Ochranný svaz prdění

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Logo OSP

Na české scéně se po Ochranném svazu autorském, Intergramu a Ochranné asociaci zvukařů - autorů objevuje další kolektivní správce autorských práv - Ochranný svaz prdění (OSP). Jeho úkolem bude zajišťovat práva každého, kdo si uprdne - tedy úplně všech lidí na celé zeměkouli.

Ochranný svaz prdění vykonává kolektivní správu v souladu s ustanovením § 98 odst. 6 písm. c) "Autorského zákona" jako jediný subjekt na území České republiky.


Co může být kolektivně chráněným prdem?[edit | edit source]

Podle § 2 odst. 1 autorského zákona je chráněným prdem takový prd, který je jedinečným výsledkem činnosti střev a je vyjádřen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby čichového vjemu.

Každý prd má svou neopakovatelnou jedinečnost. Nemohou existovat dva naprosto shodné prdy, aniž by jeden nebyl plagiátem druhého. Pouze fyzické osoby mají schopnost vytvářet prdy jakožto jedinečný výsledek činnosti trávícího traktu. Naproti tomu právnické osoby nikdy prdět nemohou.

Objektivní vnímatelností se rozumí skutečnost, že prd mohou vnímat i jiné osoby odlišné od toho, kdo si prdnul. K vnímání jinou osobou fakticky dojít nemusí. Stačí, když objektivně existuje tato možnost. Je vyloučeno, aby prd existoval pouze v něčí mysli.

Za chráněný se považuje též počítačový prd, prd na fotografii (typicky například snímky z dovolené) a prd v databázi (to se týká zejména státem pořizovaných databází). Autorské právo k prdu vzniká okamžikem, kdy je vypuštěn (např. zaznamenán v trenýrkách autora, nebo na jakýkoli jiný nosič, přednesen, zahrán, zazpíván apod.).

Autorskoprávní ochrana je neformální. Ke vzniku práva na prd není třeba registrace, neboť toto právo vzniká již okamžikem uprdnutí. Pro zjednodušení důkazní situace v případě sporu o to, kdo je autorem prdu, doporučujeme ponechat si veškeré materiály (pracovní verze, náčtrky, záznamy z kamer, audionahrávky, svědky, ....). Dále je zde možnost využít služby kolektivního správce OSP, nebo uschovat prd u notáře.


Pro podnikatele[edit | edit source]

Prdy mohou být nežádoucí i z důvodu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Uprdnul si ve vaší restauraci zákazník? Nebo k takové události došlo na hotelovém pokoji, v lázních, nemocnici, nebo ve služebním vozidle, kde ji mohly zaznamenat další osoby? Pak se jedná o veřejnou produkci, ze které musíte zaplatit tzv. výpalné!

Uzavřete s OSP hromadnou licenční smlouvu, v rámci které si budete moci užívat jakýkoli prd bez omezení co do množství a kdykoli s jistotou, že se jedná o legální užívání. Stačí pouze vyplnit žádost, na jejímž základě vám zašleme licenční smlouvu.

 • Dotaz podnikatele: Provozuji restauraci (hotel, kadeřnictví, obchod), ve které zákazníci prdí. Musím platit?
 • Odpověď: Ano. Podle zákona zpřístupňujete prdy a/nebo jejich zvukové či zvukově obrazové záznamy veřejnosti. To můžete činit pouze se souhlasem jejich autorů. Souhlas získáte tak, že uzavřete smlouvu s Ochranným svazem prdění.


Úloha prdů v podnikání[edit | edit source]

Prd je relativně levný, avšak velmi silný marketingový nástroj. Výsledky průzkumů zaměřených na vliv prdů na spotřebitelské chování dokládají, že prdy významně formují spotřebitelské chování a očekávání. Váš zákazník nehledá pouze produkt nebo službu, ale hledá zážitek a zkušenost, kterou sdílí dále. Prd je jedním z významných prostředků, jak navodit nezaměnitelnou atmosféru. Zákazník stráví v takové atmosféře kratší čas, což znamená rychlejší útratu finančních prostředků a jeho brzký odchod.

