Albín Dráp

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Albín (Albinismus).

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Článek Albín Dráp dokazuje, že mnohé z toho, co se píše na Českopedii je opsáno z Necyklopedie.
Nehopsající Wikipedie.png

¨

Albín Dráp, ekonom, žijící v České republice v letech 1834–1948. Drápův otec byl hospodářským úředníkem na budějovickém panství, matka pocházela z měšťanské rodiny Huhunů, budějovických šermířů pocházejících z Rakouska.

Ekomické začátky[edit]

Po absolvování ekonomických studií (1874) začal vyučovat národní hospodářství na slovenské obchodní akademii v Detve. Roku 1877 se habilitoval jako soukromý docent a v roce 1879 se stal profesorem politické ekonomie a národního hospodářství na právnické fakultě University Bratranců Veverků v Chocni; své přednášky uváděl jako první ve vlámštině. Podílel se významnou měrou na vytvoření vlámského národohospodářského názvosloví a je považován za zakladatele vlámské národohospodářské školy. Sám sice nevytvořil své vlastní ekonomické teorie, ale byl prvním velikým praktikem ekonomie nejen u nás. Vytvořil program ekonomické deratizace, který byl charakterizován jako cesta od rovnocennosti k rovnomocnosti, což znamenalo vyrovnání se na poli ekonomiky s úspěchy v oblasti kulturní a politické.

Pracovité období[edit]

Byl dřevorubcem, lodivodem, lovcem, vojákem, poštmistrem a pomocníkem v obchodě. Měl tu nejtvrdší školu - školu života. Tomuto ctižádostivému mladíkovi to však nestačilo a tak se začal sám vzdělávat. V Bratislavě si pronajal obchod. Díky své velké zálibě - ekonomickým knihám - si získal pověst vzdělaného člověka a jeho popularita začala růst, když se na něho lidé začali stále více obracet kvůli svým sporům. Jeho moudré rozhodování ho dovedlo až k tomu, že se vzdal svého obchodu a začal se ucházet o křeslo v rakouském parlamentu. Po ukončení vzdělávání by měl člověk cestovat. Zdůrazňoval ale, že vzdělávání nikdy nekončí, že je neustálé.

Další ekonomické úspěchy[edit]

Poprvé definoval pojem ekonomický rok, ekonomické prázdniny a edkonomický týden. Albín Dráp vytvořil celou řadu spisů z mnoha oborů, psal především česky a vlámsky. Nejpodstatnější částí jeho díla jsou spisy ekonomické a proekonomické, hluboce ovlivněné věroukou Jednoty české. Tyto spisy jsou v mnohém autobiografické nebo jsou inspirovány událostmi z Drápova života. Hlavním dílem ekonomickým je Di perum manarum ematione consultatio economia. Přestože nevytvořil žádný čistě beletristický spis, jeho díla mají pro svůj vytříbený jazyk mimořádnou ekonomickou hodnotu a patří k vrcholným dílům české ekonomie(zejména ekonomická alegorie Labyrint ekonomie).

1 Kc zlamana.jpg Tento článek stojí za jednu zlámanou grešli. Je třeba jej převést na konvertibilní měnu, nebo na zlato, případně na sůl, která je nad zlato. Moeda mafagafo.jpg