Středozem

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Středozem je území nacházející se někde v Evropě. Její bližší umístění je téměř nemožné zaznamenat kvůli častým změnám. Většinou se tento "stát" však pohybuje někde na Moravě(Ostravsko). Stát je velmi zvláštní díky neurčitosti většiny informací.

Středozem
Striedozjiemskaja respublika
Středozem – znak
Středozem – vlajka
státní zřízení: demokraticky absolutistická teokratická monarchie
hlavní město: Středoves
jazyk: moravština, čeština, romština, ostravština, Uwenbe
náboženství: Středozemské křeslámství
počet obyvatel: jak kdy
Středozem – mapa
Přibližná poloha Středozemě
prezident: Alfred Nemastný/Robert Neslaný
premiér: Robert Neslaný/Alfred Nemastný
hymna: záleží na národnosti jednotlivých občanů(při státních akcích se však používá We will rock you)
měna: Středozemský eular (SEL)
národní jídlo: záleží na momentálním území státu
národní nápoj: většinou pivo, nebo Becherovka
národní sport: pasivní Basketbal

Historie[edit]

První Středozem[edit]

První Středozem byla založena roku 1897 jako republika na odpor proti Rakousko-Uhersku. Stát byl někde na území dnešních okresů Nový Jičín, Vsetín a Přerov. Neměla dlouhého trvání. Hned jakmile si vytyčila hranice a zvolila vládu začala první Středozem budovat armádu. Během 6ti hodin se do Středozemské armády přidalo neuvěřitelných 17 lidí. Těm byly vydány vidle a také rozkaz útoku na městský úřad v blízkém městě. Jen cesta do 3 kilometry vzdáleného města stála armádu 5 vojáků. Jeden si vzpomněl, že musí obrátit seno, další si odskočil ne velkou do křoví, dva si otevřeli láhev neidentifikovatelné pálenky a zmizeli v příkopu u cesty a poslední voják zkolaboval na dehydrataci, jelikož se pohádal s předchozí dvojicí vojáků. Když tedy zbylá armáda došla na úřad jejich drtivý útok zastavil místní četník Zatuchlý, který armádu rozehnal a následně rozehnal i parlament, vládu, vedení armády a ministerstvo manžetových knoflíků. Tak s četníkovými slovy: "Že se, vy chuji, na ty vaše kraviny už nevysmolite." po necelých 9ti hodinách skončila první Středozem.

Ničitel první Středozemě a příslušník rakousko-uherského četnictva, strážmistr Zatuchlý

Druhá Středozem[edit]

Druhá Středozem vznikla jen 2 roky po první a to na stejném území. Založili ji dokonce ti stejní lidé a zničil ji dokonce ten samý člověk. Tentokrát však trvala neuvěřitelných 6 dní. Proberme si je jak šli za sebou

Den první: Byla ustanovena vláda, hranice a několik zákonů.

Den druhý: Byla ustanovena policie a armáda. Začalo vyšetřování korupce státních úředníků. Byl vypracován 5ti roční plán. Započal výcvik armády. Byly rozpuštěny všechny hasičské sbory z důvodu nedostatku financí. Byl vypracován plán veřejného vzdělávání. Skončilo volební období pro všechny ministry.


Den třetí: Neděle-nepracuje se!

Den čtvrtý: Byla zavedena povinná školní docházka a povinný vojenský výcvik. Daně byly zdesetinásobeny. Hranice byly uzavřeny. Byla vydána ústava. Byly zvýšeny platy státních zaměstnanců. Započala stavba silnice první třídy od rybníku Suchý po les Mrtvý. Skončil výcvik armády v celkovém počtu 36 pěšáků, 17 kavaleristů, 3 dělostřelců a 5 ponorkových námořníků.

Den pátý Oficiálně započalo vyučování. Čtvrtina státu (6 domů) lehla popelem z důvodu neexistence požárního sboru. Požární sbory byly obnoveny. Začala invaze do Rakousko-Uherska. Armáda se vydala za útokem na Vídeň. Útok byl zmařen-armáda čekala na vlak do Vídně na špatném nástupišti a omylem dojela do Haliče. Další vlak do Vídně jel až za tři dny.

Den šestý: Strážmistr Zatuchlý se vrací z dovolené zpět a zjišťuje, že jeho vesnice je opět součástí jakési Středozemě. Se slovy: "Ja vas varoval, vy cypi!" opět rozpouští vládu i celou Středozem.

