Pomáhat a chránit

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Příklad úspěšné spolupráce s veřejností

Akce Pomáhat a chr(á)nit (neoficiální zkratka PACH) byla náborová a propagandistická akce ministerstva vnitra. Měla za účel získat co nejvíc uchazečů do řad policie a zároveň přesvědčit českou veřejnost, že policie je potřebná a užitečná.


Historie[edit | edit source]

Policejní stávka kvůli služebnímu zákonu[edit | edit source]

Kvůli nedostatku policistů v roce 2007 se vláda rozhodla pro rázné řešení. Na jaře 2007 prosadila nový služební zákon, který měl navýšit platy policistů. Kritici z řad policie ho označovali za špatný, neboť dvojnásobné zvýšení platů na úroveň dvojnásobného průměrného platu je podle nich málo. Nesouhlas s novým zákonem se šířil napříč odborovými bossy policejních odborů a dokonce i mezi obyčejnými členy policejních odborů. Osvícení bossové policejních odborů rozkázali o uspořádání výstražné stávky. Účastnily se jich tyto policejní odbory:

 • Odborový svaz fízlů
 • Odborový svaz policejních řidičů policejních aut značky Škoda
 • Odborový svaz policejních řidičů policejních aut značky Ford
 • Odborový svaz policejních koloběžkářů
 • Odborový svaz policejních mlátiček
Znak elitní Jednotky pouličních policejních uklízečů koblih policejních kobyl.
 • Odborový svaz policejních vyšetřovatelů
 • Odborový svaz policejních šedých kancelářských krys
 • Odborový svaz policejních vařičů kávy
 • Odborový svaz tajných policejních agentů
 • Odborový svaz kydačů hnoje policejních stájí
 • Odborový svaz policistů, kteří umí číst
 • Odborový svaz policistů, kteří umí psát
 • Odborový svaz policistů, kteří neumí číst a psát, ale umí skvěle mlátit pendrekem.

Výstražné stávky se nemohl zúčastnit Odborový svaz pouličních policejních uklízečů koblih policejních kobyl, protože členové tohoto policejního odborového svazu tvoří elitní Jednotku pouličních policejních uklízečů koblih policejních kobyl, kterážto jednotka byla odvelena na tajnou policejní operaci, při které byli tito policisté přezbrojeni z modrého kyblíčku a modré lopatičky na zelený kyblíček a zelenou lopatičku.

Svědectví jednoho policisty[edit | edit source]

Ale i tak se stávky zúčastnilo 99% všech policistů a všechny odborové svazy kromě jednoho. Z řad policistů zúčastnivších se stávky se nám podařilo získat nejmenovaný zdroj: Podpraporčík Alois Pendrek, který si přál zůstat v anonymitě, říkal, že se mu dvojnásobné zvýšení platu zdá málo, a že prý neví, jak z tak nízkého platu uživí 6 koček, 2 koně, 2 býky, 12 dojnic, 3 jalovice, 5 telat, 15 ovcí, 20 slepic, 3 prasata a manželku. Finanční situace všech policistů bude prý špatná i po zvýšení platů: On si například musí přivydělávat živočišnou výrobou. Dovolené se mají prodloužit z 4 týdnů na 6 týdnů. To se podpraporčíkovi Pendrekovi, který si přál zůstat v anonymitě, nelíbí. On navrhuje 5 týdnů, protože pětka je jeho šťastné číslo. A odchod do důchodu místo v 65 letech jako ostatní občani už ve 30? To je prý urážka všech policistů. Jejich práce je přece tak obtížná a namáhavá. "Mýho souseda ve dvaceti letech srazil kamion. Amputovali mu dvě ruce a dvě nohy. Na rozdíl od něj, který nepracuje a fláká se (šel do důchodu už ve 25), my pracujem a to hodně tvrdě. Na rozdíl od tamtoho flákače si zasloužíme vodchod do důchodu mnohem dřív: Když může von, tak proč ne i my?" reaguje na ještě předčasnější odchod do důchodu jednoho člověka ze svého okolí.

Veřejnost zajímalo, kolik policistů z Odborového svazu tajných policejních agentů se zúčastnilo stávky. Namísto slov odborový předák jednoduše zvolil čin a zveřejnil v tisku tento dokument..

Ultimátum vládě, reakce vlády a občanů[edit | edit source]

Stávka se konala 31.prosince 2007. Policisté na ní dali vládě ultimátum. Když jim vláda podmínky nesplní, policisté až do konce roku nepůjdou do práce. Mezi jejich podmínkami bylo: Ať jim zvýší plat ještě víc a garantuje některé výhody, jako např. příspěvky na bydlení, na jídlo, na pití, na ošacení, na manželky, na milenky, na děti a na alimenty. Odborový svaz kydačů hnoje policejních stájí požadoval zlepšení svých pracovních podmínek. Žádal nafasování lopat a vidlí, protože kydání hnoje holýma rukama je prý nedůstojné.

