Generační rozdíl

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Necykloverzita-razitko.svg NECYKLOVERZITA
se zaručuje za správnost informací v tomto článku.
Tento článek může být překopírován a použit
jako plnohodnotná diplomová práce.


Dcera dle RZG nikdy nenaplní sny svých rodičů.
Budoucnost lidstva dle rodičů vždy vypadala černě. Hněv potomků je utvrdil.

Generační rozdíl je pojem trápící lidstvo, jako nutnost chodit na wc. Zástupce vznešenější (rozumněj starší) generace blahořečí nad zástupcem zkažené generace, jaký svět dříve byl lepší. Že měl pivo za polibek, že byl slušnější, než jeho zlobivý syn. Že každý den sekal trávu a 5x denně čistil podlahu svým kartáčkem. (Aby taky ne, když zlobil a měl to za trest, uličník)

RZG[edit]

RZG neboli rodičovský zákon logiky je přírodní (fyzikální) zákon, který je ukotven v Ústavě u řekly Labe. Pojednává o tom, že za časů tak dávných, že i dinosauři tahali kačera, naši schopní rodiče válčili proti celému světu. A samozřejmě ctili rytířské ctnosti, veškeré neduhy jejich dětí (jako třeba odmlouvání, či lenost) se jich netýkali a pro jejich rodiče se stali oporou.

Tento zákon platí bez ohledu na rasu, nerasu, zemi, nezemi, náboženství, nenábožensví, planetu, neplanetu. Tento zákon platí. Tento zákon platil. Tento zákon bude platit. Za to se vám zaručuje věda.

Ze zákona vychází jev Dřív, než kyslík. Dítko sedí u počítače a rodič nostalgicky zavzpomíná, jaké to bývávalo dříve a rozpomene se, že tenkrát neměli počítače. V té době se rozpomněl jeho rodič, jaké to bylo, když neměli televize, u kterých jeho nezbeda sedí. Jenže v té době se rozpomene jeho rodič nad tím, jaké to bylo, když neexistovali automobily... Až se dostaneme do času, kdy pračlověk vylezl z moře. Tento okamžik je nazývám bodem zlomu a první nostalgické vzpomínání se datuje zde - "Za mých mladých let jsme se neflákali na souši, ale pěkně celý den plavali."

Vědecký výzkum[edit]

Mnoho seriózních i neseriózních studií se pokoušeli vysvětlit, jak to tedy je. Až tým VTN svolal hochy, otce, dědy pradědy, otce vlasti a všechny, kdo měli k tomu co říct. (Kroniky měly, ale i (kočka) přede-všechno bičování mlčely, proto byly vědci čteny) A sledovali, jak je generace mlácena oproti rodičům, jak je na tom s vlastnostmi (jestli jsou líní, hodní, vraždě schopní...)

Vědecký tým provedl analýzu získaných dat a došel k šokujícímu zjištění: Čím více děti zlobí, tím jsou následky mírnější. Je až z podivem, jak se kvadraticky zvedá doba trestu. Z dat (a teorie RZG) vyplývá, že současník je 48x míň trestán než pamětník císaře pána. Což při průměrných 10min trestu dělá plných 8hod mlácení jediného kloučka. Není se tedy čemu divit, že dříve lidé dřeli bídu s nouzí (jak dokládají pohádky), když místo pracovní doby trestali potomky. (Uvažme průměr cca 6ti potomků na 2-4 rodiče)

Také je zajímavé sledovat, jak se mě mění (alespoň dle tvrzení rodičů) chování té oné generace. Dle RZG dříve děti byly jiné - hodné a poslušné. A protože nyní se 48x méně trestají lze z toho vypozorovat evoluční tlak. Děti jsou mlácením nuceni být zlobivé. Protože jakmile by byly hodné, hned by přišla na řadu rákoska. (Hodné dítě = něco provedlo, ne?)

Tresty[edit]

V Indii se trestá kolektivně. Toto je nejmírnější trest.
Některé tresty vzbuzují respekt. Zde např. nucený poslech Justina Biebra.

