Rostislav Vrobel

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
SKutečná tvář Rostislava Vrobela. Povšimněte si tváří deformovaných nadbytkem vesmírné energie.

Rostislav Vrobel je proslaven především jako revolucionář, mučedník a národní hrdina. Celý svůj život obětovává boji za spravedlnost, svobodný internet a v neposlední řadě za osamostatnění Moravistánu.

Dětství[edit | edit source]

Malý Rostík vyrůstal v Krnově. Často svým rodičům utíkal do tamního romského ghetta, ve kterém si hrál s ostatními dětmi. Již v tomto ranném věku (snad i díky komunitě, ve které se tak rád pohyboval) si počal uvědomovat své pohlavní rysy a absurditu společenské cudnosti. Objevil veliké zalíbení v nahotě a v autonomii Moravy. Ke všemu se stalo, že když jednoho dne onanoval na břehu rybníka, ucítil pozitivní vibrace v levé tváři, čímž mu došlo, že je v blízkém spojení s Aštarem Šeranem.

Počátek působení na sociálních sítích[edit | edit source]

Tento obrázek patří do pozdějšího období Vrobelovy tvorby. Jsou zde jasně vidět Rostislavovy ambice být lepší než Bůh.

Krátce po dovršení věku devatenácti let objevil Rostislav Vrobel sociální síť Facebook. Možnost vytvoření si vlastního fotoalba mu učarovala. Rychle počal shromažďovat materiály, které měly co nejlépe vystihovat jeho zájmy a osobnost. Vznikl tak velice pěkný a zajímavy profil, kterého si bohužel všimli zlí ještěři z pekel, kteří začali prahnout po očipování jeho srdce. Nastal lítý, leč krátký boj, ve kterém se Vrobelovi chystala pomoct celá armáda jeho přátel; podporu údajně přislíbil i Aštar Šeran. Ke smutku všech svobodomyslných uživatelů však ještěři zvítězli, když Rosťův profil bez milosti a -lidově řečeno- šmahem zničili pod záminkou porušování smlouvy (propagace pornografie, nacionalismus, zesměšňování lidí s tělesnými i duševními vadami). Armáda Rosťových přátel po zrušení jeho profilu velice truchlila. Všichni cítili převahu ještěrů a báli se, že dobro již nikdy nezvítězí a všichni budeme očipování.

Druhá etapa Vrobelova působení na Facebooku[edit | edit source]

Profilová fotka doplňující Vrobelovo prohlášení o jeho zmrtvýchvstání

Asi po týdnu krvavé prohry se však Vrobelovi přátelé dočkali satisfakce. Na facebooku se objevil nový profil Rostislava Vrobela a světem zaznělo jeho tiskové prohlášení:

Každý si nese svůj kříž. Tak jako Ježíš Kristus vstal z mrtvých, vstal jsem i já.

Můj první účet byl smazán z důvodu porušování smluvních podmínek. Čestně prohlašuji, že tento účet bude ještě více růjnější a pejorativnější a ještě více bude utlačovat menšiny, chudé a nemocné.

Rostislav Vrobel

U tohoto legendárního prohlášení byl přiložen pobuřující obrázek Ježíše Krista na kříži se ztopořeným falem.

Podpora od vesmírných přátel[edit | edit source]

Rostislav Vrobel je přesvědčen, že jeho vesmírní přátelé věří, že je nástupcem Boha, pravým mesiášem a legendárním mongolským hrdinou Gesarem. Z tohoto důvodu jej údajně podporují všemi možnými způsoby, kromě dodávání pozitivní energie prý dochází i k mediální podpoře na Facebooku. Jako příklad uvádí Rostislav skupiny Když se bůh snaží, je takřka Rostislav Vrobel nebo Rosťa a Pája. POdle našich výzkumů však mají tyto skupiny na svědomí buď podobně pobláznění uživatelé, neboloutkové účty samotného Rostislava.

Rostislav Vrobel jako revolucionář[edit | edit source]

Údajná fotografie z roku 2013, údajně zaslaná Vrobelovi jeho vesmírnými přáteli. Na obrázku vidíte muže v kostýmu Ježíše Krista, kterak Vrobelovi pomáhá se stavbou nové brněnské radnice. Není zcela jasné co má toto podobenství znamenat.

Sociální sítě byly pro Rostislava Vrobela pouze první zkouškou protestu. Momentálně se odebral do nepřátelských Čech, kde na univerzitě sbírá informace, které hodlá později použít při připravovaném státním převratu. Přípravy tohoto počinu údajně probíhají v úzkém kontaktu s vesmírnými přáteli. Celý počin je prý plánován na rok 2012, kdy se má odehrát přílet deseti tisíc vesmírných lodí, jejichž posádka se bude snažit svrhnout vládu ODS a v následném chaosu nastolit 120 dní sodomy. Vznikne anarchie, které Rostislav Vrobel dle svých slov dovedně využíje k odtržení Moravy a Slezska od Republiky Česko a k následnému ustanovení Svobodné republiky moravistánské. Po tomto skutku prý jeho vesmírní přátelé svrhnou samotného Boha a na jeho ohnivý trůn dosadí světového národního hrdinu, Rostislava Vrobela.