Uživatel:Fra Stanislav Prtek

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Název tohoto článku není z technických důvodů zcela správný. Správný název by měl být Fra stanislav prcek.
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.
Combo.png
VAROVÁNÍ - TRIGGER WARNING
Tento článek obsahuje sexistické narážky.
Pokud jste feministka / feminista / maskulinistka / maskulinista, může Vám způsobit psychické problémy.


Gnostic Knights Templar - Grand Commander Schaffer.jpg
Jsem úžasný, jsem skvělý a také pohledný.
Fra Stanislavus Johannes Kristian Ulrich Beowulf Prtek III. de Praga
velkokomandér a titulární hrabě
Biografické informace
Pohlaví nadčlověk
Vlasy dlouhé, zrzavé
Narozen 1974
Národnost česko-bójská (též bohemanská)
Náboženství univerzalistické-eklektické
(s temito svébytnými tradicemi):
- 55% křesťanská (55% katolická, 35% pravoslavná, 10% gnostická)
- 25% buddhistická
- 15% novopohanská (60% severská-germánská, 20% slovanská, 10% keltská, 10% řecko-římská)
- 5% hermetická
Tituly titulární hrabě
velkokomandér
duchovní guru
jeho hraběcí přirozenost
- další tituly viz. níže
Povolání aristokrat, intelektuál a filosof
Zajímavosti
1 Má mnoho titulů a uznávaných funkcí, například je Rytířem Řádu Gnostických Templářů či Arcidruidem a samozvaným králem Bójů.
2 Prošel několika zasvěceními v druidské tradici, Řádu templářů i v Hermetické lóži Zeleného trianglu, čímž se stal uznávaným duchovním guruem.
3 Pommesrotweiss.jpgKarlovacko.jpg
Ambrósie a božský nektar, těmto demiurgovým pokušením lze jen stěží odolat. Chraň mě ruka Páně!

„...a pak když všichni učedníci konečně odešli, měl náš Pán božský sex s Marií Magdalskou a užíval si to náramně, páč Máří byla zkušená souložnice, jenže pak skončila veškerá legrace, poněvadž ho přibili na kříž a potom Magdaléna porodila jeho děcko, zakladatele merovejské dynastie.“

- Monsigneur Fra Stanislav Prtek


Zdravím vás, moje milé ovce, dovolte abych se vám představil, jsem velkokomandér Stanislavus Johannes Kristian Ulrich Beowulf Prtek III. de Praga a jsem dlouholetým a uznávaným členem znovuzrozeného Řádu gnostických templářů z komendy pro Česko, Moravstán a Slizko a také několikanásobným držitelem rytířských vyznamenání, které mi samozřejmě všichni závidí.

Každý malý fakan i malé děcko, které si doma hrají s figurkami templářů, mi závidí mé roucho a plášť s obrovským červeným křížem, moje vyznamenání i mé dlouhé zrzavé kadeře.

Každý mi závidí, nejen vzhled, vyznamenání a plášť, ale také urozený aristokratický původ a mé tajné templářské zasvěcení, kterého se dostává pouze nejlepším adeptům. Jsem několikanásobně zasvěcený, pasovaný a pomazaný. Pocházím ze starobylého šlechtického rodu a jsem učeným znalcem templářských tajemství, respektive moudrým strážcem tajemství velkého stvoření a všeho bytí v Universu. Náš Bůh, veliký Architekt Universa, ke mě hovoří. Díky tomu disponuji nadlidskými tvůrčími schopnostmi, které dokáži projevit zde na Necyklopédii a posvětit ji svým božským vnuknutím natolik, že se z ní stává opravdový svatostánek mocného Architekta, nový Šalamounův chrám, který odolá i Apokalypse.

