Historie Tanvaldu

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Tanvald.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Údajný zakladatel Tanvaldu ─ mimozemšťan Ashtar Sheran

Tanvald je z německého původu Tannwald v překladu „jedlový les“. O obci se začalo kecat někdy už od pradávna. My nejsme ani schopni určit, kdy se o tom vlastě začalo mluvit a kdy to tady vzniklo. My jsme jen schopni určit data prvního osídlení člověkem. Hloubš do minulosti to jen teorie. To, že to je jen teorie, usuzujeme z toho, že první lidé zapsali, že tu byl někdo předtím. Co, kdy, kde, jak a proč bylo, zapsáno není, a proto vznik již před lidmi je považován za teorii.

Teorie vzniku[edit | edit source]

Vědecký tým Necyklopedie a ani jiné zdroje nevylučují, že dnešní město Tanvald je tak staré, jako samotná planeta Země. Ale traduje se, že osada vznikla spolu s Velkým třeskem, kerým vznikla celá existence. O Velkém třesku to je zase jen teorie. Dle logických úvah to tady založili jiní druhové, než předchůdce člověka.

Vznik spolu s Velkým třeskem[edit | edit source]

Velký třesk = vznik Tanvaldu (Modrá koule je výkyv hmoty, na kterém došlo k výskytu života. Koule se následně zplacatila)
Výhled na vesmírné město Tanvald

Již zmíněný Vědecký tým Necyklopedie tuto teorii popírá a považuje za lživou. Patrně ve Velkém třesku došlo k nepředpokládanému výkyvu hmoty, což vedlo k tomu, aby se hmota seskupila tak, aby vzniknul živý organismus (samozřejmě z puněk). V Tanvaldě byla v nedávné minulosti koumána rychlost tmy (pravdivý údaj), ale kdysi po Velkém třesku byl čas mnohem rychlejší než současně a měl na území Tanvaldu právě rychlost tmy. Tanvald byl po Velkém třesku vesmírným městem, jako ve filmu Smrtihlav, či jako ve filmu Thor. Pohybovalo se kamkoli a nemělo žádnou přitažlivou, magnetickou ani gravitační sílu. Bylo to tam vlastně jako v současném vesmíru, ale lišilo se to tím, že tam byl vzduch a tím pádem modrá obloha (nebe), ale byla tam tma (ale zato tam nebylo moc chladno, asi kolem 10 °C) a proto nemohly rostliny provádět fotosyntézu. Tím pádem byly bez listů jako v zimě, ale žily a čekaly na světlo. Pohybující se organismy se tam tenkrát nevyskytovaly, neboť by neměly, co žrát, a chcíply by hlady. Tak Tanvald fungoval až do té doby, kdy se vytvořila Sluneční soustava a samotné Slunce. Byl to tedy základ a zároveň předpoklad pro to, aby vznikla planeta Země. Je možné, že do současnosti se zde vyskytují mimozemšťané.

Vznik spolu s planetou Země[edit | edit source]

Dovytváření planety Země (po půl roce vzniknul Tanvald)

Například dle Vědeckého týmu Necyklopedie se zavrhuje možnost vzniku spolu s Velkým třeskem, ale podporuje teorii vzniku spolu se Zemí. Právě když se začala tvořit planeta Země, objevila se na ní i voda a v té se za 1 den začali tvořit živé organismy (puňky), které začaly postupovat za několik týdnů (asi tři) na souš a tam proběhla následující evoluce: z puněk se vytvořili dnes již vymřelí trilobiti. Ti pak obydleli přesnou polohu města Tanvald asi půl roku po vzniku planety Země. Město tenkrát vypadalo jako jedna velká trilobití stavba. Tam již postoupila evoluce tak daleko, že se z trilobitů postupně přes dinosaury vyvinuly rostliny se schopností fotosyntetizovat. Samozřejmě vzhled města se během této doby velice měnil. A tak tu tak dlouho šel čas, až sem došel první předchodec člověka - Australopitékus. Zde už můžeme potvrdit s jistotou, že to bylo přesně před 3 miliony let nebo 3 miliony let př.n.l., což bohužel z pramenů nelze vyčíst. Jak to bylo dál? Australopitékům na tomto místě bylo velmi chladno, a tak se odstěhovali do teplejších krajin. To, že byli na místě Tanvaldu, si vůbec neuvědomovali (jak by mohli, když tam žádný Tanvald ještě nebyl), a ani nevěděli, že tam někdy vznikne lidská osada. Ale za ten čas, co tam přišli první lidé, původní druhy Tanvaldu vymřely, ale zbylo po nich stavení, a tak se usuzuje, že Tanvald žije odpradávna až doteď.

