Nůžky

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Nůžky odjakživa patří do oblasti technických nástrojů. Jejich využití a historie však není přímočará. De jure se řadí do technické kategorie bazmek, ale jejich funkce je podstatně primitivnější.

Popis[edit]

Slovo nůžky se lingvisticky řadí k pomnožnému tvaru. Je jich tedy více, přestože jsou vlastně pouze jedny. Jde o kvantový paradoxon. Slovo „nůžky“ vzniklo metamorfózou slova „nůž“. Tedy nůž-KY. Při určitém abstraktním úhlu pohledu na zbylou příponu K a Y vidíme jakoby dva nože, spojené šroubem. Oba se otvírají a zavírají. V podobě písmene K jsou nože nešťastně otevřené, v případě Y jsou duchaplně uzavřené.

Rusofilové, Germáni a Maďaři mají pro pojem nůžky jiný význam. Nažníci, dý šéren, rossz olló (Maďaři neznají dobré nůžky, proto přídomek „rossz“). Nůžkami se: číhá, střihá, fiká, dráždí, rýsují kružnice nebo se dají použít k sebeobraně paralelním vypíchnutím očí protivníka. Nůžky se: nebrousí, stále hledají, nepůjčují.

Typologie[edit]

Typologie nůžek. © Carl Linné.

Z hlediska typů a tvarů, potažmo funkcí hmyzu již Kárl Linné jako vedlejší školní činnost typologie brouků, pabrouků a pavouků uvedl následující specifikaci a třídění rodu nůžek (viz obrázek). Kárl se sice k nůžkám v podstatě dostal pouze jako k badatelskému nástroji ku stříhání nožiček jednotlivých chuděrek hmyzu, ale jeho navýsost precizní práce v oboru železářství je stále zachována!

Legenda – nůžky typu:

A) Obyčejné, známé aj na Moravě, aj v Humennnném, aj v Ostravě ty 3.14čo.
B) Invertní. S nimi se nestříhá, nýbrž pouze rozstříhává.
C) Bezpečné. Vhodné pro infantilní kancelářské zaměstnance.
D) 3D. Používají je střihači filmů pro kina IMAX. S neúspěchem testovány NASA v raketoplánu Columbia.
E) Sklepní. Používané v temných prostorách, kdy střihač nevidí a má na ruce více nežli dva prsty.
F) Holotropně-izomorfní. Z důvodu neuvolnění patentu se lze domnívat, že jde o jednoho střiháče/uživatele a více střihů. Tj. využití tzv. paralelismu.
G) Velice ojedinělý a vzácný podtyp vyskytující se pouze ve specializovaných dílnách na výrobu kornoutů.
H) Milenecké. Oba stříhají latinu a nikdo nic nakonec nepřestříhne.
I) Nestřihatelné. Tento typ bude aplikován v letech 2011–2056 při otevírání nových úseků dálnic a přestříhávání stuh (v České republice). Autorské právo na tento typ již porušila firma Glyskur v televizní reklamě, kdy dáma deformuje a ulamuje část břitu nůžek se zdůvodněním, že jich již není třeba.
J) Fotbalové. Zde se jedná se o pojmenování velmi bolestivého chvatu(dochází k maximálnímu protažení koulí), který fotbalisté převzali z karate.

Další využití nůžek[edit]

Vojenské využití nůžek – fotonásobič s detaily zrcadel

Mezi nejvíce fascinující aplikaci doporučenou samotným badatelem Linném je využití principu nůžek pouze nohama člověka. Výsledek jeho námětu reprezentuje hrůzostrašný fotodokument frustrovaných dam. Přímočaře je zde demonstrován tzv. nůžkový fotonásobič (zrcadla násobiče jsou umístěna vlevo, napravo páry voltaicky vysoce izolovaných nosičů). Vzdálenost segmentů násobiče je z fyzikálních principů dáno ekvidistantně stejně tak jako vzdálenost elektrod od galiumarsenidových zrcadel. Přestože je obrázek zvětšen vícenež 200tisíckrát, neobsahuje patřičné detaily uchycení a zejména uchycení spouštěcích mechanismů jednotlivých elektrod.

Využití otevřených nůžek v oboru letectví.

V oboru letectví se využívá tvaru tzv. otevřených, neboli hodně otevřených nůžek. Zpravidla jde o jakýsi baletní provaz umožňující letci zcela aerodynamicky (koeficient Nelze pochopit (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Neplatná odpověď („Math extension cannot connect to Restbase.“) od serveru „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\displaystyle Cx = -0.007} ) a neviditelně (systém Stealth) se přiblížit k nepříteli a zneškodnit jej. Nyní se využívá v testovací atmosféře na půdě Národního divadla (není v Brně).

Supergalaktické nůžky.

Zcela vyjímečným typem nůžek jsou nůžky galaktické. V Národním Technickém muzeu je uložena replika jedné kovové špony (rozměru asi 35 metrů) jakožto výsledku střihu těchto nůžek. Využití v současné době (A.D. 2056) zatím není známo, neb informace z uživatelského manuálu (jenž je umístěn na druhé straně ovládání) k nám zatím nedoputovala. Podle Hubblova teleskopu hoblujícího vesmír je patrné, že jeden střih galaktických nůžek je velice patrný. Střih je astronomy amatéry (a naneštěstí i profesionály) nazýván Mléčná dráha. Ta se pozemským obyvatelům na noční obloze jeví jako šlic. Střih dost šišatý, neb v době uvedení do provozu docházelo k tzv. zahořování-kalibraci nůžek a samotný proces střihu galaxií byl jen tak zkusmo (naslepo).

Motto[edit]

„Šnečku, šnečku, vystrč růžky, dokavaď mám v ruce nůžky.“

- Anonym


Odborná literatura[edit]

  • Nažnícy na lžícy, Maskva 1560
  • Od baletu k sebeobraně., 1982. V. Harapes, J. Bond, M. Bean, C. V. Damme,
  • Sociální nůžky se otevírají, Phillip Kotler, Marketing and Management, aneb paka zůstanou pakami.
  • Ako nožnice cvokre do chrbáta nenajebať, Edícia Psychológia do vrecka. Bratislava 2005