Leč vláda všechny tyto požadavky na svém speciálním výjezdním zasedáním v hotelu ve švýcarském lyžařském středisku Sv.Mořic zamítla. Občané v reakci na uspoření mnoha miliard ze svých daní tehdy mohutně oslavovali dělobuchy, světlicemi, petardami a jinou pyrotechnikou, jakožto i alkoholem.[1] Avšak policisté opravdu splnili, co slíbili. Až do konce roku 2007 nešli do práce.

Reakce občanů[edit | edit source]

Občané byli zklamaní a zkroušení. Celý národ zasáhla blbá nálada. Národ zesmutněl. Občané se museli obejít bez milovaných policistů až do konce roku. Bohužel toho využili někteří zločinci a proto kriminalita by tehdy vzrostla o 20%, kdyby policajti bývali nešli spát a podíleli se tak na trestné činnosti. Celkový počet trestných činů proto díky absenci trestných činů policistů klesl o 5%. Naštěstí policisté šli opět brzo do práce a vše se zase vrátilo do starých kolejí.

Reakce ministra vnitra[edit | edit source]

Ministr vnitra Ivan Langer nechal po Novém roce vypracovat analýzu oblíbenosti policie u občanů. Analýza stála 100 milionů Kč. Výběrové řízení vyhrála společnost 易部長兼外部長, protože s jejím ředitelem ministr Langer prohrál v kartách.[2].Analýza zjistila, že občani zjistili, že policii nepotřebují. Pan ministr Ivan Langer naštěstí(!) dostal skvělý nápad: Spustí se informační kampaň, která občany přesvědčí, že policie, ministerstvo vnitra a pan ministr Ivan Langer jsou důležití. Její součástí bude také náborová kampaň pro nové policisty, nakoupení nových vozů a přestavba těch starých, protože čím více vozů a policistů, tím víc peněz pro ministerstvo a tím víc peněz pro pana ministra Ivana Langera. Bylo pořádáno výběrové řízení na marketingovou agenturu, která měla vytvořit studii o názvu této informačně-náborové kampaně. Byla vybrána společnost 帕拉迪原業部國, protože nad jejím ředitelem pan ministr vyhrál v kartách. Tato marketingová společnost ve své studii vybrala název Pomáhat a chránit. Za studii vyfakturovala 100 milionů Kč.

Policejní vůz přemalovaný podle představ ministra vnitra Ivana Langera..

Průběh kampaně, kritika[edit | edit source]

Bylo rozhodnuto, že každý policejní vůz dostane dva dlouhé zelené pásy (na každé straně jeden) s těmi nápisy Pomáhat a chránit. Tak se prý zvýší prestiž policie u občanů. Kritici namítali, že heslo je hloupé, neboť označuje činnost policistů, která je předmětem jejich práce.[3] . Na to občané vtipálci reagovali, že to není pravda, protože policisté přece jinak především šikanují občany, přijímají úplatky apod. Na to občané namítali, že to není vtipné a nesmáli se. Vedení kalifornské policie poslalo protestní nótu, ve které se stěžovalo na kopírování jejich hesla "To Help and to Protect". Vedení přes konzulát v Los Angeles vzkázalo, že to kopírování není, protože my to máme česky a vy anglicky.

Občanské sdružení POMÁHAT A CHRÁNIT (IČO: 227 33 124)[edit | edit source]

Přesto se v Čechách vyskytlo podezření zda nakonec akce PACH nebyla ukradena občanskému sdružení POMÁHAT A CHRÁNIT (IČO: 227 33 124). Toto občanské sdružení pak i podalo na Langerovo Ministerstvo vnitra v květnu 2010 žalobu (odkaz žaloba) na ochranu názvu právnické osoby, zdržení se jeho užívání, odstranění závadného stavu, dle ustanovení § 19b odst. 2 občanského zákoníku. Vzhledem ke stavu justice a policie přejeme členům občanskému sdružení POMÁHAT A CHRÁNIT, aby se jednání u soudu dožili ještě v aktivním věku a ne v důchodu, popř. uvěznění či omylem zastřeleni služební zbraní Policie ČR. Chápeme jejich záslužnou práci jako jeden z vkladů do Necyklopedie.

Polehávat a chrnět

Přínos[edit | edit source]

Akcí Pomáhat a chránit se inspirovala řada dalších institucí

Celá kampaň nakonec skončila obrovským úspěchem. Policii se přihlásilo tolik zájemců, že odborové svazy policistů musely tisknout přihlášky několik dní. Prázdná místa byla doplněna, posílená policie úspěšněji bojovala se zločinem. Následkem toho občané byli spokojenější a šťastnější. Obliba pana ministra prudce vzrostla. Lidé si přáli za premiéra pouze jeho. Pan ministr v čele ODS později suverénně vyhrál volby. Jako premiér se dále zasazoval o blaho občanů a tvrdě pracujících policistů. Jestli nezemřel, tak žije dodnes.

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]