Propojení obou teorií[edit | edit source]

Vesmírné město Tanvald se připojuje k planetě Zemi

Poté, co vznikla Sluneční soustava se Sluncem, dozvědělo se to vesmírné město Tanvald velmi zvláštním a nevysvětlitelným způsobem. A tam se město vydalo na cestu k Sluneční soustavě. Organismy ve městě se toho vůbec nevšimly, ale překvapilo je, jak se jejich země přikotvila k jiné zemi (naše současné Země). Ale nejvíce je překvapilo, že vše táhne k zemi, byla tam gravitace a také magnetická síla (některá zvířata mají schopnost vnímat magnetické pole Země). Čtenáři z části o Velkém třesku jistě nezapomněli, že tehdy gravitační ani magnetická síla nebyly. Za nějakou dobu vznikla i planeta Země (to už bylo město prakticky u této planety). Vesmírné město Tanvald bylo stejné jako tak, co by měla být planeta Země. Proto se vesmírné město Tanvald přitáhlo ze vzdáleného vesmíru k planetě Země, aby tam zakotvilo a horninou srostlo se Zemí (byla to jizerská žula). Země byla v raném vývinu, zato nově přikotvené město Tanvald bylo už prakticky vyvinuté (zbývalo už jen pár větších a menších detailů), a proto první rostliny a pohybující se organismy, které se na Zemi objevily, téměř s jistotou pochází z Tanvaldu. Za nějakou dobu se rozšířilo do všech částí světa všechno živé, jak známe dnes. No a tím končí teoretická část vzniku osady Tanvald.

Lidská historie[edit | edit source]

Lidská tanvaldská historie je stejně bohatá, jako ta teoretická. Lidský Tanvald je již od 10. století (opět není ze zdrojů jasné, jestli se nejedná o údaj vzhledem k epoše př.n.l.) obydlen lidmi. Za tu dobu se toho tady dělo opravdu hodně.

12. století[edit | edit source]

Povstalec a vyhnálek, současně starosta města Tanvald

Nastává 12. století, rok 1148 (všimněte si, že toto číslo je označení rychlíků Jizera z Prahy do Tanvaldu). V nedalekém Železném Brodě se 21. září tohoto roku rozpoutává občanská válka. Někteří lidé nebyli spokojeni s příchodem Darth Vadera, který přišel roku 1145 a téhož roku se dostal do železnobrodské politiky. Vypukla tedy válka proti Darth Vaderovi a trvala tři dny (skončila 24. září). A jelikož byli povstalci poraženi, byli nuceni jít výše do hor. Šli tedy jeden den a hledali si místo v horách spíše povrchově rovnější (šli proti proudu řeky Krabenice). Když konečně našli rovnější místo, usídlili se na nějakém břehu řeky Krabenice (bydleli tam tenkrát samý krabi). Zvláštní je, že se jim do cesty přidal Praotec Čech a stanul pak sám na hoře, kterou pojmenoval Špičák. Jelikož nebylo město vhodně k pěstování kokotů, byli nuceni vyhnálci a zároveň povstalci proti železnobrodským Darth Vaderovcům, živit se poddanskou lesnickou prací, aby rozšířili osadu k bydlení. Dále se kontrétně roku 1154 formuluje tanvaldská vláda po dokončení stavby první tanvaldské budovy - tanvaldské radnice. Císařem města se stal nejvyšší vůdce povstání - Vladimír Vyhnálek. Bohužel, je záhadně starostou města dodneška.

13.-17. století[edit | edit source]

V tomto období se nedělo nic významného. Běžel tu normální život, žádná válka (no protože se přeci jinde nic v horách nedělo, a nikdo o osadě nevěděl). Normálně se stavěly obytné domy, kácely lesy, o škole nikdo ani nemluvil - žilo se hospodářsky a na venkově. Byla to tedy jako taková odtržená osada od okolního světa, jako například Bouvetův ostrov. Již ke konci 18. století město od svého vzniku alespoň trochu vzkvetlo, jako listy lípy a tak tu žilo okolo 10 tisíc obyvatel.