Výtvory Velkého Architekta[edit | edit source]

Články jako například „Bójsko“ jsou výtvorem božího vnuknutí Velkého Architekta, proto nemůžou být nikdy smazány ani nikým zničeny. Bylo mi zjeveno Velkým Architektem Universa, že v žilách mého rodu koluje urozená krev bójských králů se slovansko-germánskou směsí a proto mám zrzavé vlasy a vypadám víc keltsky než František „Artuš“ Vávra. Vy tmavovlasí kočovníci mi nesaháte ani po kotníky! Poslal bych vás zpátky do ruských stepí a nebo rovnou až do vaší rodné Indie!

Vzhled aristokrata[edit | edit source]

Jsem příslušník opravdové čistokrevné nordické rasy, a to navzdory skutečnosti, že jsem zrzavý xenotyp. Tuto zrzavou mutaci jsem zdělil po svých starobylích předcích Homo neanderthalensis... asi nějaký Homo sapiens si nabrnkl neandrtálce a takhle to dopadlo! Ale tato příhoda má i své pozitivní stránky, protože zrzavost nebyla jedinou vlastností, také má postava je robustnější a připomíná tělo zápasníka.

Víra ve vládce Universa[edit | edit source]

Jsem templář - věřící gnostik, věřím v Boha - tzv. „Velkého Architekta“, vládce Universa, který stvořil duše. Obývá vnější vesmír a seslal na zem svého jediného syna Ježíše Krista, aby zachránil lidstvo od zlého boha demiurga zvaného Jaldaboath, který duše lapil a uvěznil je v hmotných tělech ve svém vlastním stvořeném světě. Tenhle Ježíš nebyl hmotný, ale nehmotný, jeho tělo bylo stvořeno a vytvarováno z nějaké neznámé mimozemské či božské látky, vesmírné substance neobyčejné síly, díky tomu disponoval nadpřirozenými schopnostmi. Uměl léčit, chodit po vodě... je také méně známo, že uměl beze stopy zmizet a nebo měnit svou běžnou tělesnou podobu, svým učedníkům se někdy zjevoval jako děcko a zplodit dynastii merovejských králů s Maří Magdalénou pro něj nebyl žádný problém. Tohle všechno je dopodrobna popsáno v Šifře Mistra Leonarda. Šifra není jen román, je to skutečná šifra, která se jen jako román tváří, pouze zasvěcenci pochopí její skrytý obsah. Samotný Ježíš neměl smrtelného otce, nýbrž byl zplozen vyšší silou, která vyvěrá z opačného konce galaxie. Je dost možné, že to byl mimozemšťan vyslaný na naší planetu Aštarem Šeranem z jeho vesmírné flotily z Plejád. Já, který jsem dosáhl věčné moudrosti Herma Trismegista, praotce filosofů, jsem byl povýšen skrze Poimandra do posvátného stavu nadčlověčenství, o kterém hovořil Friedrich Nietzsche.

Osvícení a falešní proroci[edit | edit source]

Vznešený a půvabný vzhled urozené aristokratky.

Henryk Lahola je pro mě ideálem dokonalého světce, jenže nepoznal tajemství gnóze. Sice svůj život zasvětil správnému Bohu, ale někdy nevědomky slouží zlému demiurgovi a tím se vzdaluje od Boha i od spásy. Jeho webové stránky jsou nádherné a obsahují mnoho pravdy, ale k dokonalosti tam chybí již jen Pravda jediná, zprostředkovaná posvátnou gnózí, která pochází od našeho Pána, Velkého Architekta Universa. Pouze ta dokáže zachránit naše nesmrtelné duše ze spárů zlého Jaldaboatha. Také prezidentův vicekancléř Hájek jest mým velkým idolem, neb já sám jsem též přesvědčen, že Václav Havel byl antikristem a služebníkem Satana, respektive demiurga, protože starozákonní bůh Židů není pravý Bůh, nýbrž demiurgos. Jaldaboath není původcem pravdy a lásky, nýbrž zloby a nenávisti.

