Šablona:Doporučený článek

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Lilith (John Collier painting).jpg

Bůh stvořil Lilith, první ženu, tak jak stvořil i Adama.

Stvořenať ona z prachu země, stejně jako stvořen byl Adam. Vypráví se však, že Adam s Lilith nedokázal žít v míru, protože Lilith odmítala zaujmout při souloži polohu, při níž byla nucena ležet pod Adamem. Na jeho naléhání mu zlostně odvětila: "Proč bych měla ležet pod tebou? I já jsem byla stvořena z prachu a jsem ti rovnocenná." A tak se jí chtěl Adam zmocnit násilím. Jenomže s mrštnou Lilith těžkopádný tupec Adam nic nepořídil. Stačilo několik šikovných chvatů, které by mohly dnes být plným právem zvány chvaty judistickými, a byl to právě řimbuch Adam, který teď bezmocně ležel na zemi, z níž kdys vzešel, slastně osedlán vítěznou Lilith.
Adam, uražen ve své mužské ješitnosti, si ovšem nedal pokoj a zkoušel to znovu a znovu, a pokaždé to dopadlo stejně. Ze začátku se tím Lilith docela bavila, ale surovost Adamova se postupně stupňovala až k nesnesitelnosti. Dovolával se přitom Boha, že on kurňa přece musí nad tou mrchou vládnout, když už jako má být ten patriarchát. Po nedlouhé době tak Lilith docvaklo, že s ní Adam stejně nikdy nebude jednat jako s rovnocennou bytostí a poslala proto na patřičná místa Adama i s celým tím jeho Bohem, co ho po stránce softvérové tak děsně zhudlařil.
Lilith, žena divoká a nezávislá, která se odmítla podrobit vůli muže stejně tak jako vůli Boží, prostě a jednoduše zahnula kramle a ztratila se kdesi v chaosu a zmatku Země teprv nedávno stvořené. Adam, sexuálně vyhládlý, frustrován kombinací absence mrdu a neustávajících divokých snů, úpěnlivě prosil Boha, aby mu pomohl tu toužebně proklínanou Lilith za každou cenu najít a přivést zpátky. Bůh, ač nominálně vševědoucí, však neměl ani zblo tucha, kam se ta Lilith zašila. Vyslal proto tři anděly (archanděly Michaela, Gabriela a Nataela), kteří ji měli vypátrat. Ti po nějakém čase objevili Lilith v letovisku poblíž Rudého moře, kde si báječně užívala volnosti a kde se mezitím stala, jak později tito archandělé shodně tvrdili, nevěstou démonů žijících v těchto končinách. Dopouštěla se s nimi všemožných necudností a dokonce si to divoce rozdávala i s dvanácti zbylými archanděly, kteří tou dobou byli mimo službu. Když si i tito tři nově přibyvší archandělé dost užili nezkrotných radovánek a už fakt nemohli, předali konečně Lilith Boží varování, že pokud se nevrátí k Adamovi, tak denně zemře sto jejích démonických dětí. Ona se však Bohu vzepřela; prohlásila, že se k tomu pitomému Adamovi rozhodně nevrátí, a celého Boha i s tím jeho hnusným vydíráním poslala do nejzazších končin traktu zažívacího. A že se zařídí po svém.

více se dovíte ZDE


ArchivNominace