Chuck-Norrisium

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Jakékoliv heslo na téma Chuck-Norrisium byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png

Chuck-Norrisium je triviální název látky, která (dle pečlivých a systematických výzkumů Necykloverzity) dává Chucku Norrisovi jeho vpravdě nadlidské a výjimečné schopnosti a vlastnosti, podobně jako to dělá špenát v případě Pepka námořníka. Dle vlastních slov se našim vědcům pracovalo a zkoumalo dobře, prý se moc těší, až bude látka oficiálně objevena pro dobro celého lidstva, jen se prý trochu bojí možného hněvu velikého Chucka.


Strukturně-racionální vzorec Chuck-Norrisia je celkem jednoduchý.

Název[edit]

Jak už bylo zmíněno, Chuck-Norrisium je pouze takzvaně triviální, tudíž jakýsi zástupný název této nepříliš známé látky. Systematický chemický název je poněkud složitější:

 • Poly-2,3,4,5-tetrasilikohelium-1,6-diplumbolithio-trans-oganesson-2,4-ditrioxohydrogen-3,5-carboxonitro-hexan

Strukturně-racionální vzorec látky vidíte na obrázku.

Ukázka typického drtivého kopu

Vlastnosti[edit]

O Chuck-Norrisiu lze konstatovat několik skutečností:

 • Dává sílu Chucku Norrisovi (alespoň podle výzkumů)
 • V běžném prostředí přetrvá zhruba 1ms, to je tisícinu sekundy.
 • Je velice reaktivní, jediná kapka by prý dokázala přeměnit polovinu nákupního střediska na směs růžového pudinku a malých modrých kuliček.
 • Dává Chucku Norrisovi většinu jeho vyjímečných vlastností
 • V přírodě se objevuje jen ve stopovém množství...možná dokonce i v běžném stopovém množství po něm najdeme sotva pár stop.
 • Lze jej využít ke stavbě nejdokonalejší zbraně světa.
 • Samovolně vytvořilo nejdokonalejší zbraň světa, Chucka Norrise.
 • Jeho síla stoupá superexponencionálně - tedy:

1 hmotnostní jednotka vytvoří učinkových jednotek
2 hmotnostní jednotky vytvoří učinkových jednotek
3 hmotnostní jednotky vytvoří účinkových jednotek atd...

 • Je to pravděpodobně liquidogasus - ani kapalina, ani plyn.
 • Váže na sebe Drtík, čímž se stává ještě nebezpečnějším.
 • Tvoří polymery - n molekul se pospojuje do sakra dlouhého řetězce.
 • Je to látka, která má styl.
 • Jde o poloorganickou látku. To se jen tak nevidí.
 • Je to takzvaně nenasycená látka. Tak se nedivte.
 • Po nasycení se mění na pornografickou látku.
 • Přičteme-li k relativní atomové hmotnosti rovných 900, dostaneme číslo 2048. Mimochodem, 900 je 42 krát periodické číslo 21,428571 428571...
 • Vydělíme li relativní atomovou hmotnost číslem Satanášovým (666) vyplivne to 1, 723 723 7 (Což je jednak číslo velmi důležité pro lidský Genom, jednak roku 1723 vtrhlo Rusko do Baku, což zklamalo jak armádu, tak Baku, a navíc je 1723 prvočíslem.).

Využití[edit]

V praxi se používá jen na pohon metra Necyklopedie kde Chuck laskavě svolil jeho použití a Necyklopedie získala výhradní právo na používání, na oplátku může Chuck jezdit všemi linkami metra zadarmo. Metro jezdí na Chuck-Norrisio-Justin-Bieberiový pohon. Princip pohonu je podrobně popsán v pojednání o metru Necyklopedie.


Z Chucka to Chuck-Norrisium přímo sálá...

Kde se vzalo v Chuckovi?[edit]

Způsob, jakým se poly-2,3,4,5-tetrasilikohelium-1,6-diplumbolithio-trans-oganesson-2,3-ditrioxohydrogen-3,5-carboxonitro-hexan dostal do Chucka Norrise, jak se v něm hromadí a hlavně proč, je stále předmětem zkoumání našich specialistů. Zatím byly vyloučeny tyto možnosti:

O dalších výsledcích vás budeme průběžně informovat.