Khani Tehsultan

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.
Digitální fotoaparát.png Tomuto článku sa nedostává fotka. Kdo béváte het, bléskněte to.

Khani Tehsultan ye ïtjin Vanyara (narozen 21. 6. 1966, Lichnov) je vůdce kopřanské separatistické teroristické organizace KOPRA (Kopřanští radikálové – Koprani radikaler) a kopřanský nacionalistický politik. Od roku 2003 na seznamu nejhledanějších teroristů světa. Je potomkem významného kopřanského rodu Vanyarovců (někdy se překládá do češtiny jako Vaňharovci).

Mládí a studia[edit | edit source]

Khani Tehsultan se narodil 21. 6. 1966 v Lichnově v rodině lékaře a poštovní doručovatelky. Ve svém rodišti však strávil jen první tři měsíce svého života. 13. 10. došlo k útoku Československé lidové armády na Lichnov, před kterým rodina Khani Tehsultana byla nucena emigrovat do Zlína. Možná právě zde si osvojil velkokopřanskou národněpolitickou koncepci. Ve Zlíně malý Khani navštěvoval základní školu a gymnázium (maturitní zkoušku složil v roce 1985). Vysokou školu studoval v Ostravě a Astaně (doktorát z filozofie 1993). V roce 2007 získal titul doktor práv na Západočeské univerzitě v Plzni. Ještě před tím však přednášel ekonomii na astanské univerzitě.

Politická kariéra[edit | edit source]

Politicky se Khani Tehsultan začal angažovat již na vysoké škole. Ve 20 letech vstoupil do kopřanského národně-emancipačního hnutí Kopřanský národní odpor, přičemž se stal o 3 roky později vůdcem jeho mládežnické organizace, která se radikalizovala a stala se základem v roce 1995 vzniklé organizace kopřanských radikálů KOPRA. Kopřanští radikálové, jejichž počet se již ke konci roku 1995 odhadoval na 2000) páchali násilné útoky proti moravskému a slizkému obyvatelstvu na sever od Zlína. Počet usmrcených osob se za 15 let existence KOPRA odhaduje na 1 700, přičemž toto číslo znamená jen počet potvrzených obětí agrese KOPRA. Skutečný počet zabitých může být však až několikanásobně vyšší!

Po roce 2000 se z KOPRA stala faktická, byť ilegální armáda kopřanské entity. Na prahu 3. tisíciletí intenzita bombových útoků narůstá, což má za důsledek i nacionalizaci kopřanského obyvatelstva a jednostranné vyhlášení nejprve Kopřanské autonomní oblasti (KAO) a později nezávislé republiky Kopřanstán. Kopřanský separatismus, teroristické akce KOPRA a nenávistné Tehsultanovy (který se mezitím stal předsedou druhé nejsilnější kopřanské strany) projevy o likvidaci původního obyvatelstva a kopřanské hegemonii měly lví podíl na rozpoutání kopřanské krize v létě 2006, kdy moravská armáda zaútočila na separatistickou KAO. Byla však rychle poražena jednotkami KOPRA a teprve za vydatné pomoci chorvatské armády (v níž vynikly obzvláště jednotky EB LPP) se protikopřanské alianci podařilo 8. 10. dobýt hlavní centrum odporu Kopřivnici a svrhnout loutkovou vládu.

KAO se však vyvrátit nepodařilo a o 2 roky později vyhlásila faktickou nezávislost. Poslední akcí KOPRA, která vešla do podvědomí české veřejnosti byl útok na most ve Studénce ve chvíli, kdy po pod ním vedoucí železnici projížděl mezinárodní vlak EC108 Comenius z Krakova do Prahy. Stalo se tak 8. 8. 2008 (88 – kryptogram adorující nacistického vůdce a velkého přítele Kopřanů Adolfa Hitlera). Zahynulo tehdy 8 lidí a na 60 jich bylo zraněno. Jen díky duchapřítomnosti strojvedoucího vlaku, který jako zázrakem vyvázl bez vážnějšího zranění, nebyl účet nehody daleko děsivější. Od té doby KOPRA žádný podobný čin nespáchala. Khani Tehsultan, muž stojící v pozadí tohoto útoku, se nyní skrývá před zákonem. Nikdo bohužel neví, kde.

Rodina[edit | edit source]

Khani Tehsultan je ženatý a má dva syny. Mladší z nich se věnuje diverzantské činnosti mezi českými národovci, jejichž jméno očerňuje, kde se dá. Donedávna vedl naoko vlastenecký spolek Národní čest, který je ve skutečnosti pobočkou KOPRA existující za účelem rozvracení české a moravské národně smýšlející mládeže. I přes své schopnosti manipulovat s lidmi však syn Khani Tehsultana zůstává daleko za schopnostmi svého otce. Verbovat české vlastence do nového rádoby studentského vlasteneckého hnutí se mu již moc nedaří.

Přesto se Tehsultanovu synovi podařil kousek, jenž vešel do dějin. Podle všeho je to právě on, kdo zaklel slavnou princeznu z Dolní Vlkýše. Podle nepřímých důkazů je to téměř doložený fakt. Přímé důkazy však chybí. Podle dostupných zdrojů se tak stalo přibližně v době, kdy Kopřanstán vyhlásil nezávislost. Ono zakletí princezny z Dolní Vlkýše povede zřejmě k napětí mezi českými nacionalisty a kopřanským, pardon studentským... vlasteneckým hnutím. Na české straně mobilizuje zejména obnovený politický klub Vlajka a jeho sesterská západočeská organizace Chodská mládež. Ovšem zakletí princezny, ke které náhle vzplanul jeden z nacionalistických ideologů, není skutečným důvodem. Tím je likvidace satelitu KOPRA coby škodné v rámci národoveckého hnutí. Zakletí princezny je jen záminka, která zažehla již dlouho trvající nevraživost.