Tuten Chamoun

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Tuten Chamoun za mlada

Tuten Chamoun byl kdysi dáwno jeden hustokrutej frikulín we starym Gegyptě. Na rozdíl wod toho Gegypta byl ale Tuten Chamoun mladej a asertiwní. Některý gegyptologowé se s nim tak skamarádili, že mu řikaj familijárně Tutouš. Není potřeba nijak hluboká znalost lingwistiky, abysme pochopili, že todle méno má půwod w Plzeňštině. Powolánim byl faraouš w Nowý Říši, což je dědina na Morawstánu.


FrantaPalacky.jpg
Achtung! Bнимание! Alert!

!!! Češťyna !!!
Tudlencten vocstavec nebo celej ártykl sou napcaný soudobou novobarokní poetickou češtinou, leč furt ještě předreformním pravopisem, což sitze nedělá dobrotu, nač však sere pes.

Navíc Franta Palackejch řiká že cajk.


Narodil se swýmu fotrowi, kerej byl taky jeho strejdou. Zato matka Tutoho Chamóna byla současně jeho tetou z wotcowý strany. To je důsledek krwesmilstwa, kerý se tehdy w gegyptskejch wyšších kruzích prowozowalo. Aby toho nebylo málo, Tutouš se w desíti létech woženil se swou starší ségrou. Měli spolu dwě cery, jedna byla mrtwá a ta druhá taky umřela. Není diwu, že w týdle famíliji, kerá se menowala Wosumnáctá dynastyje, byli wšichni tak trochu degenerowaný. Babičkou Tutoho Chamóna nebo aspoň jeho wnučkou byla shodou wokolností Helenka Wondráčkowá.

I přesto ale byl Tuten Chamoun tak šikownej, že se w dewíti letech stal faraounem. Wostatně nic jinýho mu nezbejwalo, když zhebnul jeho fotr, kerej byl taky faraounem. Ale Tutouše to bawilo. Jo a taky se přemenowal z Tutoho Chatouna na Tutoho Chamouna. Když mu bylo dewatenáct, spadl ze swý wytuněný káry, zlámal si hnátu a bylo po něm.

Podle Českopedie se „po náhlý smrti faraouna Tutoho Chamona se začaly dít zwláštní wěci“.[1] To je docela kulantně zawobalený, že králowna si nejprwe poslala do Chechtitistánu pro králowskýho syna, a když ten nedorazil, rozhodla se předstírat, že král není mrtwej, wytáhla ho z pyramidy a k incestu přidala i nekrofilii. Womluwou jí může bejt jenom to, že to dělala ze státně-politickejch zájmů. W Českopedii taky píšou, že „w tehdejších podmínkách bylo nemyslitelný, aby na trůn usedl Negegypťan.“ To je blbost, protože jestliže si to myslela soudržka Faraounowá, težko to mohlo bejt nemyslitelný. Ještě že tu máme Německopedii, kde se můžeme dočíst, jak to dowoprawdy bylo.[2]

Podle Sudetopedie následowala Dahamunzina aféra mezi starym Gegyptem a Chechtitatama (to byli takowý starowěký Poláci).

Tehdá chechtistskej supermegahyperkrál Šuppiluliuma Prwní šup do gegyptský Amky, což byla pro Gegypťany prekérka, pač jim práwě zhebnul faraouš Tuten Chámon. Proto gegyptská králowna wdowa Tahámunda napsala Šupilulímowi, aby mu šup poslal swýho syna, kerej by se stal jejím manželem a gegyptskym králem, že má těch synů dost a wona přece nebude šukat se swejma sluhama. To Šuplilulím powažowal za intriku, ale syna Zandawáka tam poslal. Ten cestou byl zamordowanej w Sejryji, a tak Šupilulím řek „kurwa mać chorela, zabili Zandawáka parchanti“ a poslal do Gegypta wojsko, aby jeho smrt pomstilo. Po nějakejch bitkách se Šupilulímowi wojáci wrátili do Anatólie a přiwlekli hafo zajatců ze Sejryje. Jenže tyhle zajatci měli mor, kerym se nakazil i Šupilulím a taky zhebnul, což měl bejt oudajně boží trest za to že někdy wo štyricet let dříw se dopustil bráchowraždy.

Wíme wo tom kwůli tabulkám s klínowym písmem, kerý napsaly wlastnim klínem ňáký Chechtitky, kerý to wšechno pamatowaly. Chámonowi tam řikaj Newybouřym, zatimco Gegyptská králowna se tam menuje Tahámunda, cože je chechtitská zkomolenina „ten hemoroid nesu“ jak w Gegyptě titulowali manželku faraouše. Dochowal se taky dopis gegyptský faraounky Šupilulímowi, kde mu píše, že potřebuje šup lulína.

Po smrti postavili Tutanchamonovu pyramidu, dali Tutoho Chamouna do zlatýho futrálu, w kerym chrápal spokojeně až do roku 1922, kdy nastal podle starogegyptskýho kalendáře konec swěta.