Teorie důlního psa

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Palec.png

Tento článek může obsahovat výsledky vlastního výzkumu!

To je ale moc dobře, protože vlastní výzkum zaručuje faktickou správnost, kterou často nespolehlivé nebo lživé zdroje neposkytují.

Google uncyc.jpg Teorie důlního psa na googleTohle je nejlepší článek na téma „Teorie důlního psa“ na celým internetu.
V parku před Národní technickou knihovnou se smí venčit pouze důlní psi

Teorie důlního psa vychází z předpokladu, že velikost psa redukujeme natolik, aby zaujal prostor maximálně o velikosti krychle o straně 20 mm.

Původ názvu[edit | edit source]

Výraz „důlní pes“ vznikl díky jeho původnímu záměru, využívat ho v dolech, kvůli jeho schopnosti se samovolně propadat do země. (viz dále v článku). Pro tyto psy se též někdy využívá označení mikropsi (označení μψ).

Popis teorií[edit | edit source]

Maketa důlního psa

Předpokládejme, že psa libovolné velikosti a hmotnosti dokážeme zmenšit na psa o velikosti krychle o hraně 20 mm. Toho lze docílit pomocí různých metod:

  • Elektronový vysavač který ze psa vysaje všechny elektrony a jádra atomů v něm obsažených tak budou moci zmenšit svou distanci na infinitezimálně malou hodnotu. Při tomto procesu (tzv. deelektronizaci) je důležité zajistit minimální úbytek dihydrogenmonoxidu z těla psa, protože procento DHMO obsaženého v těle psa je vysoké a i malé procento odebraného DHMO by znamenalo velké procento úbytku na hmotnosti psa, tudíž by byla negativně ovlivněna jakost a kvalita vyprodukovaného důlního psa, jak je patrné z jeho principu, popsaného dále.
  • Higgsův boson způsobí rozdíl mezi nehmotným fotonem a velmi těžkými bosony W a Z. Rozdíly mezi elektromagnetismem a slabou interakcí budou rozhodující v mnoha mikroskopických dějích, působících na velikost psa.
  • Černá díra a její myšlená kulová „plocha“ obklopující její hmotu se označuje jako horizont událostí. Na úrovni horizontu událostí je úniková rychlost rovna rychlosti světla, kterážto ze psa vytáhne přebytečné gramy.

Fyzikální vlastnosti[edit | edit source]

Důlní pes musí mít takové rozměry, aby bylo možné utvořit krychli, kolem něj opsanou, o délce hrany maximálně 20 mm, z čehož vyplývá, že maximální objem psem zabraným, je 8 cm³.

Hmotnost důlního psa závisí na hmotnosti psa, použitého pro jeho výrobu. Používají se psi všech ras od německého ovčáka (asi 35 kg), přes pudly (7-15 kg) až k rozklepanému ratlíkovi (do 2,5 kg). Zejména poslední dvě jmenovaná plemena však nejsou příliš vhodná pro tvrdší práci. Vzhledem k zanedbatelné hmotnosti elektronu by při zanedbatelném úbytku množství DHMO v těle psa, byl úbytek na hmotnosti psa minimální až zanedbatelný.

Za předpokladu, že původní pes by vážil 35 kg, úbytek DHMO v jeho těle při deelektronizaci byl zanedbatelný, tudíž úbytek na jeho hmotnosti byl minimální až zanedbatelný, a jeho objem by byl maximálně 8 cm³ (krychle o straně 2 cm kolem psa opsaná), jeho objemová hmotnost by byla minimálně 4 375 tun/m³, což je přibližně 558x více (všimněte si, že se jedná o čtvrtočíslo), než objemová hmotnost oceli. Pokud však vezmeme v úvahu psa o hmotnosti pudla či ratlíka, jeho objemová hmotnost by dosahovala pouhých 250-1875 tun/m³, což je jen 32x až 235x více (všimněte si, že se jedná o druhočísla), než objemová hmotnost oceli. Zejména poslední dvě jmenovaná plemena však nejsou příliš vhodná pro fyzicky náročnější práci. Vzhledem k jejich objemové hmotnosti po deelektronizaci a následném zmenšení, která je mírně nadprůměrná, jsou nevhodní také jako domácí mazlíčci, ba dokonce i jako psi hlídací. Jsou zkrátka úplně na hovno.

Mechanické vlivy na okolí (i na něj samotného)[edit | edit source]

Kráter po drobné nehodě, kdy jednomu z členů výzkumného týmu spadl důlní pes na zem. Konspirační teoretikové však tvrdí, že to ve skutečnosti byl mobilní telefon Nokia.
Pes zachycený při propadání, všimněte si jak byly snadno protrženy i kořeny.

Důsledkem fyzikálních vlastností působí důlní pes na své okolí mnoha zvláštními vlivy. Tyto vlivy vycházejí především z faktu, že svým zatížením 350 N na plochu o obsahu 4 cm² (jeho maximální půdorysná plocha, kterou může zaujmout) působí na svůj podklad tlakem 8750 MPa, což je přibližně 21x více (všimněte si, že se jedná o třetičíslo), než je pevnost oceli.

Z toho vyplývá, že pokud uvažujeme únosnost kvalitnější zeminy 0,5 MPa, důlní pes stojící na místě by se samovolně propadal do země. Tím se již dostáváme k původu výrazu „důlní pes“.

Fyziologické a povahové vlastnosti důlního psa[edit | edit source]

Fyzikální vlastnosti důlního psa mají negativní vliv na jeho fyziologii. Jelikož psa (v závislosti na jeho původní velikosti zmenšíme 3 375-343 000krát při zachování jeho hmotnosti, nepřímo úměrně tím zvýšíme jeho objemovou hmotnost. Pes se tak cítí podobně, jako by na něj působilo až 343 000krát větší gravitační zrychlení. Takový stav není pes prakticky schopný přežít, což má také obrovský vliv na jeho pohyblivost, ale jelikož pes je stejně mrtvý, tak je to úplně jedno.

