Krizový plán pro likvidaci jaderné havárie JE Dukovany – verze pro rakouskou vládu a veřejnost

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Muzeum historie havárií českých jaderných elektráren v rakouském Zwentendorfu

Vzhledem ke kontroverzi ohledně prodlužování životnosti Jaderné elektrárny Dukovany (JEDU) usnesly se Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor pro životní prostředí Krajského úřadu v Jihlavě, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a SZ Landkreiskomandatur Deutschsüdmoravistaan na strategii likvidace případné jaderné havárie v JE Dukovany, aby uklidnily rakouské úřady a nevládní organizace, které neustále protestují proti našim elektrárnám v jižní části republiky, ačkoliv je jim do toho úplné Scheiße.

Rádi bychom před začátkem vlastní strategie připomněli našim sousedům, že elektřina nezná hranic, a tudíž několik procent Vaší spotřeby v závislosti na aktuálních energetických poměrech v Evropě, je pokryto ze špinavých českých zdrojů. Studie hrazené z fondů EU prokázaly, že česká elektřina nezpůsobuje častější výpadky proudu, vyhazování pojistek ani vybuchování spotřebičů zapojených do sítě než ta rakouská, takže je vhodná pro veškeré aktivity, které tak rádi vykonáváte ve svých sklepích.

V případě výbuchu reaktoru, na který Vás upozorní rostoucí atomový hřib s epicentrem přibližně 100 km severně od Vídně, hrozí poškození zdraví obyvatelstva především z radioaktivního spadu z ovzduší v kombinaci s kontaminací povrchových a podzemních vod. Zamoření vod za nás vyřešila příhodná poloha České republiky na tzv. střeše Evropy, takže voda s těžkými izotopy poteče z povodí Jihlavy přes Dyji do Moravy a Dunaje dále do Černého moře. Jsme si vědomi toho, že tyto řeky tečou pouze při hranicích Vašeho území. Tuto chybu hodláme napravit ve střednědobém horizontu vybudováním kanálu, který propojí okruhy JEDU přímo s Dunajem s vyústěním celého systému u Zwentendorfu 50 km před Vídní; to vše bude opět hrazeno z fondů EU.

V okolí JEDU jsou strategicky rozmístěny detektory ionizačního záření, které po detekci radioaktivních částic spouští větrné elektrárny v lokalitě Pavlov, Břežany u Znojma, Bantice a Tulešice, jež pohybem svých vrtulí zanesou radioaktivní mrak daleko na jih. Dále jsou součástí aktivovaných složek protijaderného týmu ředitelé všech základních škol v okresech Třebíč, Znojmo, Jihlava a Žďár nad Sázavou, kteří mají v případě potřeby za úkol vyvést své žactvo na nejvyšší bod katastru příslušné obce a společnými silami odfouknout radioaktivitu na polední stranu.

Nutno přiznat, že podobný scénář lze očekávat pouze pokud na reaktor spadne atomová puma. Jinak patří JEDU mezi bezpečné jaderné elektrárny, neboť navzdory svému stáří a sovětské stopě ve výrobě snese bez jakýchkoliv obtíží moderní zpřísněné bezpečnostní testy. V areálu elektrárny přežívá divá zvěř včetně netopýrů a zaměstnanců, jejichž kousnutí nepůsobí žádné mutagenní změny (ale bacha na vzteklinu!).

Závěrem bychom se Vás chtěli optat, zda byste neměli zájem o náš jaderný odpad, protože naši běžní odběratelé z KLDR a Brna nejsou dočasně schopni odebírat naše zásoby. KLDR kvůli zpřísnění embarga a Brno musí šetřit na stavbu metra a nového Hlavního nádraží.

Pokud při selhání veškerých pojistek dojde k nejhoršímu, doporučujeme Vám, abyste se chovali přesně tak, jak jednají herci v instruktážním snímku Jaderní havárie: Den první. [1] Do té doby Vám přejeme mnoho šťastných dní ve stínu chladících věží a těšíme se do budoucna na další výměny názorů na hraničních přechodech.

Mit freundlichen Grüßen Vaše Simulantenbande aus Tschechien (und Moravstaan)

P.S. Jaslovské Bohunice nikdy neexistovaly, a pokud ano, jsou již dávno slovenským problémem.

Související články[edit]