Multikulturalismus

From Necyklopedie
(Redirected from Multikutluralismus)
Jump to navigation Jump to search
Nešlápněte do hovna.jpg Pozor! Varování! Tento článek je politicky nekorektní a vykazuje známky extremismu!
Uvedený text je v rozporu s celosvětově uznávanou marxistickou ideologií zvanou multikulturalismus, kterou autoři tohoto intolerantního textu pošlapávají, protože jsou to zaostalí xenofóbové, rasisti, nacisti, uctívači Hitlera, nepřátelé demokracie a svobody apod. zkrátka individua hodná všeobecného odsouzení, která by měla být ve jménu svobody a demokracie umlčena.


Švejk2.jpeg „Polní kurát, který zaslechl poslední slova, pobručuje si nějaký motiv z operety, kterou by nikdo nepoznal, vztyčil se k divákům: „Kdo je z vás mrtvej, ať se přihlásí u korpskomanda během tří dnů, aby mohla být jeho mrtvola vykropena.““
I./10 – Švejk vojenským sluhou u polního kurátora
Typická ukázka multikulturalismu

Multikulturalismus je mylné přesvědčení, že vedle sebe může žít více zcela odlišných kultur a subkultur.

Kultura je napříkad: hudba; tanec; malířství; sochařství; divadlo; literatura; film...

Mícháním jednotlivých kultur vzniká tzv. multikulturní guláš.

Dělení[edit | edit source]

J. A. Hynek rozděluje multikulturalismus na několik stupňů podle příznaků:

 • Multikulturalismus 1. druhu - audiovizuální kontakt blíže než na 500 stop, bez fyzikálních projevů spojení kultur, kupř.:
  • literatura s filmem – kdo si čte v kině, je multikulturalista 1. druhu
 • Multikulturalismus 2. druhu - audiovizuální kontakt včetně fyzikálních projevů spojení, ale bez živých bytostí, kupř.:
  • malování na sochy, sochání na malby, grafiti na soše
  • film se zpěvy a tanci
 • Multikulturalismus 3. druhu - audiovizuální kontakt včetně fyzikálních projevů, zahrnující živé bytosti, kupř.:
  • zpěv v divadle – opera, opereta, zpěvohra, či muzikál apod.
  • tanec v divadle – balet apod.
  • mezikulturní konflikty - neshody mezi folkařem a metalistou, spory o práva ke kulturním festivalům apod.
  • multikulturní soužití a rozmanitost - v některých jogurtech úspěšně koexistuje několik bakteriálních kultur apod.
  • mezikulturní sbližování - družba, mezinárodní turistika, mezinárodní seznamování
 • Multikulturalismus 4. druhu - audiovizuální kontakt zahrnující živé bytosti a pohlavní styk s nimi, kupř.:
  • křížení bakteriálních kultur v jogurtu
  • sex vaší manželky folkařky se sousedem metalistou
  • oplodnění sousedem způsobí početí multikulturního potomka - multikulturalisty 4. druhu

Původ slova multikulturalismus[edit | edit source]

Multikulturalismus (zkráceně multikulti) z lat. multi mnoho; českého kult; zkratky RAL a knížákovské přípony -ismus tzn. vše špatné, hloupé a související s ochranou přírody. Pro pochopení tohoto pojmu je velmi důležité dobrat se jeho etymologického původu. Tak, že poznáme primární význam tohoto slova, můžeme pochopit jeho přechod do druhé podoby.

Předpona multi a slovo kult[edit | edit source]

je zcela zřejmá vyjadřuje mnohost. Slovo kult je také jasné, znamená oddanou víru v institucionalizaci jakéhokoliv nesmyslu. Například kult boha supa, boha lva nebo boha žížaly, boha globálního oteplování atd.

Zkratka R. A. L.[edit | edit source]

je zkratkou slov Ryze Adaptabilní Lži, tento pojem vytvořený pražským lingvistickým kroužkem je pojmem zcela unikátním. Znamená, že pokud dokážete cokoliv vysvětlit (vylhat, překecat a přesvědčit) stává se to funkčním a tedy využitelným. Nejlepší na tom však je, že můžete začít ihned zastávat jiný postoj budou-li vaše argumenty dostatečně ohnutelné.