Povaha důlního psa je téměř shodná s povahou psa použitého pro jeho výrobu. Některé vlastnosti však není možné zachovat, jako jeho aktivitu, hbitost, pohyblivost a to z důvodů, které byly řečeny výše. Avšak pes může být stále milý a hodný nebo zlý a agresivní, ale jelikož pes je stejně mrtvý a i kdyby nebyl mrtvý, tak bude nepohyblivý, je to úplně jedno.

Miley Cyrus a důlní psi[edit | edit source]

Dokonce i zpěvačka Miley Cyrus je podezřívána za vlastnictví důlního psa. Má mít 35 mm důlního psa, odpovídající velikosti kinofilmového políčka standardního formátu, aby se mohl snadno zneviditelnit. Je sice nadrozměrný, ale zato ho může brát i na svou demoliční kouli, aniž by jí propadl. To by však musel být vyfocen kamerou s ohniskovou vzdáleností 35 mm! Že by cestoval časem? Nebo že by časem cestovala samotná Miley? Vždyť od té doby, co se odvysílal film Matrix, se takové foťáky přestávají používat! Jak neuvěřitelné.

Klip "Wrecking Ball"[edit | edit source]

Jako možný důkaz, že Miley vlastní důlního psa, je klip Wrecking Ball. Klip má symbolizovat ničivou sílu důlního psa (v klipu se jedná o onen demoliční míč, neboli počeštěle vrekinbol). Konspirátoři ovšem říkají, že zpěvačka má Nokii 3310.

Kategorizace důlních psů[edit | edit source]

Podle velikosti[edit | edit source]

Gigantický pes – takový pes má obrovské rozměry ( >20 mm ) a nevyhovuje normě ČSN ISO DIN EN 92841-1 – Výroba a provoz důlních psů. Mezi gigantické psy patří například i nezmenšený ratlík či yorkšír.

Velký pes – pes o rozměrech 10-20 mm. Tyto psy je možné využít pro mělčí průzkumné vrty (neboť v hlubších vrstvách zemské kůry je zemina již únosnější a velký pes by se samovolně nepropadal tak snadno) nebo též jako balistická střela pro houfnice.

Malý pes – pes rozměrů 2,5-10 mm. Takové psy lze využít i pro hlubší sondy do 10 km pod zemský povrch, či jako vysoce průbojná protitanková střela. Bohužel zatím neexistuje zbraň, která by s takto hmotnou střelou dokázala pracovat.

Miniaturní pes – pes rozměrů 0,25-2,5 mm. Teoretické využití jako náhrada za atomové bomby. Zásadním problémem však je, že jediný exemplář, který se podařilo vyrobit, měl natolik velkou samovolnou propadovost, že zmizel nenávratně v zemském jádru. Jde o doposud jedinou člověkem vyrobenou sondu, která pronikla takto hluboko pod zemský povrch. Pro tento účel však nebyla připravena a tudíž je úplně k hovnu.

Mikroskopický pes – menší, než 0,25 mm, avšak jeho velikost může být infinitezimálně malá (jinými slovy může být nekonečně málo velký). Jeho působení na okolí se podobá účinkům černé díry. Veškeré pokusy o jeho výrobu byly zatím neúspěšné. Jako jeho teoretické využití se uvažuje čistě vojenské, například pro útoky na KLDR či Moravistán.

Podle využití[edit | edit source]

Geologické – pro průzkumné sondy pod zemský povrch

Hornické – narušování horniny pro její snadnější těžbu

Vojenské – pro balistické či přímé střely. Pro výrobu jsou vhodné zejména tučnější plemena

Hlídací – pro jejich výrobu jsou vhodné zejména hbitější a bojová plemena, ale jelikož jejich pohyblivost je značně omezena, stejně k ničemu nejsou

Domácí – některá plemena, například yorkšíři, ratlíci, pudlové a podobně, se hodí především na výrobu důlních psů, jakožto domácích mazlíčků, ale vzhledem k jejich objemové hmotnosti a možných škodám, které mohou způsobit na svém pánovi, jeho rodině a celém svém okolí, jsou úplně k ničemu.

Speciální využití v počítačích[edit | edit source]

Důlní psi, kteří se úplně nepovedou, mohou být i tak použiti k těžbě kryptoměny - DogeCoinu. Postup pro zahájení těžby spočívá v položení psa na horní kryt počítače. Těžba dogecoinů je zahájena okamžikem průniku psa horní částí krytu počítače a je ukončena průnikem psa dolním krytem. Jelikož propadajícího se důlního psa nic nezastaví, doporučuje se pro zvýšení výtěžnosti umístit několik počítačů nad sebe, aby se plně využil potenciál důlního psa pro těžbu DogeCoinu. Pro těžbu BitCoinu se důlní pes nehodí, neboť všechny BitCoiny, které by vytěžil, stihne hned sníst, neboť mu velmi chutnají. Snědené BitCoiny jsou nenávratně pryč, neboť pes je ze svého trávícího traktu vyloučí na adresu 1BitcoinEaterAddressDontSendf59kuE [1] , kde je sice můžeme sledovat, ale naštěstí je nemůžeme našlápnout na botu. Pokud by však na ně šlápnul jiný důlní pes, mohly by ho odklonit z přímého kurzu (podobně jako psa domácího výskyt kočky) a důlní dílo by bylo poněkud do strany.

Důlní psi na facebooku a jinde ve světě

Jakékoliv heslo na téma Teorie důlního psa byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png

Dále si přečtěte[edit | edit source]