Třetí Středozem[edit]

Třetí Středozem vznikla někde mezi okresy Nový Jičín, Bruntál, Přerov a Olomouc 16. března 1939. Republika rovněž neměla dlouhého trvání. Když byl stát po jeho dlouhém sedmiminutovém vymýšlení založen, byla opět stanovena vláda a stát byl rozdělen na kraje a okresy. Vláda se následně rozešla do okolních vesnic s neutrální bílou vlajkou, aby tyto osady obsadila. Když se prezident Středozemě Reinhard Heydrich dostal do nejbližší téměř neobydlené osady Olomouc čekalo ho překvapení. Totiž jednotky Wehrmachtu se zprávou o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Prezident Heydrich v tom spatřil příležitost a okamžitě se vydal do Prahy, aby se mohl stát protektorem nově zřízené země. Když byl Berlínem vybrán jako protektor nechal na Pražském hradě vyvěsit bílou vlajku třetí Středozemě. Nemohl však protektorát označovat názvem Středozem, a tak ponechal název Protektorat Böhmen und Mähren (Čechy a Morava). To byl první neoficiální úspěch Středozemě. Většina lidí tuto událost však nepovažuje za první úspěšný vznik Středozemě, jelikož se jednalo o úplně jinou zem, která byla navíc pod nadvládou Německa.

Čtvrtá (současná) Středozem[edit]

Dnešní Středozem vznikla roku 1993 rozpadem ČSFR ( Československé federativní republiky). Obyvatelé Ostravska se rozhodli, že je na čase odtrhnout se pražského diktátu a založit vlastní stát. To však moravská veřejnost nepřijala úplně s nadšením, a tak byla skupinka nadšenců vedených Alfredem Nemastným a Robertem Neslaným nucena založit si nový stát sami. Nyní si probereme důležité události v historii dnešní Středozemě:

Součsný prezident Středozemě Alfred Nemastný

6. února 1993: Duo Nemastný-Neslaný založilo osadu Středoves.

10. března 1993: Středoves obsazuje vesnice Ztopořená a Vlhká

4. dubna 1993: Alfred Nemastný a Robert Neslaný vyhlašují republiku Středozem a oficiálně opouštějí ČR.

5. dubna 1993: Prezidentem je zvolen Alfred Nemastný, premiérem Robert Neslaný. Zřízena policie, armáda a hasiči. Započatí výstavby Středovesské gynekologické kliniky. Zavedení daní. Zveřejnění ústavy a občanského zákoníku.

20. října 1993: Občané volí Roberta Neslaného a Alfreda Nemastného za prezidenty.

29. ledna 1994: Státní zřízení republika se mění na demokraticky absolutistická teokratická monarchie. Je založeno Středozemské křeslámství jakožto hlavní náboženství ve Středozemi.

7. března 1994: Měna oficiálně změněna z České koruny na Středozemský eular. Úředními jazyky se stávají moravština, čestina, ostravština, romština, maďarština a Uwenbe.

31. února 1995: Maďarština je vyškrtnuta ze seznamu úředních jazyků.

23. listopadu 1997: Prezidentem zvolen Alfred Nemastný.

14. září 1997: Zvýšení daní a snížení sociálních dávek vede k migraci romů ze Středozemě do Ostravy.

24. srpna 2001: Vyhlášení války Číně.

25. srpna 2001: Čína uvaluje obchodní embargo na Středozem. Středozem kapituluje. Končí Čínskostředozemská válka.

3. října 2001: Prezidentem zvolen Robert Neslaný.

30. října 2002: Středozem vyhlašuje válku Švédsku

1. listopadu 2002: Švédsko nabízí Středozemi 20 000 stolů s židlemi, 5 000 gaučů, 7 000 stolů, 500 skříní, manuály v ostravštině a dopravu až do Středovsi. Středozem přijímá podmínky. Válka končí Stockholmským mírem.

17. listopadu 2005: Prezidentem zvolen Alfred Nemastný.

27. května 2007: Referendum rozhodlo pro nevstupování do EU.

Vlajka EU.

13. června 2007: Vyšetřování odhalilo podvody v referendu.

29. června 2007: Vyšetřování vyšetřování odhalilo podvody ve vyšetřování o hlasování referenda.