18. století[edit | edit source]

Jelikož se Tanvald stal počástkem 18. století alespoň trochu světoznámý, prosadilo zs zde tkalcovství, zejména pipinek, protože švadleny byly natolik totálně neschopní, takže když šili tkaninu, vyklouzla jim jehla, zašila píču... a bylo všecko v prdeli! Proto, když lidi viděli, že špatně šijí a hlavně jak... tak už nikdy nic nekoupili (rozšířilo se to po celých Uhrách). No jo no, hlavně že se konečně tamní osadníci dozvěděli o škole a nějakou si tu postavily. Avšak děti tu byli zprvu hloupí jak poleno, ale pak už to naštěstí šlo jak všude...

19. století[edit | edit source]

Viník občanské války v přestrojení za vojáka, aby mohl uniknout do 2. světové války za Ruskou armádou

Po neúspěchu švadlenství se tady poučí a založí švadlenství na velmi vysoké úrovni. Tak po úspěchu švadlenství byla založena technika, jako že se mělo jednat něco o vodě. Kvůli rozsáhlému podniku musely být do výroby narukováni děti. To však již bylo považována za neposlušnost, že přibývá dělnických dětí a tak obyčejní lidé vyvolali občanskou válku roku 1870.

„Ach jo... Ty Tanvalďáci nejsou niky spokojeni!“

- Někdo z Prahy

Po válce, která si vyžádala stovku obětí se kvůli dnes již známým faktorům (SSSR a další) rozpoutala krize úroků peněz do hajzlu, pracovníci šli do hajzlu, výroba a produkty do hajzlu, tedy všechno šlo do hajzlu. Hlavně, že po krizi v roce 1897 měli na to, aby si hlavní ulicí elektricky osvětlili.

20. století[edit | edit source]

Pobývání Adofla Hitlera v Tanvaldě

Jakmile se postupně okolo roku 1902 lidi dostávali do kriminálu a město se stalo neslušným, bylo proto zapotřebí vybudovat vězení (basu) a okresní soud. Výstavba travala 5 let (od roku 1903 do roku 1908). Konečně tak bylo ulehčeno okolním soudům a Tanvald dostal příspěvky v hodnotě 23 000 000 000 Kčs z nichž potom vybudoval koupaliště a kino do roku 1931. Poté se tam usídlil Tesla a předpověděl budoucnost Tanvaldu. Tu se ovšem nikdo nedozvěděl. Tanvald se dále rozvíjel v průmyslu. Dále ho přichytlo k sobě Německo (Adolf Hitler). Hitler chvíli pobýval v Tanvaldě, ale pak šel do vedlejší osady Desná. Právě za doby německé okupace bohužel nastaval úpadek, stávkování občanů, která vyvrcholila tanvaldskou bitvou. Druhá světová hádka sice Tanvald nepostihla, ale zato je dostala voda, která se tam přivalila, se v Desné rozjebala přehrada. Byly střední škody na domech a uvádějí se 3 oběti. Osvobodit Prahu a celé Česko(Slovensko) po prohře Německa přišly sovětské tanky s Chuckem Norrisem, které jely přes Tanvald a vyplašili místní občany, keří si mysleli, že to je další útok Německa. Bitva skončila po příchodu Járy Cimrmana někdy v roce 1923 po vzniku Československa.

21. století[edit | edit source]

Řádění cikánů v Tanvaldě

Pokračování éry z 20. století, kdy se z poslušných obyvatel Tanvaldu roku 1902 stali kriminálníci, nebyl již Tanvald touto dobou bezpečný. To se ovšem zhoršovalo, až roku 2002 (všimněte si, že uběhlo právě 100 let) se sem nastěhavala většina cikánů a převýšili tak počet bílých lidí. Tím kriminalita výrazně stoupla, a to až trojnásobně. Kvůli tomuto šikanování normálních občanů a neúnosnosti situace byla ze zákona o vojenském nebezpečí tanvaldskou vládou rozhodnuta roku 2018 tato mimořádná opatření, která platí do odvolání: Od 9 do 7 hodin noci je zakázáno vycházet ze svého bydliště ze žádného důvodu. Při kratších dnech (zejména podzim, zima a jaro) již od 7 do 8 hodin noci. Tato mimořádná opatření lze v nynější době srovnat s covidovou apokalypsou. Ovšem nejvýznamějšími událostmi Tanvaldu jsou: rekonstrukce Tanvaldského nádraží roku 2015 a otevření Krabí naučné stezky (o které je zmínka hned v úvodu) roku 2021.

Kde najít více?[edit | edit source]