenovaných funkcí v průměru nejméně používán.

Etymologie[edit]

Původ slova přirození je jasný, ovšem jeho význam už ne. Slovo přirození je slovanského původu. Přirozenou nazývame věc nebo situaci, kterou síce považujeme jako akceptovatelnou a společensky vhodnou, ovšem každý si v soukromí myslí pravý opak. Z historického (nesprávně hysterického) hlediska došlo při pojmenování k omylu, který přetrváva až do dnes. Původně se totiž mužské přirození nazývalo slovem vagína a ženské naopak slovem penis. K omylu (a záměně významů) došlo zřejmě z důvodů, že ženy častěji než-li muži "pičovali" a naopak muži byli ženami označování jako "líní kokoti". Z tradičních slov piča a kokot se později stali vulgarizmy právě z důvodu historické záměny významů.

Přirození jako orgán[edit]

Přirození se jako reprodukční orgán používalo od počátku věků. Velikou výhodou bylo, že mužské a ženské přirození do sebe navzájem pasují, takže raní předchůdci lidí přišli hodně rychle na to jak se používá (k čemu slouží/souloží se dovědeli až po devíti měsících). Jeho sekundární (druhotnou) funkcí je přenos chorob. Tyto choroby sou běžnou součástí sexuálně aktivních lidí, a kdo je nemá se nesmí považovat za sexuálně aktivního člověka. Měla by být taky spomenuta jedna okolnost díky které je ženské přirození tím, čím je dnes. Když si spolu povídali Říman a Řek, tak Řek řek, že staří Řekové již od počátků považovali sex za zdroj vší rozkoše, načež Říman jen poznamenal, že jakkoli to je pravdivé, tak až Římané do sexu zapojili i ženy.

Přirození jako sex symbol[edit]

Jako sex symbol se přirození (stejně jako orgán k reprodukci) využívá už od počátku lidstva. Přispělo k tomu hlavně umění. Častěji je jako pyktogram používán mužský pohlavní orgán - tedy vagína (dnes mylně penis). Pyktogram ve tvaru ženského pohlavního orgánu - tedy penisu (dnes mylně vagína) se nazývá pičtogram. Ve společnosti je ženské přirození jako pyktogram (pičtogram) používáno zřídkavěji. Penis (dnes vagína - ženské přirození) byla jako pyktogram staletí v pozadí dění, protože umělci častěji znázorňovali vagíny (dnes penisy - mužské přirození). Umělci mužské přirození znázorňovali hlavně z důvodů, že byli samy muži, jeho délka a tvar se dají různě "deformovat" a hlavně většina umělců historie nemnělo o ženy mnoho zájmů.

Přirození jako hračka[edit]

Přirození nás spřevází celý náš život. Jako hračka je dostupná i tomu nejchudšímu dítěti hned po narození (ne-li ještě před ním). Kluci si s panáčkem (vojáčkem, čuráčkem) hrají pozorovatelně častěji než-li holky opačného pohlaví. Toto tvrzení ale není úplně pravdivé. Holky opačného pohlaví si také dokážou pohrát s penisem (dnes mylně vagínou) ovšem dělají to v soukromí. Kluci sou více "exhibicioničští". Dospělí si také radi hrají s přirozením (přirozená hračka) ovšem již ve dvojici nebo skupince lidí opačného, stejného nebo dnes dokonce i žádného pohlaví. Při hře vzájemné nebo vlastní se přirození rado transformuje (proto Transformeři). Při této hře je člověk většinou naplněný pocitem slasti ale jen do nejbližší poruchy (laicky také vyvrcholení). U hračky ale nemusí nutně dojít k poruše pokud je s ní zacházeno opatrně. Tehdy je hra jen jakýmsi krátěním nahromaděného a nevyužitelného času.

