Fyzikální paralympiáda

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Matematicko-fyzikální paralympiáda pro střední školy, str. 1
Paralympiáda str. 2
Paralympiáda str. 3
Paralympiáda str. 4
Paralympiáda str. 5

O co jde[edit]

Fyzikální paralympiáda je matematicko-fyzikální soutež, ve které porovnávají své neschopnosti žáci speciálních škol. Žáci v ČR se této soutěže účastní od roku 2001, její kořeny však sahají až do Číny, kde ji roku 1874 slavný čínskoněmecký filosof a matematik Um-Lei-Tung poprvé vyhlásil v jednom útulku pro duševně choré a psy.

Život a dílo Kima Um-Lei-Tunga[edit]

V roce 1834 Konrad Umleitung se svou těhotnou ženou Helgou uprchli před rostoucí hrozbou demokracie z Evropy. Jelikož byli Němci už v té době ve světě velmi nepopulární, vybral Konrad díky vhodnému jménu jako nové útočiště Čínu. Poté, co prošli zkratkou přes Himalájskou Čumulangmu (angl. Mount Everest), porodila jeho žena v tibetské osadě Kim (celkem čtyři stálí obyvatelé), malého chlapce. Ten dostal podle tamnějšího zvyku jméno po místě narození. Není bez zajímavosti, že po narození vážil malý Kim přesně π kg. Z toho místní šaman předpověděl velkou budoucnost, což se také vyplnilo. Když strávili šestinedělí v Tibetu a matka načerpala nové síly, rodina putovala do vnitrozemí směrem k Pekingu, kde se v nedaleké vesnici usadili. Helgu velmi uchvátila místní víra v boha a začla s již ročním Kimem navštěvovat chrám, zatímco otec se lehce proslavil vynálezem kvasného procesu rýže. Kim se s matematikou poprvé setkal ve 4 letech při počítání tátových tržeb z rýžového piva. Od té doby se v matematice prudce zdokonaloval, až ve svých šesti letech objevil matematický důkaz O neexistenci Buddhy. Jeho matka tento důkaz pro svou lásku k Buddhovi nepřenesla přes srdce a stala se z ní notorická alkoholička závislá na rýžovém pivu. Otec nechtěl dopustit, aby tento osud jeho ženy potkal širší čínskou veřejnost a proto důkaz bezpečně ukryl do místního chrámu. V tomto chrámu budou podle předpovědi roku 2132 nalezeny ostatky Buddhy spolu s důkazem o jeho neexistenci. Otce to velmi roztrpčilo a řekl, že dokud bude živ, nedovolí Kimovi zabývat se matematikou. Proto musel Konrád neprodleně zemřít a tak ještě tentýž týden v noci z pondělí na čtvrtek skonal. Kim se pro alkoholismus své matky dostal do kláštera, kde žil do svých 15 let. Během pobytu v klášteře nalezl poslední prvočíslo a také vyřešil problém kvadratury kruhu. Dva roky po opuštění kláštera žil jako poustevník a zamiloval se do dívky Yshi. S ní se usadil v opuštěné vykradené hrobce, kde Yshi vrhla tři potomky. Nejmladší potomek Kysh byl postižený, a tak Kim založil na jeho počest Školu pro viditelně postižené, jejíž funkci se věnoval 25 hodin denně, 8 dní v týdnu, 367 dní v roce. Na škole se každoročně konala soutěž, kterou dnes známe jako Matematicko-fyzikální paralympiáda pro speciální školy.

Kimovy významné důkazy a vynálezy[edit]

 • r. 1865 – 3D brýle pro kyklopy umožňující stereoskopické vidění jednookým tvorům. Pracovaly na principu dvou soustav zrcadel a rychlého kmitání oka.
 • r. 186x – 15:21, náhodný objev diferenciálního počtu při skládání puzzle. Vycházel z teorie, že suma ploch všech kostiček je rovna výsledné ploše. Tuto teorii ovšem neobhájil před císařem pro 3D prostor, neboťse mu nepodařilo složit chleba z drobků. Čína proto diferenciální počet tehdy odmítla.
 • r. 1869 – Vynález čínských hůlek. Kim nahradil nepraktickou lžíci párem hůlek, s kterými dodnes zápasíme v čínských restauracích.
 • r. 1870 – našel řešení limity funkce pro blížící se k nekonečnu zprava
 • r. 1873 – vynalezl způsob, jak prvočíslo rozložit na součin libovolného počtu prvočísel.
 • r. 1875 – matematicky odvodil složení vakua, jež je tvořeno shlukem kvarků obíhaných fotony a gluomy, a o rok později to dokázal i fyzikálně – izolováním jednotlivých částic. Zjistil také, že šňupáním vakua se dosáhne takzvané nirvány, které se buddhisté pokouší dosáhnout modlením.
 • r. 1877 – položil základy řešení lineárních rovnic o záporném počtu neznámých
 • r. 1879 – Metoda čtyř nábojů. Vedle kladného (plus) a záporného (mínus) náboje Kim objevuje krát-náboj a děleno-náboj, na který je možno nabít pouze vakuum.
 • r. 1880 – objevení „prázdné interakce“ ve vakuu, kde částice vakua interagují samy se sebou (dnes vedle slabé, silné, gravitační a elektromagnetické již pátá interakce). Interakce nemá žádné projevy. Matematicky dokázal, že ji není možno matematicky dokázat. Dokazuje se fyzikálně pomocí Metody čtyř nábojů (viz rok 1879).
 • r. 18xx – není přesně známo, zda se inspiroval od Vincenta van Gogha a jeho zranění ucha. Kim si dokázal sám ukousnout ucho bez sebemenší námahy. Učinil tomu tak před publikem, které údajně vypovědělo, že jeho počin vypadal naprosto přirozeně.

Důkaz komutativity odčítání[edit]

 1. Q.E.D.

Konec Kima Um-Lei-Tunga[edit]

Nikdo přesně neví, co se stalo s Kim Um-Lei-Tungem, jeho smrt je dodnes velkým otazníkem. Údajně jeho nejstarší syn zaznamenal datum úmrtí svého otce. To se podle zápisu datuje na 31. února 1885. Mladý Um-Lei-Tung zde píše, že jeho otec Kim zemřel na dehydrataci při oplakávání hrobu své družky Yshi. Některá verze mluví o tom, že Kim přišel na možnost, jak se uvěznit v časové smyčce a žít tak na věky paralelně s plynoucím časem.

Soutěž v roce 2010[edit]

Toho roku šlo o sérii skutečně triviálních otázek, které soutěžící kvalitně prověřily. Soutěže se účastnilo celkem 16 škol. Vítězem se stal Prokop Pytel, který jako jediný nezodpověděl správně pouhých deset z jedenácti otázek. Pravda je, že k jedinému správnému řešení ho dovedla náhoda. Kopie listů výherního testu můžete vidět na obrázcích vpravo.