Pajsr

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ambox globe content.png

Tento článek nepokrývá téma dostatečně z celosvětového hlediska.

Návrhy: Jak zapajsrovat na byrokratickou strukturu EU


Pajsr[1] je běžný řemeslnický nástroj patřící do kategorie bazmek. Obvykle je vyroben z kovu. V podmínkách České republiky a bohužel i Moravy je využíváno železo. Oficiální a celosvětově uznávaný materiál pajsru jest slitina 90 % platiny a 10 % iridia. Leč takto vyrobený pajsr někdo z kladenské Poldovky seknul a odtáhnul to Sèvres u Paříže a potažmo jej blahořečil jako metr.

Užití[edit]

Pajsr je především využíván jako pajsr. Tedy k odpajsrování kdykoli odkudkoli čehokoli a kdekoli. Manuálně zručný řemeslník používá pajsr k tomu, aby z něčeho odlomil / vyloupl / odstranil něco, co se v odborné terminologii nazývá pajsrát. Může to být hřeb, šroub, skoba, červotoč, přibitá pětikoruna či zátka od piva 10°.

Technická specifikace[edit]

Základní náčrt pajsru určeného pro .
Sofistikovaná varianta neurčená pro ZŠ.
Varianta živá. Čili jak pajsrují zmije.

Jak je patrno z přiloženého obrázku, pajsr středoevropského, berounského a moravského typu dosahuje délky asi 50 cm (zde je mezigalaktickou ostudou, že jsme oproti kladenskému zloději z Francie začali používat pajsr pouze poloviční délky). Na obou koncích je rozvětvený jako hadí jazyk, nebo jazyk tchýně.

Z hlediska pevnostní charakteristiky je nutné, aby pajsr měl možnost pajcování. To je využití násilí, většího násilí, největšího násilí, kurevsky velkého násilí k uvolnění pajsované věci. Obrázek názorně předkládá využití této síly a antisíly.

Pajsr je mnohem komplexnější nástroj nežli například cedník. Při práci s ním je nutno využít inteligenci (byť mlhavou). Při manipulaci je třeba znáti základní metody a použití organické chemie, fyziky, kvantové teorie. V případě práce v noci též astronomie a vůbec orientace v prostoru.

Pajsr je schválen komisí EU pro novověké pracanty.

Odborná literatura[edit]

  • Die Paiser im hausarbaitschlossen ferbotten, Berlin 1560
  • YrmaMagyarPaisser, 1950 (výroční zpráva továrny na výrobu paisrů)
  • Paisseren Unserem Várgoš, Pešť-Buda 1963. Technická specifikace paiseru vzor 63.
  • Ako odjebať materiál a neujebať sa pri práci s pajsrom, Technická Literatura Trenčín 1980
  1. Podle Googlu je v češtině víc než 2x častější pravopis pajcr. Ale tady jsme v podstatě podle pravidel na Moravské encyklopedii či Encyklopedii moravské, zachovávat můžeme my pravopis bójský původní pročež, slovosled jakbysmet na čárky serepes.