Máj (báseň)

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Máj je nejznámější báseň básníka, cestovatele a hasiče Karla Hynka Máchy.

Karel Hynek Mácha napsal tento lyricko-epicko-kvazimetafyzický epos v duchu tehdy nejoblíbenějšího uměleckého směru - romantismu[1]. Inspiraci k napsání básně autor objevil u Máchova jezera, které se shodou okolností jmenuje stejně jako on, takže Mácha k němu rád jezdil. V té době byly lesy okolo jezera hluboké, povětří čisté a ryby braly i na rohlík z Penamu, kterého by se dnes nedotkl ani xmrti hladový tloušť.

Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Máj (báseň) na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png

Jednoho[2] květnového dne, když tu byl na dovolené, se vydal na vycházku a spatřil ženu jménem Jarmila, jak skáče bungee jumping. Pohled na dámu, která se vrhla z výšky a pak putovala nahoru a dolů, přičemž její z kamizoly vypadnuvší po[prs]]í se se v souladu s prvním Newtonovým zákonem pohybovalo zcela opačně, jej natolik nadchlo, že své pocity vtělil do tklivých veršů opěvujících krásy přírody, které se děti dodnes musí šprtat nazpaměť.

Postavy[edit | edit source]

  • Jarmila - má ráda jaro, skáče závodně do vody
  • Vilém - strašný lesů pán a otcovrah
  • Hynek - poutník
  • Zvířátka a vítr - vypravěči v intermezzu, vítači Viléma

Rozbor díla[edit | edit source]

Báseň byla sepsána předreformním pravopisem se silným vlivem polštiny, protože v 13370m3Ř1C1c#, kde obvykle pobýval, se neurodilo máslo a KHM[3] jezdil společně se svými spoluobyvateli často nakupovat do Jelení Gory a tamní kultura mu učarovala. Tradiční staročeské vlivy jsou patrné v chmurných pasážích a slovosledu, ovšem jsou umně kompenzovány bohatými jazykovými prostředky, vytvářejícími pomyslný most mezi realitou a autorovým prožitkem.

Máj

Karel Hynek Mácha

Dobovým pravopisem:
Byl pozdnj wečer – prwnj mág –
Wečernj mág – byl lásky čas.
Hrdliččin zwal ku lásce hlas,
Kde borowý zawáněl hág.
O lásce šeptal tichý mech;
Kwětaucj strom lhal lásky žel,
Swau lásku slawjk růži pěl,
Růžinu gewil wonný wzdech.
Gezero hladké w křowjch stinných
Zwučelo temně tagný bol,
Břeh ge obgjmal kol a kol;
A slunce gasná swětů giných
Blaudila blankytnými pásky,
Planaucj tam co slzy lásky.

Přepis:
Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval kulásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
Květoucí strom lhal lásky žel,
Svou lásku slavík růži pěl,
Růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
Zvučelo temně tajný bol,
Břeh je objímal kol a kol;
A slunce jasná světů jiných
Bloudila blankytnými pásky,
Planoucí tam co slzy lásky.

Z uvedeného textu v původním znění s titulky je očividné, že básník byl renesanční osobnost a oplýval znalostmi z mnoha vědeckých oborů. Například:

Zajímavosti[edit | edit source]

  • Báseň Máj měla údajně začínat slovy "Na prvního Máje, odejdu do ráje", přítel Jakub Arbes ale Karla přemluvil, aby slova nahradil.


  1. Romantismus je směr, kdy se oslavují Romanové, Romany a Romové.
  2. Bylo to přesně prvního, ale my bychom zde neradi podněcovali nějaké nápady, že by se snad věhlasný autor nechtěl účastnit prvomájového průvodu s alegorickými vozy, mávátky a zástupy pionýrů, či snad tuto velkolepou každoroční oslavu míru jakkoli bojkotoval.
  3. V britském přepisu KýEjčEm.