Přirození jako vulgarizmus[edit]

Jak již bylo spomínáno, je-li přirození vloženo do pusy (nikoli pussy) a následně vyvrhnuto ven (pouze v přeneseném významu) vzniká vulgarizmus. Přirození se jako vulgarizmus začalo vkládat do pusy při incidentu kdy začalo býti mylně mněněn jeho význam. Lidem se skrátka začala protivit představa, že muži mají vagínu s koulemi a ženy penis bez koulí. Proto došlo k zámněně. Také se začali formovat fráze typu "Manželka mně pořád pičuje!" nebo "Ten můj manžel je ale líny kokot".

Nepřirozené (umělé) přirození[edit]

Nepřirozeným, nebo také umělým, označujeme přirození vytvořené uměle z umělých hmot. Patří mezi ně všechny možné sexuální pomůcky (hračky - nemýlit s "Přirození jako hračka"). Ke příkladu třeba - robertek, vibrátor, vybrátor (narozdíl od vibrátoru je vybrátor vyroben z pevné, tvrdé látky) , kokůtek, kokůteček, vibrační vagína, venušiny kuličky, venušiny koule (t.j. pro pokročilé) a podobné ptákoviny (nebo píčoviny). Kupují si je lidé většinou v sex shopech (kdysi v sex shopách/šopách, v kurnik shopách/šopách - ze slovenského "šopa" čili stodola). Kupují si je lidé kteří buď to přirození postrádají, nebo "nepřirozeným přirozením" stimulují své vlastní přirození. Je úplně jedno či si jej kupuje žena, muž, gay, lesba, transsexuálni člověk nebo dokonce třeba "Jožin z bažin", klient si může zakoupit i nepřirozené přirození jeho vlastního pohlaví se kterým se ((mo)mentálně) identifikuje. Mužům se doporučuje kupovat sobě, nebo partnerce/partnerovi nepřirozené přirození menší (pokud jde o mužské nepřirozené přirození) z jednoduchých důvodů. Kupujíci se nemusí s větším nepřirozeným přirozením ztotožnit stejně jako jeho partner či partnerka. Může dojít k pocitu méněcennosti pokud svoji délku začne muž porovnávat s délkou nepřirozeného přirození. Věc může ovlivnit i partnera/partnerku, který/která bude při pohlavním styku dávat přednost nepřirozenému přirození před (přirozeným) přirozením svého partnera jež dárek zakoupil ("To je mi ale dáreček" je pak běžnou větou v partnerství kde dominuje umělý čurák). Pak se často stává to, že "uměláček" si celý den užívá sexuálních hrátek (kdyby si něco užívat moh'), a skutečný "čurák" a jeho majitel musí venku sekat trávnik (samozřejmě se používají různe sekačky - sekat trávník se svým přirozením je dosti nepříjemné a hlavně nepraktické). U pojmu nepřirozené přirození narážíme na jistý oxymoron (čili nonsens), protože slova "nepřirozené" a "přirození" se navzájem vylučují (nemýlit si se sekrecí). Nepřirozené přirození je tedy jakýmsi jazykovým klenotem (o tem, potem!), který ale nemá protiklad, čili je to originál. Protikladem myslíme slovné spojení "přirozené nepřirození", které ovšem je uměle vytvořeno jako protiklad a tedy neoznačuje žádnou skutečnou a konkrétni věc. Známou věcí je označovat slovním spojením přirozené nepřirození pohlavní orgány vytvářené při změně pohlaví. Ovšem jednak je pojem politicky nekorektní jako většina věcí v dnešní době, a za druhé narážíme zde na problém. Problémem je jednoduchá věc - když přirozené nepřirození je pohlavní orgán vytvořen po operaci změny pohlaví, co je potom nepřirozené nepřirození? Jakkoli to dále rozvíjet nemá smysl ani pro předné jazykovědce (jazykovědec nevede výzkum v oblasti orálního sexu, je to spíš vědec skoumající řeč a různé jazyky kterýmiš se lidi dorozumívají, ovšem i jazykovědec může svým jazykem vykonávat orální sex).