Demiurgos[edit | edit source]

Tento svět je pravé peklo a každý, kdo slouží zlému demiurgovi je předurčen trpět navěky v tomto pekle, ve věčném koloběhu zrodu a zkázy stále se reinkarnovat až po všechny věky. Já za pomoci jogínské disciplíny a tajných templářských zasvěcení jsem se vymanil z tohoto útrpného koloběhu strádání. Umrtvil jsem své tělo i své smysly, své tělesné rozkoše i žádosti, takto jsem nakonec došel k osvícení a pravé cestě spásy! Óóóó, je tak těžké odolávat tělesným svodům tohoto hříšného světa, ale na konci života čeká odměna mnohem hodnotnější, totiž věčná spása a blaženost. Po smrti se mé tělo rozplyne na maličkaté atomy, které ve chvíli úmrtí odletí na opačný konec galaxie, kde se má duše setká se Spasitelem, jež mě uvede do věčného Božího království, zatímco vy všichni ostatní nezasvěcení ubožáci budete hnít v tomto demiurgově nedokonalém světě a trpět ve věčném koloběhu zrození a smrti na věky věků, dokud sami nebudete usilovat o osvícení a spásu. Zapřísahávám vás! Kdo má uši k slyšení slyš! Kdo má oči k vidění viď! Kdo má prdel k prdění prď! Čtěte Bibli a Bhagavadgítu!

Keltská Bohyně[edit | edit source]

Obludná wiccanská teroristka na feministickém sletu čarodějnic podobně obludných kreatur.

Přesto všechno mé životní poslání na tomto světě ještě není úplně završeno. Stále mám zde v mé dočasné tělesné schránce své poslání a povinnosti jakožto král Bójů. Je to osud, který nám byl svěřen v okamžiku našeho zrození, avšak nikdy se nestanu pravým keltským králem, dokud nebudu mít sex s keltskou Bohyní. Každý keltský posvátný král je předurčen sexuálně se spojit s touto tajemnou bytostí, jinak není oprávněn se ujmout vlády. Až do příchodu krále bude země decimována nespravedlivou vládou chtivých stoupenců demiurga a teprve až po sexu a sňatku s keltskou Bohyní se budu moci ujmout vlády nad Bójskem. Domnělé stoupenkyně Bohyně, wiccanské feministky, jsou ve skutečnosti též následovníky zlého demiurga, jsou jeho dílem. Nenásledují pravou Bohyni, nýbrž falešného Jaldaboatha, protože jejich skutečným cílem je terorizovat mužské pokolení, čímž páchají zlo a tím vykonávají demiurgovu vůli. Pravá Velká Bohyně je krásná, plodná a sexuchtivá, kdežto její wiccanské feministické rádoby stoupenkyně jsou škaredé, frigidní, obézní, mají v úmyslu terorizovat muže jež nenávidí a mají většinou lesbickou orientaci. Podle těchto vlastností se pozná kdo je skutečnou stoupenkyní Bohyně a nebo jen zlou náhražkou, neboli nevědomou následovnicí zlého demiurga, který se snaží škodit celému lidstvu.

Poslání posvátného krále Bójů[edit | edit source]

Po sexu s Bohyní přijedu veleslavně na bílém oři a lidé se mi budou klanět, Bohyně mě bude doprovázet, usednu na trůn jako neporažený král, sám si korunu na hlavu nasadím, poté založím novou církev a po všech zemích celého království zavedu indický kastovní systém, který je opravdovým darem z nebes. Budete mě oslovovat vládcem hvězd a králem slunce. Odvrhnete falešné modly, všechny býčky a zlatá telata, budete uctívat skutečného Boha, Velkého Architekta Universa, a možná poté na jeho počest zničíte všechny mrzké peníze, které jsou též dílem zlého demiurga, protože už nebudou potřeba. Temná doba závisti a lpění na zlé hmotě skončí a Boží světlo ozáří celý svět. To vše se stane, pokud se keltská Bohyně zjeví v mé milostné náruči, přitisknu ji ke své zmužilé hrudi a naše těla se spojí v jedno. Poté dojde k významné události celokosmického významu, buď se naše těla skutečně spojí v jedno a vznikne nová oboupohlavní bytost zvaná Hermaphroditos, a nebo v druhém případě dojde k běžnému standardnímu oplodnění, ale jen s tím rozdílem, že Bůh obdaří můj úd super-spermií Svatého Ducha a z Bohyně se narodí nový spasitel, znovuzrozený Ježíš Kristus.

