Kazimír Veliký

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Kazimír hrabě Badeni.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Kazimír Veliký si pěstí veliký knír.

Kazimír Veliký je český lidový hrdina a údajný norský osvoboditel (i když nikdo netuší, jak, ani od koho přesně měl tento severský stát osvobodit). Je znám také pod jmény Všudebyl, Všechnoví, Vševiděl, Casimirus Magnus či Peacespoiler the Great.

Kazimír je samozvaný dobrodruh, cestovatel, geolog, zeměpisec, myslitel, učitel národů, záchranář, horolezec, lyžař, sprinter, ochránce dostihových krav, objevitel všeho, kulturista, vícebojař a chirurg. Jako jediný člověk na světě dokázal provést přímou masáž srdce. Sám sobě.

Kzimír lidovým vypravěčem[edit]

Kazimírova paměť je bezedná. Pamatuje si úplně všechno a každou informaci pečlivě zaznamenává, aby se jimi posléze blýsknul či je zakomponoval do některého svého vypravování. Je totiž vášnivým šířitelem své vlastní (pseudo)lidové slovesnosti, jenž je typická opakovaním číslovek 3,7 a 12 (údajná supermagická hyperpohádková megačísla) a slovíčka řádově. Říká se, že zatím jako jediná lidská bytost dokázal uběhnout 100 metrů pod 8 vteřin. Údajně to mělo být s medvědem v zádech, onen medvěd byl ovšem jediným svědkem, a tak se tato událost zařadila mezi Kazimírovu ústní slovesnost.

Kazimír odborníkem[edit]

Kazimír zásadně nepřipouští žádné globální oteplování, což podkládá svými teoriemi o tom, že v Norsku a Španělsku je stejné klima, protože oba státy omývá stejný Atlantský oceán.

Kazimír pravidelně chodí několikrát denně na poštu, kde si vybírá svou řádově 12 tunovou korespondenci údajných děkovných dopisů a diplomatických pozvánek z Norska. Své úspěchy oslavoval i na katedře biologie Pičurinovy univerzity, kde měl přednášku o vinné révě žijící na dosud neobjeveném ostrově, jejíž kořenový systém díky příznivému klimatu středozemního moře dosahuje řádově 3*12=36 metrů.

Kazimír spisovatelem[edit]

Do české literatury se mohl poprvé zapsat sepsáním svých pamětí nazvaných 100+1 strašlivých umrtí, jichž jsem byl svědkem bohužel jediné vydání této knihy shořelo společně s řádově 7 studenty základní školy v horské chatce. Literární kritici se ovšem shodují, že kdyby Kazimírova kniha došla rozšíření mezi lid, stal by se z ní totální bestseller naprosto neporovnatelný s jakoukoli dosud vyšlou knihou. Kritici v rukopisu oceňovali především důmyslné paronomázie, brilantní apoziopeze a delikátní oxymorony.

Proslýchá se, že v poslední době se Kazimír stáhl do ústraní a věnuje se učitelství a šíření své lidové slovesnosti někde v divočině Chacharstánu.

Smrt tří jednotlivců je tragédie, smrt řádově stovek je statistika

—Kazimír Veliký o své knize 100+1 strašlivých umrtí, jichž jsem byl svědkem