Tresty se liší v různých rodinách, v různých zemích na různých planetách. Počínaje starou dobrou rákoskou, týdnem stráveným zavřený ve velikonočním vajíčku konče. Ale jedno skýtají společného - potomek provedl nepříjemnou věc a je třeba mu to dáti najevo. Dle RZG je to v pořádku, ba dokonce vyžadující! (rodiče v mládí tak nezlobili, ale stejně je trestali). Jenže, když potomka potrestá, tak bude hodnější, což správný rodič nesmí dopustit! Proto po celém světě vznikají protestní akce, proti mlácení dětí. (humánnější způsoby neovlivňují duši natolik, aby se děti staly hodnějšími) Tyto skupiny mohutně podporují nadnárodní společnosti živící se válkou. (Zlobivé díte = agresivní dítě = chuť po krvi = válka)

Spory[edit]

Někdy je k jídlu nutno použít násilí.

Tím, že dříve bylo vše lepší nastává velký problém. Starší lidé neustále podsouvají, jakéže to dříve bylo dokonalé. Vzpomeňme na robotu - lidé pracovali a pracovali, až si ani na nic stěžovat nemohli. Navíc práce šlechtí. Takže byli maximální štastní. (Zde je prostor pro studii, proč nastaly mohutné revoluce) A tak vznikají spory, které se nedají vysvětlit jinak, nežli nedokonalostí v inteligenci komunikaci.

Zákazy. Mladí nemají rozum. Vše se musí zakázat! (nejlépe do smrti) Mladá generace touží vzlétnout k oblakům jako ptáček a kroužit vírem velkoměsta. RZG: Oproti tomu starší generace to zamlada nechtěla a trpělivě seděla doma a učila se. Proto musí utnout křidélka synáčkům a dcerunkám. Řešení všech zákazů je prosté. Stačí klíč a peněženka rodičů.

Vzdělání. "Padej do školy, nebo se neznám." Který student by se hrnul do školy, když ví, že ho čeká písemná práce, na kterou se neučil z lenosti vznešených nábožensko-společenských důvodů. (Ale dyť ostatní se taky neučí ty děsný kydy). Zatímco jejich zodpovědní rodiči je do školy kopou i ušima. RZG: A také u těchto ústavu pro vzdělávání platí, že čím déle je generace od roku ukončení, tím (údajně, realita bývá obráceně) měla lepší známky, víc toho uměla a celkově to bylo i lehčí.

Jídlo. Mládí s sebou přináší jinou střevní mikroflóru. To znamená, že pokud rodiče jedli maso, je jasné, že mladí ho jíst nebudou. RZG to vysvětluje tím, že dnes je více jídla, nežli dříve a pod tíhou výběru se bakterie v žaludcích dětiček rozmazlili. Největší averze dítek bývá k tomu, co (pochopitelně) je nejzdravější - ovoce a zelenina.

Nové myšlenky. Mladí vědci to mají ale trápení. Jak mají na svět přivést nový nápad, například alkohol již od 17 16 15 14 13ti, když rodiče ovlivňuje RZG? Podle jejich pořádku, to tak za dřívější časů bylo lepší. Oni také přežili a podívejte, jak se jim daří! Proč tedy podporovat snahu generace příchozí vyzkoumat nové věci, když ty staré fungují dobře? Vždyť parní lokomotivy stačí! A černobílé televize též, k čemu barevné. Stejně naše generace pamatuje, když televize nebyly a taky byla živa. (RZG v praxi)

Očité výpovědi[edit]

  • Generace 0 (2020) 1. "Prý se to nemá, synku, ale zasloužíš si to. Mě mlátili vícekrát! To já jsem byl na tatínka hodnější!"
  • Generace 1 (1990) 1. "Já tě tedy zmlátím, ale můj otec mě mlátil 4x tolik! To já jsem byl na tatínka hodnější!"
  • Generace 2 (1960) 1. "Bolí mi to, ale ztrestám tě. To mě mlátil tatínek 3x tolik abych si to zapamatoval. To já jsem byl na tatínka hodnější!"
  • Generace 3 (1930) 1. "Ty holoto, kde mám rákosku! Otec mě bil 2x tulik, jen co je pravda! Tvůj otec měl se mnou méně starostí, nežli já s tebou."
  • Generace 4 (1900) 1. "Není zbytí, zlobivý synku, musím tě vyplatiti. Jaké máš štěstí, to můj nebožtík otec uměl vzíti hůl! Takové trápení, co mi přiděláváš, jsem otci nebyl s to přinésti."