Zkáza stoupenců demiurga[edit | edit source]

Nenapravitelní stoupenci a služebníci Jaldaboatha budou plakat a naříkat, protože jejich žádostivost a tělesné rozkoše je přivedly ke zkáze a věčnému zatracení. Boží láska se odvrátí od jejich hanebnosti a hříchů, budou bloudit po světě jako těla bez duše. Po celém světě se bude ozývat jejich zběsilý zoufalý křik, z jejich tlejících těl a hnijícího masa se bude linout nesnesitelný zápach, který bude obtěžovat nosy bohabojných lidí. Proto budu nad nimi stát jako světlonoš, jako sluneční vozataj oděný v zářivé zbroji světla, a slunečním paprskem je budu nemilosrdně bičovat po jejích hříšných znetvořených tělech a země bude pod jejich nohama pukat, až nakonec některé zhltne, aby se pak znovu narodili a znovu byli zhltnuti.

Buddha a Ježíš[edit | edit source]

„Chce-li Santa Klaus (pozn. Satan Klaus) doopravdy o svátcích nahradit Ježíše Krista, pak si myslím, že by bylo zapotřebí, aby i Santa byl ukřižován. Ukřižujte Santu Klause!“

- Monsigneur Fra Stanislav Prtek

„...to snad není pravda, koupil jsem v jednom pobožném obchodě tento dřevěný křížek s podobou našeho ukřižovaného Pána, ale když jsem si ho odnesl domů, tak jsem zjistil, že náš Pán není k tomu kříži přibitý, nýbrž lepidlem přilepený!!! Náš Pán nezemřel na kříži přilepený a proto si budu stěžovat u výrobce, že vyrábí takovýto paskvil!“

- Monsigneur Fra Stanislav Prtek

K porážce zlého Jaldaboatha poslal pravý Bůh na zem několik svých poslů, aby zvěstovali jeho svatou vůli a spásu, některé dokonce sám osobně zplodil s jinými mocnostmi ženské podstaty či jen se smrtelnicemi, jako byl například nanebevzatý bůh nepřemožitelný Hérákles a nebo mocný obrobijec Thór, který stoupence demiurga pobíjel mocným kladivem, ovšem nejvlivnějšími a nejvýznamnějšími posly ze všech byli dva zprvu nenápadní vykupitelé, Buddha a Ježíš. Když přišli na tento svět, tak jejich svatozář byla natolik blyštivá, že takřka všichni demiurgovi pomocníci se před ní ukryli do temnot, nebo padli na kolena poraženi a před svatou září bezmocně hynuly. Umírali po tisících jako havěť pod útokem nemilosrdného deratizátora. To světlo oblažovalo lidská srdce, přinášelo útěchu a spásu, to jen pouze demiurgovi sluhové, ohavní démoni a stvůry, vzplály jako svíce, jejich znetvořená těla se jen bezmocně kroutila a maso žárem černalo až bublalo, ten jejich křik a zápach byly nesnesitelné. Ani archanděl Michael, ale ani Thór, nedokážou způsobit takovou spoušť. Pouze zlý demiurg, pomlouvač a pokušitel Mára-Satan-Loki stále unikal zaslouženému trestu, své otroky nechal obětovat a jejich prořídlé řady časem opět rychle doplnil, neboť svět je stále plný hříšníků odsouzených peklu, aby tam knížeti temnot na věky věků sloužili. Vykupitelé Buddha a později Ježíš kázali a měli své žáky, šířili dobrou zvěst, pravdu a nauku o spáse do všech koutů světa a zachránili bezpočet zbloudilých duší. Demiurg Mára Satan bude dál hledat hříšníky a zbloudilé, kteří budou ochotni se nechat svést z pravé cesty spásy. Ježíš je cesta, pravda i život. Buddha je pravda a pravda je Buddha. Pak já budu chodit světem a trestat hříšné, všem pak budu říkat: Kéž Ježíš a Buddha dlejí ve vašich srdcích vy hříšné svině! Vaše karma vás dostihla, vy nestydatí hříšníci, pomlouvači a svévolníci! Již nikdy nespatříte světlo světa, pouze věčnou tmu pekelné díry! Ta díra vás všechny pohltí a z ní už nebude návratu!