18. července 2007: Vyšetřování vyšetřování vyšetřování odhalilo podvody ve vyšetřování původního vyšetřování referenda.

23. července 2007: Titulky o vyšetřování vyšetřování a vyšetřování referend byly tak dlouhé, že je prezident zakázal a rozhodl, že výsledek referenda nebyl podvržený.

2. prosince 2009: Prezidentem zvolen Robert Neslaný.

24. listopadu 2013: Prezidentem zvolen Alfred Nemastný.

9. června 2014: Podepsání smlouvy s českým prezidentem Milošem Zemanem ohledně vzájemných dodávek alkoholu.

15. listopadu 2017: Prezidentem bude zvolen Robert Neslaný.

Zeměpisné vlastnosti[edit]

Středozem se nachází na severní Moravě. Krajina je většinou rovná s občasnými haldami bordelu nebo těžebními věžemi.

Jedna z mnoha těžebních věží ve Středozemi

Občas bychom zde mohli nalézti jezero, rybník či cosi co je v Česku zvané Odra(ve Středozemi se Odra jmenuje středozemský Nil). Čas od času se zde nachází i nějaká vesnice či město. Tvar Středozemě se mění zhruba 2krát týdně, a proto neexistuje žádná mapa tohoto státu. Jednotlivé obce do něj vstupují a vystupují z něj jak se jim to hodí. Některé oblasti (třeba Ostrava-Vítkovice) jsou nebo byly Středozemí anektovány. Součástí Středozemě je také několik obcí, které jsou rozesety dále ve světě. Jmenujme třeba Prahu 22 nebo Moskvu jihosever.

Kultura Středozemě[edit]

Svátky[edit]

Ve Středozemi se slaví velké množství svátku, (především kvůli multikulturnímu složení občanů) které se velmi horlivě slaví po celé zemi.

Státní svátky[edit]

Den vzniku Středozemské monarchie-29. ledna

Den práce- 15. února

Den vzniku Středovesského svazu-10. března

Den vzniku Středozemě-4. dubna

Den policie, hasičů a záchranářů-5. dubna

Den svobody-27. května

Den prezidenta- 16. července

Den Stockholmského vítězství-1. listopadu

Den bez úplatků-23. prosince

Církevní svátky[edit]

Den vzniku Středozemského křeslámství-29. ledna

Den Středozemského arcibiskupa-6. března

Středozemský arcibiskup v každodenním rouchu

Den daní církvi-17. května

Den darů církvi-18. května

Den podpory církve-19. května

Den finančních odpustků-20. května

Den milosrdenství církvi-21. května

Den úcty církve-22. května

Den církevních hodnostářů-23. května

Den "panenky" Marie- 10. srpna

Den pána našeho- 28. října

Den mnichů a jeptišek z pošahaných řádů, které zakazují kdejakou kravinu-7. prosince

Památky[edit]

V zemi není příliš mnoho památek. Několik hradů a zámků a pár muzeí, které vykládají smyšlenou historii o výrobě ponožek nebo nějakém chlapovi, který vynalezl nějakou teorii o nějaké úplné hovadině.

Vatykánské náměstí- Náměstí ve Středovsi, na kterém sídlí Středozemský arcibiskup (aktivní náboženský vůdce Středozemského křeslámství). Náměstí bylo postaveno v roce 1994 jako sídlo arcibiskupa a celé Středozemské církve. Na náměstí se setkávají všichni křeslámci při velkých

Vatykánské náměstí ve Středovsi

náboženských akcích, kde promlouvají církevní hodnostáři. Je rovněž cílem čínských turistů a také cikánů, kteří je okrádají.

Středovesský hrad- Hrad se dříve jmenoval Slezskoostravský. Zde sídlí prezident a jeho blízcí včetně vlastního mluvčáčka mluvčího. Hrad byl postaven ve 13. století a dnes se z něj řídí celá Středozem.

