Cestujeme...

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Cestujeme... je série cestovatelských příruček, která seznamuje čtenáře s možnostmi cestování do jednotlivých zemí. Tato příručka poskytuje čtenáři ucelený přehled o všem, co by měl vědět, než se vydá do některé zahraniční země. Jedná se o jakýsi cestovatelský manuál, či průvodce. Příručka vyšla v Praze v roce 2012 a jejím autorem je cestovatel a dobrodruh, jehož jméno vám neprozradíme. 1. díl publikace se věnuje cestování do USA. Další díly zatím nebyly napsány.

Cestování do USA nebylo nikdy snadné

Stručný souhrn[edit]


Vízum[edit]

Každý občan Českozlodějska potřebuje k cestě do USA vízum. Podle zamýšlených aktivit žadatele existuje několik typů víz: Turistická, Teroristická, Pracovní (Arbeitserlaubnis) a Přistěhovalecká. Všechna víza mají platnost 1 245 dní s výjimkou víza teroristického, které má platnost pouze 1 244 dní. Vyřízení žádostí trvá maximálně 125 pozemských dní.

Vízum pracovní (Arbeitserlaubnis)[edit]

Pokud občan zamýšlí ve Spojených státech pracovat, musí nejdříve vyplnit formulář ADS-41C-006AX-DYZ-0013. Schválení tohoto formuláře velvyslanectvím USA opravňuje žadatele k zaplacení symbolického administrativního poplatku za zpracování, který činí 2.541 US$, a který musí být zaplacen současně s podáním žádostí USNTV-47-DSJ, HGRE-4172-HI74-C2G, GRET-412-775323-JUIP-24KL a 78-APP-31IKLP-IM. Poplatek musí být zaplacen výhradně jen kreditní kartou přes internet. Platba probíhá přes zabezpečený webový portál www.saygoodbyetoyourmoney.gov. K formulářům je zapotřebí dále přiložit 8 fotografií žadatele s rozměry 12,5 X 34,7 cm. Žadatel musí být vyfocen se slonem nebo jiným africkým zvířetem (antilopy nejsou povoleny) a musí mít na hlavě předpisový havajský klobouk. Dále je třeba k žádosti přiložit výpis z rejstříku trestů a ověřené kopie všech zatykačů (i mezinárodních), které byly na žadatele vydány během posledních 10 let. Následuje pohovor na ambasádě, kde žadatel musí nejdříve projít bezpečnostním rámem, odevzdat všechny zbraně, výbušniny (s výjimkou C4) a žvýkačky. Poté, co je vpuštěn do čekárny, se ho hned ujme ochotný, usměvavý úředník, který žadateli sejme otisky prstů, vyfotografuje ho (12,5 X 34,7 cm) se slonem nebo jiným africkým zvířetem (antilopy nejsou povoleny) a předpisovým havajským kloboukem na hlavě. Poté je žadateli vízum zpravidla uděleno a spokojený žadatel si u východu vyzvedává své zbraně, výbušniny (s výjimkou C4) a žvýkačky a odchází domů. V případě, že vízum uděleno není (poplatek se nevrací), může si žadatel jít stěžovat na lampárnu.

Vízum teroristické[edit]

O vízum teroristické se žádá v případě, že žadatel má v úmyslu spáchat atentát na prezidenta USA, vyhodit do luftu budovu Kongresu, unést letadlo Delta Airlines a přistát na střeše Pentagonu nebo pokud chce v USA působit jako sovětský špión. Postup je stejný jako u předchozího typu víz, jen místo formuláře HGRE-4172-HI74-C2G je zapotřebí vyplnit formulář IOP-47GHRSXSGVCGFHGFDGDHGVCHFJHFHGFDFESDHG-1 a žadatel musí přiložit 8 fotografií o rozměrech 14,4 X 874,1 cm, kde je vyfocen s libovolným samopalem či automatickou útočnou puškou (jiné zbraně nejsou povoleny), slunečními brýlemi, umělými bílými vousy a utěrkou na hlavě.

