Pepek Vyskoč

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Švejk2.jpeg „"Víš, Pepku, kdo to je starej Procházka?" - "Méé." - "Nemeč, a pamatuj si, že tak říkají císaři pánu. Víš, kdo je to císař pán?" - "To je číšaš pán."“
Švejkova budějovická anabáze
Pepek Vyskoč
Pepek Vyskoč se strážmistrem Flanderkou

Pepek Vyskoč, vlastním jménem Josef Vyskočil, je nejlépe placený informátor v dějinách Česka.

Narodil se v Praze v době, kdy v Rakousku-Uhersku vládl František Josef, toho jména prvý. Jeho matka (Pepkova, nikoliv FJ-I) Anna Vyskočilová byla ženou v domácnosti a občas si přivydělávala i jako posluhovačka. Ta žila s jistým opilcem Vyskočilem, který se živil jako vodič muly. Tento však byl mladému Pepkovi pouze otčímem, a již v mládí ho škádlíval slovy: „Pepku, vyskoč a zameč.“ Skutečným otcem Pepka Vyskoče byl kníže Karel ze Schwarzenbergu, dědeček Karla Schwarzenberga. Ten měl v mládí s Annou poměr a poté se jí s outěžkem zbavil, protože nebyla ze vznešeného rodu.

Pepek neměl v mládí lehký život. Jeho otčím ho často tloukl, což Josefa poznamenalo na celý život. Vyučil se kominíkem, ale protože měl závratě, řemeslo nikdy nedělal. Když se jeho otčím uchlastal k smrti, Pepek se odstěhoval se svou matkou do Putimi, kde působil jako pasák krav. Byl prvním člověkem, kterému se podařilo ochočit krávodlaka. V době první světové hádky byl naverbován putinským strážmistrem Flanderkou do tajných služeb. Měl sledovat ruské špióny, kterými se to v zemí jenom hemžilo. Již od prvopočátku podával důležitá hlášení, z nichž většina patřila do kategorie "Přísně tajné". Dostal dokonce k dispozici odposlouchávací zařízení, které natáhl do četnické stanice a odposlouchával vachmajstra Flanderku. Za jedno hlášení dostával dva šestáky a za celou dobu své aktivní činnosti si přišel na majlant. Byl totiž velice mazaný a jediný člověk, na kterého si nedošlápl, byl jistý Josef Švejk. Po skončení války se Josefu Vyskočilovi říkalo, že byl dvojitý agent, protože hlášení prý podával jak na centrálu do Budějic, tak do ruské špionážní centrály na Sibiři. Ovšem zda je to pravda, to zůstává dodnes tajemstvím.

Po válce se Pepek seznámil s učením Karla Marxe a odjel do Moskvy, kde navštívil soudruha Vladimíra Iljiče Lenina. Po návratu do Čech ho ovlivnil Josef Křtitel Kašpar Fučík, se kterým měl společnou milenku. Ta byla zakládající členkou Komunistické strany Československa a pozdější babičkou Jaromíra Štětiny. Pepek se vrátil do Sovětského svazu ještě jednou a podnikl náročnou několikaměsíční cestu po Bajkalsko-amurské magistrále. Po návratu domů využil svých poznatků z cest a napsal knížku "Kultura cestování". Na vrcholu svého života se vrátil ke svým životním poznatkům a byl zakládajícím členem StB. Vzhledem k tomu že tento spolek zakládal, nenapsal ani přihlášku, protože by se musel písemně hlásit sám sobě. Životní pouť Josefa Vyskočila skončila pravděpodobně poté, co odjel na zájezd last minute do Karlovarské Jihozápadní Afriky. Dle nepodložených informací zmizel poté, co navštívil plantáž s masožravými rostlinami. Není ale vyloučeno, že byl sežrán kanibaly. Existují i teorie, že nezemřel a dělá na Seychellách správce rekreační vily Radovana Krejčíře.

Některé Vyskočilovy metody odposlechů a sledování si osvojili ve své práci takoví velikáni, jako James Bond či Chuck Norris. I dnes jich využívá Policie ČR nebo česká tajná služba BIS Brother.