Politický systém[edit]

Ve Středozemi je skoro vše tak trochu jinak. Vyjímku netvoří ani politický systém. Neomezeným vůdcem země je prezident. Jeho úřad nyní (nikdy tomu nebylo a nebude jinak) zastupuje Alfred Nemastný nebo Robert Neslaný. Ten má právo zvolit libovolného člověka do libovolné politické funkce. Má také právo změnit výsledky všech hlasování, včetně prezidentských voleb. Má právo dosadit nebo zrušit libovolný zákon. Je volen přímo lidem. Hned po prezidentovi jsou dva důležití lidé. Středozemský arcibiskum a předseda vlády. Arcibiskup je nejvýše postavený zástupce křeslámu a má právo zavést libovolnou církevní daň nebo poplatek, který musí platit všichni občané, bez ohledu na vyznání. Má také právo uvalit na kohokoli (mimo prezidenta, premiéra a sebe sama) vězení za kacířství. Předseda vlády předsedá vládě a svolává její schůze. Má právo mlčet. A to je asi tak vše. Žádné speciální výsady nemá. Všichni politici jsou voleni na 4 roky. Poté jsou uspořádány volby, ve kterých jsou, většinou z nedostatku kandidátů, zvoleni znovu.

Významní občané Středozemě[edit]

Rodáci[edit]

Vzhledem k tomu, že Středozem existuje pouze 23 let, se ještě žádný zdejší génius, umělec ani sportovec neprosadil.

Přistěhovalci[edit]

Většina obyvatel Středozemě jsou přistěhovalci, nebo se středozemci stali tak, že území na kterém žili předtím, se stalo územím Středozemě. Někteří zdejší obyvatelé se ve světě v Evropě proslavili v různých oborech. Jmenujme alespoň některé z nich a jejich úspěchy.

prof. Eduard König - významný vědec, operující téměř ve všech vědních i nevědních oborech

prof. Eduard König

Marie Flusová - mistryně světa v plivání do dálky

Erik Dluhatlama - mistr světa v recitování Shakespeara v mandarinštině

Svatopluk Hrdlička - uznávaný ornitolog (ptakolog)

Ernst Gott - úspěšný zakladatel neúspěšné náboženské sekty

Zajímavosti[edit]

Středozemský kosmický program[edit]

Středozemská agentura kosmické reálné aviatiky, zkráceně SAKRA, byla založena roku 2014 prezidentem, Alfredem Nemastným. Pod vedením doktora Königa začal ještě téhož roku rozsáhlý výzkum raketového inženýrství. S výzkumem středozemským vědcům pomáhali hlavně sovětští ruští konstruktéři. Následujícího roku započala stavba rakety HARIBO I. Stroj má být součástí mise Windows, jejíž cílem je dostat se na oběžnou dráhu a založit zde vlastní vesmírnou stanici. K výstavbě rakety byli pozváni především vědci a technici z firmy Nokia, kteří mají zajistit strukturální integritu celého stroje. Stavba rakety, kterou významně financují zahraniční společnosti, stále probíhá a počítá se, že odstartuje na počátku roku 2017.

Vizualizace startu rakety HARIBO I

Königův systém[edit]

Metrický systém se v zemi používal až do 29. ledna 1994, kdy byl zrušen, zakázán a bylo na něj uvaleno embargo. Nový systém měl nést název po svém vynálezci profesoru Königovi. Prezidentské duo Nemastný-Neslaný tehdy uspořádalo konkurz na novou soustavu, která by nahradila stávající metrický systém. Přihlásil se pouze profesor König. S jeho návrhem však nebyli prezidenti spokojeni.

Rozdělení světa. Zeleně-státy používající metrický systém. Růžově-státy nepoužívají metrický systém

Všechny základní jednotky se totiž měly jmenovat právě König. Vyjímkou byla hmotnost, která měla být označena jako Eduard. Prezidenti přikázali, aby byly jednotky změněny. Profesor König tak skutečně udělal a vrátil se s novými jednotkami. Od dne 29. ledna 1994 se tedy přestaly nápoje prodávat na litry, ale začaly se prodávat na Hafy. Objem se začal počítat na Blafy, hmotnost na Nemsly (složenina jmen Nemastný a Neslaný), délka na Königy atd. Některé jednotky (třeba amper nebo watt) se zatím neměnily a jejich názvy zůstaly stejné. V roce 2001 byl vznešen návrh na zřízení nové jednotky času, za účelem zkrácení pracovní doby. Den měl nově mít 20 hodin. To bylo, zatím, zamítnuto.

Středozemská unie[edit]

Roku 2008 celou Středozemí otřásla myšlenka na založení Středozemské unie (SU). Občané země chtěli být součástí většího celku. Poté, co prezident Nemastný rozhodl, že lidé nechtějí být součástí EU, zbývaly pouze 2 možnosti.

