Smrděnka hněvuplná

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Předčasně utrhnutá mladá plodnice Foetidus animositas inncoruptus. Americký turista Indiana Jones byl po úspěšné expozici fotografie ihned převezen na traumatologické oddělení Nemocnice na kraji města.

Smrděnka hněvuplná, Foetidus animositas inncoruptus, je nový druh houby, vzniknuvší na základě lidských zásahů do přírody. Ochránci přírody často lkají nad ohrožením či zánikem některých živočišných a rostlinných druhů. Nějak jim přitom uniká, že jsou díky rozšiřování civilizace a techniky neustále objevovány druhy nové. Takový unikátní objev se nedávno podařil KAC (klub anonymních cestovatelů) z Brna. Při své cestě do dosud neprobádaných končin Beskyd objevili unikátní, dosud nepopsanou houbu a z piety a úcty ji pojmenovali po jejich zesnulé předsedkyni (ucestovala se).

Popis[edit | edit source]

Houba je vysoká kolem padesáti centimetrů, průměr klobouku je asi 45 cm, průměr třeně 30 cm. Třeň je výrazně hráškově modré barvy, klobouk snad zeleno-fialový, pro nános trusu ptáků (drží jako epoxid) se barvu nepodařilo zcela určit. Výtrusnice, barvy oslnivě žluté, jsou rozmístěny ve tvaru malých hroznů po obvodu klobouku. Houba silně páchne, jeden z členů výpravy se nebál zápach nazvat ukrutným smradem. Zápach připomíná výkaly a shnilé maso.

Výskyt[edit | edit source]

Jedná se o endemit, který se vyskytuje pouze v Beskydech a ještě jen na území obývané málo známým kmenem Romů. Domorodci ji nazývají kadetosmrdy, což volně přeloženo znamená Zřítelnice všemohoucího. Houba žije v symbioze pouze s kuláscem, roste pod jeho hnízdy a těží z jeho výkalů. Na dotaz, k čemu je houba dobrá, odpověděl domorodec De-žo, že akorát tak na hovno.

Vlastnosti[edit | edit source]

Objevitelům bylo líto nalezené houby ponechat na místě, a tak jich usušili množství, které sotva unesli. Pak je nechali podrobit analýze v laboratoři Vojenské akademie v Brně, Veveří 42. Tam bylo zjištěno, že houba obsahuje mimo běžného smrdíku a prdíku tři doposud nepopsané, složité organické látky.

  • paradinitrotetramethylbicyklohoubin
  • kakodylmonoserenapatin
  • trimethylester kyseliny perpytličité

Doposud se nepodařilo sestavit jejich přesný strukturní vzorec.

Houba jako taková je jedovatá, výše zmíněné látky ve vyšší koncentraci v těle člověka mohou způsobit smrt. Smrtelná dávka nebyla stanovena, výzkumníci nenašli dost odvahy látky vyzkoušet. Smrdelná dávka každé z nich je přitom v řádu pouhých pičogramů.

Využití[edit | edit source]

Zdálo by se tedy, že unikátní objev je k ničemu, když jeden z objevitelů přišel na prostý, leč geniální nápad. Vzpomněl si totiž na De-žova slova, že houba je na hovno. Co takhle využít houbu k dietním účelům? Lidi jsou dnes dost blbí na to, aby podlehli reklamě a dali se na nějakou novou, vzácnou, stoprocentně účinnou dietu. Vyzkoušel tedy účinek houby opatrně na svojí manželce a s překvapením zjistil, že houba vyvolává průjem, jehož síla je přímo úměrná dávce houby (pozor jedná se pouze o 1-2 mg.) Úvahou došel k závěru, že ten kdo má stále průjem, sotva přibude na váze, naopak i otylý pak zhubne.

Rozběhla se pokusná výroba, vyrobené svinstvo je ve dvojím provedení:

  • tablety jako doplněk výživy
  • tinktura pro totéž

Aby tablety moc nestály, (myslí se výrobní cena), nepatrné množství houby (viz výše) je doplněno plavenou křídou a aromatem. Tablety se polykají jednou denně na lačno. Tinktura je ve své podstatě obarvená voda s výše zmíněným obsahem houby, pouze je ponecháno její přírodní aroma. Používá se před jídlem (1 kapka do jídla). Jídlo se tím pádem stane tak hnusným, že je nepoživatelné.

Dopručená cena jednoho balení: tablety 683,- , tinktura 757,- Kč (povšimněte si, že to jsou prvočísla). Reklamy se ochotně ujal reklamní mág a guru Horst Fuchs, bohužel začátek reklamy se poněkud pozdrží rekonvalescencí. Při předvádění zcela bezpečného Ultimate Chopperu si totiž umixoval malíček.

Houbu lze rozmetat dynamitem, bohužel se však zatím nepřišlo na to, k čemu by to bylo dobré.

Otrava smrděnkou[edit | edit source]

Obecně k otravě jako takové:

  • Utrpí-li někdo otravu, tak ho něco fakt totálně otrávilo; a tedy byl otráven někým jiným nebo se otrávil sám. Ne jen připootrávil, ale totálně otrávil. To je pak pěkná otrava. Ale ani úplně otrávený člověk ještě nemusí být pro tu svou otrávenost nutně mrtvý. Otravu trávou zahnat může, i takový solidní pannák vody živé může stav otrávenosti přemoci. Dojde tak k opětovnému rozjaření, pokud to tedy člověk s potlačením otrávenosti nepřežene; to by místo k rozjaření mohlo dojít až k rozletění... a následnému tvrdému přistání.
  • Je-li někdo na prkně, je mrtev. V mrtvole neprobíhají parabolické, metabolické, hyperbolické ani autobolické procesy. Mrtvola není otrávená, ani už se neotravuje, té už je všechno šumafuck. Je prostě mrtvá. Prkno zde není nutnou, ani postačující podmínkou. Dokonce, jak je z vlastní zkušenosti opakovaně zjištěno, i pobyt na prkně lze přežít, pokud to není prkno trouchnivé, na výškovém lešení škudibícky nastražené.
  • Otráven může být pouze alespoň částečně živý člověk. Mrtvý člověk mohl být otrávený, dokud byl na živu. Po smrti už není otrávený, je pouze a jednoduše mrtvý. Tedy přesněji bezdušemrtvý.
  • Otrávený člověk může být otráven i tím, že se dozelena otrávil o trávu, ve které se, jsa připootráven ethylalkoholem, válel jak prase. Pozoruhodné je zde to, že skutečné prase, ať se v trávě válí sebedéle, tímto způsobem otráveno není. O trávu se tedy zjevně může otrávit pouze naprosto neskutečné prase.

Smrděnka ovšem smrdí tak strašně, že otrávit se s ní může fakt jen neskutečný vůl.

Google uncyc.jpg Smrděnka hněvuplná na googleTohle je nejlepší článek na téma „Smrděnka hněvuplná“ na celým internetu.
Houby schema.jpg
Houby a houbičky
Smrděnka hněvuplná (Foetidus animositas inncoruptus)Hřib jaderný (Pseudoboletus nucleus)Hřib satan (Boletus satanas)Hřib Santa (Boletus santae-nicholasi)Jidášovo ucho (Auricula judae)Mochomůrka obnažená (Amanita nudum dildus)Hřib pražský (Boletus pragensis ssp. primatorius)