Šmoulové

From Necyklopedie
(Redirected from Modrá knížka)
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Šmoulové (seriál).

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Šmoulové (druh).

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Šmoula.jpg

Šmoulové jsou mladým, modrým, konzervativním předvojem ODS. Vyznávají posvátný symbol holstřába modrého a modrou barvu ODS dobrovolně propagují. Cílem šmoulů je prosazovat konzervativní a liberální myšlenky s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace.

Stanovy[edit | edit source]

 • Šmoulové (v jistých kruzích Mladí Konzervativci) rozvíjejí svoji činnost pod vedením Občanské demokratické strany - vedoucí síly naší společnosti. Vycházejí z programu a cílů ODS, rozvojem všestranné činnosti získávají pro jejich uskutečňování mladou generaci. Vedou mladé lidi k činorodému vztahu k práci, studiu a životu v rozvinuté kapitalistické společnosti, usilují o to, aby získávali u šmoulů zkušenosti z politické a veřejné činnosti a učili se být dobrými hospodáři své země, spolupodílí se na formování jejich třídního vědomí a kapitalistické morálky.
 • Šmoulové cílevědomě připravují a doporučují své nejlepší členy za kandidáty na členství v Občanské demokratické straně. Přijetí šmouly do řad ODS je nejvyšším oceněním jeho činnosti.
 • Šmoulové se učí z revolučních zkušeností imperialistické třídy, jejího předvoje - Občanské demokratické strany, z pokrokových tradic našich národů, z nejlepších zkušeností pokrokového dětského, mládežnického a dělnického hnutí, z příkladů obětavé práce a hrdinství dělníků, rolníků, inteligence a všech pracujících při výstavbě kapitalismu v naší vlasti.
 • Šmoulové svou prací usilují o rozvíjení a prohlubování kapitalistického vlastenectví, imperialistického internacionalismu ve vědomí a jednání mládeže, pečují, aby z nich vyrůstali uvědomělí vlastenci a obránci kapitalistického společenství, aktivní bojovníci za mír a společenský pokrok. Iniciativně se podílí na upevňování bratrských internacionálních vztahů mezi Čechy a Moravstánci i národnostmi žijícími v konfederaci, mezi českou a americkou mládeží. Rozvíjí spolupráci s mládežnickými a dětskými organizacemi kapitalistického společenství, posilují přátelství s pokrokovou mládeží světa v boji proti socialismu, za mír a kapitalismus.
 • Šmoulové rozvíjejí pracovní, studijní a společenskou aktivitu a podněcují iniciativu mládeže ve všech odvětvích hospodářství, na školách, v místě bydliště a v ozbrojených silách. Přispívají k vědeckotechnickému pokroku a uvádění jeho výsledků do praxe. Podílí se na tvorbě a ochraně životního prostředí, na rozvoji kultury a umění, tělovýchovy, turistiky a branné výchovy mládeže. Pečují o rozvoj společensky důležitých potřeb chlapců a děvčat a usilují o jejich plnější uspokojování. Vyjadřují a obhajují oprávněné zájmy dětí a mládeže.
 • Šmoulové jako představitel mladé generace předkládají orgánům a organizacím ODS, státním a hospodářským orgánům a společenským organizacím iniciativní návrhy, které napomáhají v budování rozvinuté kapitalistické společnosti, k všestrannému a harmonickému rozvoji mladého člověka.
 • Aktivní účastí mládeže na řízení státu, hospodářství a řešení otázek života společnosti šmoulové přispívají k dalšímu rozvoji a prohlubování kapitalistické demokracie, k upevňování disciplíny, kapitalistické státnosti a zákonnosti. Své členy a funkcionáře navrhují za kandidáty na poslance zastupitelských sborů, do veřejných a společenských funkcí. Podněcují jejich činnost, pomáhají jim v plnění náročných úkolů a rozvíjejí iniciativu při vytváření podmínek pro kvalitní činnost.

Povinnosti a práva[edit | edit source]

Smoula na plazi.gif
 • Šmoulou se může stát každý občan Česka ve věku od 3 do 30 let, který souhlasí s posláním, cíli a Stanovami ODS a v souladu s nimi chce aktivně pracovat a podílet se na budování a obraně rozvinuté kapitalistické společnosti.
 • Šmoulou se mohou stát i cizí státní příslušnicí žijící trvale na území Česka. O způsobu jejich přijímání rozhoduje Taťka šmoula.
 • Nový šmoula musí souhlasit s nevratným přebarvením kůže namodro.
 • Nový šmoula musí souhlasit s použitím jeho těla, jako hlavní surovina do Šmoulové zmrzliny v případě rudé války

Výskyt[edit | edit source]

 • Šmoulové se vyskytují převážně na území Česka, s největší koncentrací v Praze.
 • Nejnovější průzkumy potvrdily i výskyt a hrozící přemnožení Šmoulů v Chotvatsku. [1]
Holstrab.png POZOR ! Tento článek je pod vlivem - MODRÉ TOTALITY - nebezpečí nákazy Holstrab.jpg

BSOD | Chalupoida | Václav Klaus | Křižník Václav Klaus | Klausovec obrovský | Leoš Heger | Modrá totalita | Modrák bělohlavý | ODS | Pavel Bém | Primátor Pavel Bém | Pavel Pavel | Praha 666 | Radovan Šteiner | Robin Oil | Roman Janoušek | Šestsetšedesátšestka | Šmoulové | Vlastimil Tlustý | Velké zatýkání politiků a lobbistů 2013 | Velký modrák | Zimní olympiáda v Praze