Prdění tak může být jedním z klíčových faktorů úspěšnosti vašeho podnikání. Ovlivní to, jestli se zákazník znovu vrátí a zda se o svůj zážitek podělí i se svými kolegy a přáteli.

Použitím prdu můžete také zakrýt nežádoucí zvuky, které mohou narušovat atmosféru pro vaše zákazníky - například tiché zvracení nebo hlasité blití.

Vaši zákazníci se budou lépe koncentrovat na produkty a kvalitu služeb, které poskytujete. Navíc soustavným prděním v baru či restauraci dopřejete svým zákazníkům soukromí při vzájemném rozhovoru.

Zvuky prdů mohou přilákat kolemjdoucí do vašeho obchodu, baru apod. Správnou volbou a načasováním udržíte zákazníka ve svém prostředí. Podpoříte tak impulzivní chování zákazníka v podobě nákupu dalšího, původně nezamýšleného výrobku či služby - třeba toaletního papíru či spodního prádla!


7 důvodů proč se vyplatí platit za prdy[edit | edit source]

 • možnost užívat legálně prdy všech druhů z celého světa
 • přístup k repertoáru prdů čítající prdy více jak sedmi miliard lidí
 • jedno kontaktní místo - nemusíte osobně žádat každého, kdo si prdne nebo upšoukne
 • získejte výhodnější sazby
 • prd je relativně levný, avšak velmi silný marketingový nástroj
 • průzkumy dokládají, že prdy významně formují chování a očekávání spotřebitele
 • výraz respektu k prdům druhých


Prdy a autorské odměny[edit | edit source]

 • Prd nevzniká jen tak znenadání.
 • Prdnutí přináší příjemné požitky stejně jako dobré jídlo nebo krásný kus nábytku. Sami jistě víte, jaká je to úleva!
 • K tomu, aby vznikl opravdu dobrý prd, často člověk potřebuje mnoho hodin, dnů, někdy i měsíců.


Prd je talent[edit | edit source]

 • Prd je talent, se kterým se narodíte. Vy máte talent pro své prdění, kterým obohacujete naše životy.
 • Také ostatní lidé obohacují náš osobní i pracovní život vytvářením prdů. Nestyďme si to přiznat!


Prd je zážitek[edit | edit source]

Prd může být zážitek

Tak jako jiným profesím, i autorům prdů vznikají oprávněné nároky na odměnu. V tomto případě se jedná o autorské odměny za užití jejich děl - jmenovitě poslech a čichový vjem. Jejich nároky jsou chráněny zákonem, jehož předkladatelem byl nynější čestný předseda Ochranného svazu prdění Alexandr Vondra a jeho zástupce Jura Prokop.

OSP vybírá autorské odměny za užití prdů na základě oprávnění k výkonu kolektivní správy práv od Ministerstva kultury a současně jej tím pověřili samotní občané.

Prostřednictvím smluv o zastupování se zahraničními organizacemi vám OSP k dnešnímu dni může nabídnout repertoár čítající stovky miliard prdů od více než sedmi miliard lidí z celého světa. V praxi to znamená, že nemusíte osobně žádat jednotlivé lidi o svolení k užití jejich prdů.

Co se stane, když nebudu mít oprávnění od OSP?[edit | edit source]

Užívání a vytváření prdů z repertoáru OSP bez uzavření licenční smlouvy může vést k právním krokům jménem nositelů prdů vůči vám za neoprávněné užití. Součástí těchto kroků může být předběžné soudní opatření, zakazující vám i vašim zákazníkům prdět, což bývá velmi nepříjemné.


Nezapomeňte![edit | edit source]

I váš prd je autorsky chráněný, a i když od OSP nedostanete ani korunu, protože vás odmítneme přijmout do řad naší mafie, musíte za něj platit poplatky!


A co příjde dál?[edit | edit source]

Ochranný svaz krkání a Ochranný svaz dýchání. Již brzy!

I-zavinac.jpg Článek čerpá z díla
Porod kniha2.jpg
http://blog.zarohem.cz/