Mapa států Středozemské unie

Tedy vstoupit do Ruské federace, nebo založit vlastní společenství. A jako při každé písemce i zde je správně b). SU mělo být svobodné společenství států, které by se navzájem spojovali a měli mezi sebou úzký vztah. 5. května 2008 proto byla slavnostně založena Středozemská unie. Středozem je prozatím jediným státem SU. Není proto divu, že všechna shromáždění zástupců států SU se konala ve Středovsi. Krátce o vstupu do SU uvažovalo třeba Polsko nebo Rusko. Rusko však mělo přemrštěné podmínky. Chtělo, aby se SU přejmenovala na Ruskou unii, Rusko aby se stalo předsednickým státem, všechny členské státy aby platili daně a aby se všechny akce konaly v Moskvě. Tyto podmínky byly, jak řekl tehdejší prezident "lehce nevyhovující". Jeden ze států má však velký zájem na tom, aby se stal součástí SU. Je to Velká Británie. Stát, který chce být součástí SU však nesmí být členem EU. To je tedy pravý důvod Brexitu.

Nedávné události[edit]

Ve Středozemi se pořád něco děje. Slovy současného prezidenta/premiéra Alfreda Nemastného: "Je tu živo jak Masarykáču když sou Vánoční trhy, ty cype!!!".

7.leden 2016: Pokus japonských občanů o státní převrat. Všichni jeden povstalci byli zatčeni a deportován.

23.březen 2016: Vláda vydává oficiální prohlášení, ve kterém odsuzuje nedávný útok na mezinárodní obchodní centrum v New Yorku.

30.březen 2016: Středozemská vláda vydala zákon zakazující pití alkoholu mimo veřejnost.

12.květen 2016: Vláda schválila nový kalendář.

349,26.Oqgvarluaxe 368 720/14.květen 2016: Vláda schvaluje zrušení nového kalendáře pro jeho přílišnou složitost.

22.červen 2016: Vyhlášení války pivovaru Gambrinus.

7.červenec 2016: Konec války s pivovarem Gambrinus.

24.srpen 2016: Vláda oficiálně vstupuje do druhé světové války a přidává se na stranu spojenců.

6.prosinec 2016: Středozem přichází s unikátním plánem na řešení uprchlické krize spočívající v umístění migrantů do brzy zavřeného dolu Paskov, který je na českém území. Za realizaci tohoto plánu žádá Středozem od ČR celé Ostravsko.

14. únor 2017 10:00 SČ (Středozemský čas): Mc Donald přestává podávat Happy Meal. Prezident Nemastný vyhlašuje válku Spojeným Státům, jelikož jejich vládu viní ze zrušení Happy Mealu.

10:34: Prezident po se po krátké procházce vrací do kanceláře a zjišťuje, že e-mail s vyhlášením války, který poslal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi nebyl odeslán.

10:35: Prezident Nemastný restartuje počítač.

10:41: Prezident Nemastný úspěšně poslal e-mail, v němž USA vyhlašuje válku.

10:43: Donald Trump si čte e-mail a bere tak na vědomí vyhlášení válka. Oficiálně začíná Americko-Středozemská válka. Prezident USA svolává armádní představitele do Bílého domu.

10:58: Prezident Trump hledá na mapě Středozem.

11:01: Prezident Trump si bere brýle a pokračuje v hledání Středozemě.

11:05: Všichni narychlo svolaní generálové hledají na mapě Středozem.

11:07: Prezident Trump hledá Středozem na Google Maps.

11:08: Prezident Trump hledá na Ř na klávesnici.

11:14: Prezident Trump hledá na Google Překladači překlad slova Středozem.

11:16: Prezident Trump nemůže na Středozem poslat atomovou bombu, jelikož neví, kde se Středozem nachází. Píše prezidentovi Nemastnému e-mail, v něž za uzavření míru nabízí, že Mc Donaldu přikáže, ať vrátí Happy Meal na menu.

11:42: Prezident Nemastný klepnutím uvádí router opět do chodu, a tak si může přečíst e-mail od prezidenta Trumpa. Podmínky přijímá. Končí 59 minut trvající Americko-Středozemská válka.


Středozem v současné době zaujímá status jednoho z nejmenších a nejproměnlivějších států světa. Některé země jej nechtějí uznat za skutečný stát, ale většina světa Středozem respektuje. Středozem je velmi kritizována za Königův systém, bojovnou politiku a také za Středozemskou unii.