Střeštěné Šachy agenta Voráčka

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Střeštěné Šachy agenta Voráčka je intelektuálnější modifikace intelektuální hry šachy stvořená intelektuálem Ing. Jaroslavem Voráčkem v životní fázi, kdy jeho intelekt dosáhl stádia, ve kterém mu samotná hra králů přišla triviální, hloupá, přehnaně jednoduchá, málo fyzicky náročná, nudná a málo intelektuální. Tak si stvořil vlastní.

Jediná kdy pořízená fotka legendárního a intelektuálního Ing. Jaroslava Voráčka, dokazující, že se nejedná o smyšlenou osobu.
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Třešť.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.


Hra[edit | edit source]

Pomůcky[edit | edit source]
Rozložení figur na začátku hry.
Rozložení[edit | edit source]
Tahy[edit | edit source]
 • Políčka, na kterých může pěšec brát figury.
  Pěšci se hýbou jen dozadu o jedno pole, dopředu se hýbou jen když útočí (viz. ilustrační obrázek).
 • Způsob, jakým se pohybuje kůň.
  Koně se pohybují v čtverci 3x3 políček, který je navíc v prostředku každé strany rozšířen o jedno pole (viz ilustrační obrázek). V tomto poli se může pohnout tolikrát podle toho jaké prvočíslo padlo na 20 stěnné kostce. Brát figury může kdekoliv v tomto poli.
 • Střelci se smí pohybovat jen výměnou s protivníkovým střelcem, pokud je na místě, kde by měl onen střelec stát jiná figura střelec jí vezme.
 • Věže se ve sloupcích A-D pohybují jako v základní hře (svisle a vodorovně), ve sloupcích E-H se pohybují jen horizontálně.
 • Způsob, jakým se pohybuje král.
  Králové se pohybují pouze o jedno políčko diagonálně nahoru (viz. ilustrační obrázek) (král neútočí)
 • Způsob, kterým se pohybuje a vyhazuje figury královna.
  Dámy se pohybují jakkoliv horizontálně, pokud v řadě, ve které stojí nestojí jiná figura. Pokud se diagonálně od královny nachází volné pole, mezi jímž a dámou se nachází figury, dáma se zde může přesunout a tyto všechny figury sebrat. (viz. ilustrační obrázek)
Zahájení[edit | edit source]
 • Před oficiálním zahájením hry, se doporučuje tělesná rozcvička, aby se předešlo případným nepříjemným křečím, nebo dokonce srdečnímu infarktu.
 • Barva hráčů se rozhoduje podle celkové světlosti oblečení, pokud hrají hráči nazí nebo v podobně tmavém či světlém oblečení hází se kostkou.
 • Protivníci se MUSÍ pozdravit minimálně třemi pozdravy různých etnických skupin, nebo komunit, jako projevení cti lidstvu.
 • První tah provádí protivníci oba na jednou, poté hraje černý jako první.
Vyjímky, speciální tahy a ostatní pravidla[edit | edit source]
 • Když zemře střelec protivník může vymyslet vlastníkovi střelce téma, na které musí vlastník poté 3 minuty (pro mladší hráče pouze 1,5 minuty) souvisle mluvit, dokud to neudělá neskončí jeho tah.
 • Hráči smí koněm, a pěšcem vyhazovat vlastní figurky.
 • Když se dvě věže stejné barvy nacházejí diagonálně přímo vedle sebe, oponent je může vzít.
 • Když zemře král, dáma spáchá sebevraždu, je vyhozena, a koně se přesunou na osově souměrnoé místo na šachovnici, kde osa souměrnosti je prostředek šachovnice, horizontálně. Pokud na místě, kam se má kůň přesunout stojí figurka, kůň jí musí vzít
 • Když zemře dáma, protihráč se musí dotknout stropu, dokud to neudělá neskončí jeho tah.
 • 8. den každého měsíce, se hraje bez dam na počest bývalé královny Anglie.
 • Když se pěšec dostane do jakéhokoliv rohu šachovnice, nahradí se obrácenou věží, pro kterou platí stejná pravidla jako pro obyčejnou věž, tato věž se počítá mezi ostatní figury tohoto hráče.
 • Pokud u hráče doma, bydlí jedna, či více opic, může si po ukončení hry ponechat 2 pěšce jakékoliv barvy a přinést je opci/opicím domů, aby si měly s čím hrát.
 • Pokud se pěšec dostane na políčka 1B-1G, či 8B-8G, může se vyměnit za zbrusu nového pěšce.
 • Pokud 2 hry Střeštěných Šachů agenta Voráčka probíhají najednou 20 metrů, či méně, od sebe (měřeno od středů šachovnic), hráči mohou přesunout kdykoliv (i mimo svůj tah) každých minimálně 5 minut jakoukoliv figuru, která se nachází na políčku 3C, 3F, 6C, nebo 6F na stejné pole na druhé šachovnici.
Zakončení[edit | edit source]
 • Jedno z možných ukončení hry, končící výhrou hráče s větším počtem figur.
  Pokud se obrácená věž dostane v řadě číslo 4 a 5 diagonálně vedle druhé takové věže, hra končí a vítězem se stává hráč s větším počtem figurek.
 • Jedno z možných ukončení hry, končící patem.
  Když se vyhodí všichni pěšci, jedná se o pat.
 • Pokud se hráči podaří podplatit protihráče, aby se vzdal, vyhrál.
 • Protivníci se MUSÍ po ukončení hry pozdravit minimálně třemi pozdravy ruzných etnických skupin, nebo komunit, jako projevení cti lidstvu.
 • Domluva mezi oběma hráči na remíze.