Teorie duté Země

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Teorie placaté Země.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Jakékoliv heslo na téma Teorie duté Země byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png

Teorie duté Země (TDZ), (anglicky Hollow Earth Theory, HET), je teorie založená na tom, že Země je sice koule, potažmo sféroid, avšak zemské jádro tvoří atmosféra a nespočet prostorových děr (temných, černých, bílých, červích apod.). Prostorové díry zajišťují pohlcování slunečních paprsků a způsobují tak střídaní dne a noci a zároveň slouží jako brány do vnějšího vesmíru. Ve středu (v přestupné roky ve čtvrtek nebo v úterý, podle toho jestli se jedná o prvočíslo nebo druhočíslo) se otáčí Slunce, kolem kterého obíhá Měsíc. V ostatní dny v týdnu Slunce stojí a neotáčí se. Podle této teorie je Země obydlena uvnitř.

Nákres soustavy, (zatím) nazývané sluneční. Vlevo můžeme vidět Zemi a její žhavý vnější obal.

TDZ tvrdí, že vnější obal země je tvořen hořícími plyny, podobně jako Slunce. Pokud jste někdy viděli záběry z vnějšího vesmíru, zachycující Slunce, jedná se ve skutečnosti o Zemi, okolo které obíhají všechny další planety, včetně planety Érf, která je mylně považována za Zemi. Planeta Érf není obydlena a podmínky na ní jsou k životu nehostinné. Nachází se na ní moc zelených stromů a málo Slaninových stromů. Také obsahuje zbytečně moc vody.

Ačkoliv je země uvnitř dutá, nezkolabuje do středu, jelikož od Slunce ze středu proudí teplý vzduch a tlačí na stěny země. Kdyby Slunce vyhaslo, Země se propadne dovnitř.

To, co nazýváme gravitací je ve skutečnosti odstředivá síla a naopak. Jak víme, všechny objekty ve vesmíru rotují a jelikož rotuje i Země, odstředivá síla tlačí všechny předměty směrem dolů. Gravitace Slunce naopak působí proti odstředivé síle. Slunce totiž gravitační silou vše přitahuje k sobě.

Raný Cimrmanův nákres Země pod světlem jeho nové teorie.

Historie[edit | edit source]

TDZ vychází z teorie placaté Země, avšak posouvá jí na vyšší úroveň. Vědci na základě výzkumů, výpočtů a pozorování zjistili, že aby se oceány nepřelévaly přes okraj, musela by být splněna jedna z těchto podmínek:

  • Na hranách Země by musela být tak silná gravitace, že by udržela vodu, která by měla tendenci přepadávat. – Stále by ale byl problém s atmosférou.
  • Země by na okrajích musela mít mantinel tvořený horami dost vysokými, aby zadržovaly jak moře, tak atmosféru. – Víme, že žádný takový okraj není.
  • Země by musela mít tvar krychle. – To nezapadá do celkového konceptu vesmíru.
  • Země by musela mít tvar válce. – To je holý nesmysl.

Marně si vědci a inženýři lámali hlavu. Až Cimrman přišel s teorií duté Země. Přišel na to během dlouhých zimních večerů, kdy si k divadlu přivydělával obuvnictvím. Lidé mu nosili prošlapané boty a on si všiml zvláštního jevu. Všechny boty byly prošlapané do tvaru, který odporoval jak teorii placaté Země, tak teorii kulaté Země. V hlavě mu vyvstala myšlenka na teorii duté Země. Ihned jí začal rozvíjet a konzultovat s předními vědci. Valná většina se k teorii začala přiklánět.

Obyvatel Liptákova našel na půdě svého domu Cimrmanův návrh novodobého globusu.


Bota, která je již od výroby zakřivená.

Důkazy[edit | edit source]

Boty Čím více se na Zemi objevuje bot, tím více máme důkazů. Většina výrobců obuvi již začala vyrábět boty se zakřivenou podrážkou.

Fotografie zachycující dvě nejvyšší hory na Zemi. Na hoře nahoře je možná Boryš. Jestli se však skutečně jedná o Boryše není jisté. Pokud se ale opravdu jedná o Boryše, na hoře dole je možná jeho slovenský kolega Sablízek. Ale ani to není jisté.

Souhvězdí Říkáme tomu souhvězdí. Ve skutečnosti se však jedná o světla z měst, která jsou protilehlá. To, že jsou stále uspořádaná do stejných tvarů, je důkazem toho, že jsou to svítící města a místa. Hvězdy se totiž, jak víme, pohybují.

Pohyb vody To, že v řekách teče voda, je dalším důkazem duté Země. Jak se Země otáčí voda se pohybuje, podobně jako v bubnu pračky. Podobný princip způsobuje příliv a odliv.


Další teorie duté země[edit | edit source]

Ze základní TDZ vycházejí další parazitní teorie. Tyto teorie parazitují na prvotní Cimrmanově teorii a snaží se jí nějak rozšířit. Pro příklad si uveďme ty nejrozšířenější.

Teorie duté země obydlené vně Teorie duté země obydlené vně (TDZOV) vychází z předpokladu, že Země je planeta Érf. Rozdíl však je v obsahu této planety. TDZOV tvrdí, že uvnitř není nic, pouze tma. Teorie však sama sobě protiřečí. Pokud by tam nebylo nic, nemohla by tam být ani tma. Kdyby tam byla tma, nemohlo by tam být nic. Teorie je tedy paradoxem sama sobě a tudíž nesmysl.

Teorie duté země obydlené vně i uvnitř Teorie duté země obydlené vně i uvnitř (TDZOVIU) opět předpokládá, že Země je planeta Érf. Jak jsme si ale uvedli na začátku, planeta Érf nemá podmínky umožňující život na ní. TDZOVIU (a také) TDZOV navíc úplně ignoruje fakt, že ze země pod námi vychází teplo.

Teorie duté země a plného vesmíru Častěji známá jako také teorie vesmíru plného země (TVPZ) vychází z TDZ avšak se zásadním rozdílem. TVPZ tvrdí, že vnější vesmír je nekonečně velký a je tvořen zemí. Podle této teorie lze tedy nekonečně dlouho a daleko kopat do podzemí.

Všichni astronomové se však shodují na tom, že TVPZ je nesmysl. Jednak proto, že existují důkazy o existenci vnějšího prázdného vesmíru a také proto, že kdyby to byla pravda, přišli by o práci.