Napoleon

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Kdybyste dali Napoleona do ložnice s Listerem, škrábal by ještě na Korsice brambory

- Arnold Rimmer


Fiktivní malba Napoleona. Dodnes ji některé Bonapartisticko-zednářsko-revanšisticko-imperialisticko-komunisticko-kryptofašistické lóže vydávají za pravdu.

Dětství[edit]

Narodil se v chudé rodině na předměstí Chicaga. Jeho otec pracoval v fastfoodu u společnosti KSF. Matka pracovala jako žena v mnoha domácnostech (např. i u pana Š.). Měl velmi veselé dětství. Se svou sestrou si hrával na vojáčky a když se potom v patnácti rozhodoval, co dál dělat...

Studia[edit]

Chuck Norris naučil Napoleona řídit jednostopá vozidla.

Úspěšně absolvoval Kansasskou státní, kde studoval operetní zpěv a servírování jihoamerické kávy. Byl to bezproblémový žák. Pilně se po nocích připravoval na příští den. Alkohol absolutně odmítal, pil akorát víno ředěné vodou. Ve čtvrtém ročníku jej přiřadili na pokoj s Chuckem Norrisem, který ho naučil několik bojových chvatů. A právě v tomto okamžiku se u něj zrodila touha dělat tanečníka.

Práce[edit]

Roku 1979 byl poprvé zaměstnán jako posunovač u dráhy. Se svými kolegy založil taneční skupinu Karamýja, kterou po večerech učil choreografii, jenž pochytil od Chucka Norrise. Skupina uměla za tři měsíce tak dobře tančit, že roku 1980 vystoupila se svým číslem "I like bananas" na Brodwayi. Tato taneční skupina měla natolik velký úspěch, že spolupracovala i s bratry Gebby a nebo skupinou Hot Chocolatte. Hrálo se disco a pila se kola. Bohužel tyto úspěchy nevydržely napořád. Napoleon dostal chuť vytvářet umělecká díla. Začal tedy malovat. Měl opravdu osobitý styl - bonaparticismus. Většinu děl kupovali chudí sedláci nebo taxikáři, kteří si je věšeli zpravidla na venkovní zpětná zrcátka. Jeho obrazy nebyly tak úspěšné jako taneční vystoupení, ale i přesto jsou vystaveny v archívu v Pařížské galerii.

Manželství[edit]

Napoleon měl spoustu žen. Jednou z nich byla třeba i Asket, sestra Aštara Šerana. S tou žil pouze dva roky, další ženou byl Hedvíček Ross. Bohužel, kvůli neshodě v posteli se rozvedli.

Smrt[edit]

Napoleon údajně nikdy nechcípl. Prý si nechával implantovat nové orgány stejně jako Stalin, Hitler a a faraon Thutmose III. se kterými se údajně stýká a schovává v etiopských vršinách.

Jak Napec Bonapartů zfachčil mlatu u Slavkovýho 18 kilo bůra[edit]

Dobová mapa bojiště. Nechybělo mnoho, aby tato bitva vstoupila do historie pod úplně jiným názvem. Ještě pádnější důkaz zde.

podle Libora Ševčíka

Celý story hodilo start vo celé jár dřív,to když malé Napec Bonapartů, tehdá už névětší véška Francie nechal zakrótit krčálem Burbonskýmu princátku. To fest nakrklo ruského kingoše Sašu prvního. Ten šel do holpecu s kingem Frantó prvním z Rajchu a voba byli nastartovaní na to, že Napecovi rozhodijó těžkým stylem sandál a pak mu hodijó mašlu. Dyž se to Napec domáknul, hodil echo do Rajchu, že estli nestáhnó vocas mezi vanilky tak jim pude nakopat cemry a basta. Franta na tu hlášku hodil festovní kakáč a nechal na truc naklapat arcivévody Ferdy s pětavosmdesáti litrama borců do Bavorska, kde vyrámčili všecky paluše a zhulákali se jak ožungři z těch jejich tupláků. Pak se Franta se Sašem dohókali, kde si dajó scuka, jenže v Rusku tehdá fachčili vo deset dnů nazpátky, protože když staré hňup Julián vezl 1 kalendář do Ruska tak mu to trvalo asi destet dnů a ten pobuch celó tu dobu nevobracel lupeny. No a tak dyž rusáci vtrukli na Moravu, Franta byl skoro vo půl litru kilců vpředu. Dyž to zgóml, hodil curig až ke Slavkovýmu. Tam se konečně scukli s rusákama. Teď jich byla betálná sajtna, a tak házeli ramena a imrvére všude frčely betálný hlody na Napeca. Ten ale měl už v dózně progómaný nový góle a křivý tunely se kteréma zamete celé špílplac.

Morgen 2. prosinca byla kaltna a mlha taková, že bylo vidět jenom nudlu u fíky. Rusáci ze startu vyrámčili Telnicu a Sokolnice, ale Napec zůstával v pohodě, páč všecko valilo podle jeho tunelů. Nechal vydat trojitó dávku Ferari všem borcům a ti pak vtrukli skovaní v čódu na Pracké brd. Přeflákli všem levém mlatařům z rajchu brka, no a ti pak valili v kotrmelcích z brdu aus. Po poledni byla už mlata načisto Napecova, Frantovi a Sašovi vosolil všechny borce a ti kteří nezařvali na fleku tak se naglgali v Žatčanským rybále, páč jim Napec nechal šiškomrdama rozmlátit led. Všichni borci pak zagrebnovali z té kaltnové vasry.

Krpaté Napec Bonapartůj pak celéch deset jařin házel machra a byl největším mlatařem. Tak to bylo tehdá během mlaty u Slavkovýho.

Napoleon s polovičkou cestuje 18. června 1815 do Waterloo. Dobová fotografie, kolorováno.

Súvisí[edit]