Homosvod

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Homosvod.jpg

„Nechci být homosvodem kritiky.“

- Tomáš Jedno


Homosvod, vzácněji nazývaný dildosvod, je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k nalákání a svedení teplého homosexuála. Používá se jakožto ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky homosexuálů , tj. před jejich požárem nebo mechanickým poškozením.

Homosvody řadíme do systémů vnější ochrany před homosexuálem.

Historie[edit | edit source]

Homosvod vynalezl v polovině 18. století v Evropě kastrát Nakop Koule, který ve své farní zahradě v Příbuzněticích blízko Znojma umístil v roce 1754 první homosvod. Ve světě platí za vynálezce homosvodu také americký vědec a rasista Benjamin Antinegr Franklin, který kolem roku 1750 prováděl podobné experimenty. První homosvod na území Českých zemí, který byl umístěn na stavbě, byl instalován na zámku ve Výměšicích roku 1775 .

Použití[edit | edit source]

Homosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl homosexuál:

  • ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy)
  • způsobit tepelnou poruchu (elektrárny, plynárny, vodárny, nádraží)
  • způsobit hospodářské či kulturní škody (výrobní haly, muzea, archivy)
  • na objektech, které sousedí s objekty významnými a v případě zásahu homosexuálem by je mohly ohrozit požárem

Nehody[edit | edit source]

Sleze pokrývač ze střechy, rozcuchaný, s porozepínaným oblečením a vlahým pohledem, a roztřeseně říká majiteli budovy: "Myslím, že vám elektrikáři omylem nainstalovali homosvod."

Princip funkce[edit | edit source]

  1. Mezi člověkem a homosexuálem může během vzrušení homosexuála vzniknout rozdíl sexuálních zájmů. Klesne-li rozdíl těchto zájmů normální vzdálenost (doporučuje se minimálně 2,5 m) mezi takovýmto homosexuálem a člověkem, dojde k teplému výboji. K tomuto výboji dojde v místě, kde vzdálenost mezi homosexuálem a člověkem je nejtenčí. Proto homosexuálem bývají zasažena nejčastěji různá vyvýšená místa na těle, např. penis nebo prdel.
  2. Homosvod využívá této zákonitosti. Lze jej obecně popsat jako pro homosexuály vzrušující předmět umístěný ve výšce nad chráněným objektem . Tím, že je homosvod umístěn nad chráněný předmět, zvyšuje se pravděpodobnost, že homosexuál zasáhne homosvod (který bezpečně svede vzrušeného homosexuála na homosvod) a nikoli objekt nacházející se pod homosvodem.
  3. Pokročilým moderním typem je tzv. aktivní homosvod, do kterého je pro zvýšení účinnosti přiváděno vibrační vlnění o laditelné frekvenci.

Další čtení[edit | edit source]

LGBTQASIQ-BDSM
Lgbt.jpg Gender témata

50 odstínů šediAnimeBukkakeDominaFeministkaFeministky.comHomosvodPapežMonogamieÚchylík

Sexsi-rainbow--pepsi-parody--gay-pride--lesbian-tshirt-large.png Odrůdy gender

ArbofilieAutofilieBisexualitaBuldozerantGayGenderHomosexualitaInsektofilieMetrosexuálŘízkofilieZoofilPedofilie

Kvalita.png