Zkratka RAL je také označuje známý vzorník barev. RAL znamená ReichsAusschuss für Lieferbedingungen, ve vzorníku jsou zastoupeny všechny barvy pleti, které bylo možné potkat v Německé říši.

Přípona -ismus[edit | edit source]

A nakonec přípona - ismus která je čistě kvalitativním indikátorem každého slova nesoucím několik znaků:

 1. Snahu o ekonomické zpomalení.
 2. Snahu o záchranu ledních medvědů.
 3. Snahu o nazývání Václava Havla prezidentem i když jím už není.
 4. Celkově negativní a demagogické zabarvení.

Přípona -ismus odkazuje na spřízněnost multikulturalismu s dadaismem, dekonstruktivismem, socialistickým realismem, feminismem, kanibalismem, kubismem, cynismem, alkoholismem, atd.

Faktický význam[edit | edit source]

Faktický význam tohoto slova je tedy takový:" Mnohost institucionalizovaných, zlých a špatných lží které se dají překroutit jak budete chtít." Jak vidíte je velmi obtížné určit skutečný význam tohoto slova, neboť interpretace se důrazně odlišují u každého jazykovědce.

Obecně je však možné se shodnout na faktu, že slovo multikulturalismus má v sobě více negativních, než pozitivních znaků. Je však otázkou, zda v tomto případě nedochází k jejich negaci neboť negativní přístup k nesmyslu dává podle Vilema Mathesia v jazykovědě čistě pozitivní vztah k smysluplné věci.

Tak jako tak je teď poměrně pochopitelné proč slovo přešlo z tohoto významu do významu dnešního. Takový bordel který primární význam vytvořil se stal v rámci jazykovědy zcela příslovečný. Slovo multikulturalismus dnes již zcela zlidovělo jako synonymum neskutečného guláše, který vznikne smícháním všech prvků dohromady. Co je však paradoxní, jak bylo zjištěno ve všem je možné si něco najít co se líbí. A tak i dnes není slovo multikulturalismus vnímáno jako úplný bordel, ale jako přijatelný bordel v němž převažují pozitivní prvky.

Řekli o multikulturalismu[edit | edit source]

Multikulturalismus v městské hromadné dopravě

„Tie ženské sú také sprosté, že si myslia, že si možu spať s kým ony chcú, aj s kdejakym privandrovalcom. Ale toho bohdá nebude!“

- T. Špekáček

„Multikulturalismus je první fáze vedoucí ke zničení národních států, globalizaci a nastolení světovlády. Děti vzešlé z rasově a kulturně smíšených párů trpí komplexem méněcennosti a ztrátou vlastní identity, neboť neví ke které rase, kultuře, náboženství, civilizaci.. se mají hlásit. Kdyby upřednostňovaly původ a kulturu jednoho ze svých rodičů, pak by se vlastně stavěly zády k druhému rodiči, takže se obvykle nikam nehlásí, nejčastěji podlehnou primitivní konzumní kultuře mamonu postrádajíce jakékoli hodnoty. Tím jsou bariéry mezi státy, kulturami i civilizacemi zbořeny, a světovláda může začít.“

- P. Kolomazník

„Černoši prý mají velká mužství, ale třeba muslimové jsou taky sexy! Například Turci nekouří, nepijí alkohol a své ženy rozmazlují drahými dárky. Asi si taky domů přivedu jednoho muslima.“

- Anonymní školačka z Horní Dolní

„Islám je potřebný a nezbytný pro kulturní regeneraci Evropy.“

- Kateřinka Štěpánková


Politické ideologie

Hvězda.JPG
Absurdismus
Guevara.jpg
Ekoterorismus
Gulas TOP09.jpg
Konservatismus
NY01 082.jpg
Liberalismus
Gopuram Madras-orez.jpg
Multikultismus
Lynching-1889.jpg
Rasismus
Hotel.jpg
Socialismus