Bill a Ben

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

"Kititi mititi květináč!"

-Kluci z květináče
2538849431 52850ae968.jpg

Bill a Ben je pohádka, jejímž hlavním úkolem, tak jako u každé jiné pohádky, je patřičně rozvinout slovní zásobu sledujících dětí univerzálním květináčovým jazykem. Postavičky, obvykle květiny, živočichové a kdejaká havěť, umí lépe mluvit než ti dva humanoidní chlapíci. Můžeme zde sledovat jasný nepoměr, kdy žížala je velká jako želva a obtloustlé ptactvo umí létat. Celkově se jedná o Déčko z Británie.

Jazyk[edit]

Jazyk je velice univerzální. Univerzálnost spočívá ve skládání z několika desítek slov, jež jsou odvozena od 3 kořenů: KYTI, MITI a KVĚTI. Blíže nám tento styl vyjadřování může připomínat mluvu primátů. Opak je však pravdou.

Gramatika[edit]

Je jednoduchá, protože prakticky neexistuje. Slovosled bývá neuspořádaný. Určité vedlejší věty nebo větné členy také nejsou patřičně rozvinuty.

Významový rozbor věty[edit]

Budiž věta: "Hee, kititi mititi květiti strom". Tak hned z kraje vidíme, že toto je typická věta Bena, neboť on začíná slovem KITITI. Naopak kdyby to byl Bill, začala by věta MITITI. Samo o sobě může kititi i mititi znamenat cokoliv. V tomto případě nám větu uvozuje citoslovce "HEE", takže se jedná o něco příjemného. Slovo květiti už nemá tak široký význam a znamená: HRÁT, JÍT, KOUKAT, CHYTAT, LÉZT, MYSLET, DĚLAT, MLUVIT, RŮST, BÝT, STÁT, STÁVAT SE. Je to tedy jakési pomocné sloveso. Co je strom, není třeba vysvětlovat. Překlad věty by asi vypadal takhle: Jééé, Ben chce vylézt na strom. --> Jééé, já bych rád vylezl na strom. Ovšem význam může být i jiný: Jéé, Ben tady vidí strom. --> Jéé, Ben tady visí na stromě.

Použité slovní druhy[edit]

Řeč se skládá výhradně z podstatných jmen (obecných), sloves (převážně v infinitivu), příslovcí (vedle, dolů) a citoslovcí (hi, ho, he, ha, hu a jejich deriváty).

Jeho vznášedlo je plné úhořů[edit]

Tato internecyklopedistická věta by byla Billem přeložena: "Mititi kititi vznášedlo květiti kiti úhoři."

Bill a Ben gou gangsta[edit]

Protože i malé dětí musí čelit nástrahám moderního světa, je tedy potřebné jejich slovní zásobu plynule přizpůsobovat novým trendům. Jinak by například takovým velikánům moderní hudby, jako je Justin Bieber nebo 50 korun vůbec nerozuměly. A co teprve, až se i sem rozšíří ghetto? He?

Je tedy na bíledni, že je nutno vytvořit GangstaKititiMititi variantu této pohádkové série. Věty procházejí průběžným schvalováním, ale díky NecyLeaks je jich již pár známo.

  • "Kititi mititi krek?"
  • "Kititi čekiti hafo!"
  • "Kititi mititi bůty šejkyn květiti, ou jééés"

Uznejte sami, že to vypadá mnohem moderněji.

Obvyklý rozhovor chlapíků[edit]

Kititi mititi květiti květináč. Mititi kititi želva. Kititi květiti kůlna. Kyti miti fiti hrát. Miti kiti piti. Heeeeee. Hiiiii. No eeehm kiti miti ne uvnitř. Kiti provázek. Kiti miti zápas. Mititi dobře. Huuu. Kyti jedna, kyti dva, kyti tři. Kyti bubliny, kyti slunečnice. Kyti miti květiti lahev. Kyti miti voda. Kyti miti dolů. Kytiti bubliny! Mititi bubliny! Kytiti vousy. Miti vousy. Kyti legraci. Kititi želva. Kyti miti. Miti! Kyti žížalo! Neeee. Hoooo. Kyti mititi strako. Myti žížala. Kyti mititi, květiti kititi. Mititi květiti tak. Mititi vyjde. Kyti žížalo. Miti letí! Kyti miti má ji. Kyti dobrou květiti. HiHiHi. Oh, květiti. Kytimiti zpívat. Hehehehehe.

Závěr[edit]

Pohádka je vskutku umělecky slabá, toliko vypravěč se snaží epizody tohoto seriálu svým patetickým hlasem povznášet. Jediné pozitivum jsou jazykové prostředky a jazyk samotný. Je to řeč velice jednoduchá a v budoucnu se určitě uplatní při programování, možná zcela nahradí angličtinu.