Vízum turistické[edit]

Žadatel musí vyplnit formuláře VHJ-1421JK-JKLU4IB-JHHF4 a RTGXYHM?-54-GTF-4541 (oba v 14 kopiích). Poté zaplatí, stejným způsobem jako v předchozích dvou případech, administrativní poplatek ve výši 8.414,12 US$. Poplatek je možné zaplatit i v indických rupiích. K žádostem musí přiložit, kromě jiného i výpis z bankovního účtu z období posledních 15 měsíců (s výjimkou měsíce března a února, pokud se jedná o přestupný rok). Dále je třeba přiložit k žádosti 157 civilních pasových fotografií. Dále je vše stejné s tou výjimkou, že při vstupu do budovy velvyslanectví je žadateli umožněno ponechat si žvýkačky (ale jen Wriglis spírmint a maximálně 2 balení).

Vízum přistěhovalecké[edit]

Obsah této kapitoly vydá na samostatnou knihu, proto jej zde nebudeme uvádět.

SIESTA[edit]

SIESTA je forma pohlavního bezvízového styku, kdy žadatel žádá o cestovní povolení a musí vyplnit pouze formuláře ADF-14-KHF a DREG-47-KFS a zaplatit poplatek 139 čínských Jüanů. Pohovor na velvyslanectví není nutný. Vízum, totiž Cestovní povolení má platnost pouze 14 dní a opravňuje žadatele k pobytu v zemi v maximální délce 56 dní a 3 hodin. Poté je nutné zemi opustit, prodloužení pobytu není možné.

Cesta[edit]

Když máte vše zařízené, letenky (včetně zpáteční) koupené a odletový formulář DDGHH-1424-GHH, včetně celní deklarace vyplněný, je vám povoleno vstoupit na palubu letadla. Zde jste zpravidla letuškou usazen do prostřední řady, na prostřední sedadlo. Když máte štěstí, máte z levé i pravé strany za sousedy dva 150 kilové US Citizens. Autor zde přidává i humornou historku, pramenící z jeho osobní zkušenosti, kdy ho letuška během letu polila Coca-Colou, když podávala sousedovi po jeho levé straně Happy meal s trojitým hamburgerem a porcí salátu navíc. Těsně před přistáním musíte v letadle vyplnit příletový formulář SDSGG-564-1-1-1-1-1-1-1-G (nevyplňují držitelé cestovního povolení SIESTA). Při tomto kroku buďte nanejvýš opatrní a vše vyplňujte podle pravdy, jinak se vám může stát, že budete po přistání zastřeleni.

Imigrační kontrola[edit]

Po přistání jste následně vyvedeni příslušníkem letištní policie s odjištěnou zbraní u vaší hlavy z letadla a odvedeni k imigračnímu úředníkovi na pohovor. Asi po půl hodině čekání se objeví milý a sympatický chlapík v uniformě policisty (v případě, že se jedná o černocha, doporučujeme zdržet se všech projevů rasismu) a položí před vás cedulku s nápisem „LUNCH BREAK“. Když se za 4 hodiny vrátí, odvede vás do vedlejší místnosti a řekne vám, abyste vyčkali. Po dalších několika hodinách přijde i s vaším zavazadlem. Následuje podrobná prohlídka zavazadla a poté, co úředník zjistí, že vezete hovno, nasadí si lékařskou rukavici a požádá vás abyste se svlékli. Poté vám strčí ruku s rukavicí do svěrače a když zjistí, že všechny drogy, které převážíte jsou uvedeny v celní deklaraci, kterou jste vyplňovali před odletem, tak vás odvede zpět k přepážce. Zde vám ještě sejme otisky prstů, vyfotografuje vás se slonem nebo jiným africkým zvířetem (antilopy nejsou povoleny) a položí vám několik otázek (např. kolik útočných ručních granátů do USA přivážíte, v jakém příbuzenském vztahu jste k Adolfu H., jaké je číslo bot vaší tchýně, kolikrát vás během letu polila letuška Coca-Colou, když sousedovi po vaší levé straně podávala Happy meal s trojitým hamburgrem a porcí salátu navíc apod.) Poté vám dá do pasu razítka „INELEGIBLE TO ENTERING“ a „UNDESIRABLE“, s úsměvem vám popřeje příjemný návrat domů, zdvořile se s vámi rozloučí a přivolá policistu, který vás odvede do odletové haly.

Poučení[edit]

Proto rozumný český nebo moravský či slezský člověk raději cestuje jen po své vlasti, kde nakonec je nejlepší pivo a to nejlépe vlakem, ve kterém je nejlepší kultura cestování a na cestu mu postačí příručka Teologický výklad jízdního řádu.


Související a další dobré rady[edit]