Toto jsou mé tituly, kterých nikdy nedosáhnete[edit | edit source]

Tyhle ženy si myslí že v česku je na dálnicích 70 mph 112 km/h tedy pojede 120 mph a policii se vysvětlí že je nahá takže 130 km/h je moc jen pro ženy ze států s pomalou silnicí, 30kmh v obci? jezdit 20kmh a běhat 30kmh?
Další ďábelské pokušení!
 1. Fra (Bratr) - běžné označení pro řádného člena Řádu, přidružená bezcenná nula nosí titul „Confra“
 2. Monsigneur - nositel vyššího rytířského titulu vysoké aristokracie
 3. Velkokomandér pro Česko, Moravstán a Slizko
 4. Ctihodný Suverénní člen Generálního Konventu
 5. Třetí Vizitátor pro Česko, Moravstán a Slizko
 6. Velekněz Hierophant Templu - nikoli Elephant
 7. Velitel Rytířů Chrámu
 8. Rytíř Templu po právu
 9. Titulární hrabě
 10. Rytíř Růže a Kříže
 11. Čestný Rytíř Kříže nižšího stupně
 12. Čestný Rytíř Kříže vyššího stupně
 13. Čestný Rytíř Maltézského kříže
 14. Čestný Rytíř Velkokříže nižšího stupně
 15. Čestný Rytíř Velkokříže vyššího stupně
 16. Čestný Rytíř Velkokříže Mistra
 17. Strážce tajemství Šalamounova chrámu
 18. Strážce tajemství Rosslynské kaple
 19. Strážce tajemství Svatého grálu
 20. Strážce tajemství Věčné Pravdy
 21. Gnostický učedník Sophiina tajemství moudrosti
 22. Čestný nositel štítu Zlatého prasopsa a Zlaté lilie Převorství siónského
 23. Čestný nositel zástěry a zednických rukavic
 24. Povolaný ochránce Bafometova obrazu
 25. Povolaný ochránce Jeruzaléma a Božího hrobu
 26. Čestný držitel rytířského pláště
 27. Čestný držitel rytířského meče
 28. Čestný držitel řádové stuhy
 29. Vlastník modrých tepláků
 30. Posvátný král Bójů - samozvaný, leč (defacto) jím jsem, mé DNA je toho živým důkazem!
 31. Arcidruid Boiohaema - tento titul jsem udělil sám sobě, protože mi to umožnil titul krále Bójů a také jsem sám sebe zasvětil do nauk starých druidů

Výtvory Velikého Architekta[edit | edit source]

Hříšná Židovka posedlá demiurgem

Články, které jsem stvořil:[edit | edit source]

 1. Boží bojovníci
 2. Řád templářů
 3. Pohanská degenerace
 4. Náboženský fanatismus
 5. Leonardo da Vinci
 6. Tajné záznamy o UFO
 7. Pohanská božstva Slovanů
 8. World of Grindcraft: Cataclysm
 9. Neviditelný Imperátor
 10. Hospodine pomiluj mě
 11. Čtvrtá říše
 12. Prsomyslovci
 13. Otčenáš
 14. Džízes
 15. Bójsko

Články, které stvořily mě:[edit | edit source]

 1. Ježíš
 2. Mrtek

Články které jsem pozměnil, vylepšil či obohatil svým jedinečným umem:[edit | edit source]

 1. Ježíš
 2. Satan
 3. Pes
 4. Daúlát Israíl
 5. Barack Obama
 6. Praotec Čech
 7. Václav Havel
 8. Miloš Zeman
 9. Příchod Slovanů
 10. Češi
 11. World of Warcraft
 12. Chuck Norris