Policie

From Necyklopedie
(Redirected from Policie ČR)
Jump to navigation Jump to search

„Tomáš Pitr má řadu kompromitujících materiálů na různé politiky – ať z pravého nebo z levého spektra. A kdyby byl tady, tak by mohl mluvit. A to by se někomu nemuselo líbit.“

- důvěrný zdroj z vnitra

„Bodré podoledne páne polucisto!“

- Strášník Crabtree

„Furt lepší policista v zádech než polycysta v těle“

- Doktorkyně na gyndě
Langer Policie.jpg
Charakteristika a skutečný účel existence

Policie je státní organizace založená na podporu nezaměstnaných bez jakéhokoliv vzdělání, kvalifikace a schopností uplatnit se kdekoliv jinde.

Oficiální verze pro média a veřejnost:

Policie je státní organizace založená na ochranu pořádku, práv a zajištění bezpečnosti celé společnosti.

Policista[edit]

Nové trendy představil Ivan Langer na výstavě „50 let kriminalistického ústavu“. Novinka, cvičná figurína Robert, byla kvůli racionalizaci a vyšší sériovosti výroby konstruována ve spolupráci s IFPI. Robert má erektivní přirození a mimo policejní účely je využíván také pro výuku mladých nadějných pornohereček.
Elitní jednotka policie jsou drsní hoši

Někdy označovaný rovněž jako bengo, chcajt, fízl, policajt, nebo švestka či chlupatej (v hantecu taky jako hémon). Je to člověk zaměstnaný u policie. Hlavní náplní jeho práce je udržování pořádku v ulicích, nebo vyšetřování trestných činů. Je možno ho snadno rozpoznat podle policejní uniformy. Policista je vybaven policejním obuškem, slzným plynem a služební pistoli. Přesto, že je jeho pistole nabitá ostrými náboji, nesmí ji proti nikomu použít, kromě určitých krajních případů, které vyžadují použití služební zbraně, za ty ale také někdy může být potom sám trestně stíhán (znáte přece české zákony).

Falešní policisté[edit]

Zvýšenou pozornost je třeba dbát vzhledem k tzv. falešným policistům. Ti jsou od pravých policistů k nerozeznání a už to by vám mělo být podezřelé. Dále, praví policisté nedávají žádné bločky, ale pokuty berou rovnou v hotovosti. Pouze falešní policisté vám vypíšou blokovou pokutu. Opravdoví policisté jsou ti hodní, kteří vás budou chránit a pomáhat vám. Falešní policisté vás budou maximálně buzerovat. Pokud Vám bude dávat policista pokyn k zastavení vozidla (např. rozsvícením růžového nápisu "STOP" na policejním automobilu, kýváním pravé nohy nahoru a dolů z okna policejního automobilu nebo za snížené viditelnosti máváním černým světlem v horním půlkruhu), tak se jednoznačně jedná o falešného policistu, kterému nezastavujte. Z toho vyplývá: pokud uvidíte falešného policistu, ignorujte ho a okamžitě ujeďte!

Použití služební zbraně[edit]

Policista se při výkonu své služby občas dostane do kontaktu s nebezpečnými osobami, někdy i do situace, ve které je přímo ohrožen jeho život. V takových situacích má právo použít služební zbraň. V žádném případě však nesmí střílet tak, aby někoho zasáhl, protože by tím mohl porušit zákonná práva pachatele, nebo dokonce způsobit jeho zranění. Toto pravidlo nesmí nikdy a za jakýchkoliv okolností porušit, ani pokud by to byl jediný způsob na záchranu svého, nebo cizích životů (pouze v případech, že je přímo ohrožen policejní majetek – třeba služební auto, je možno toto pravidlo podle zákona porušit).

I když policista nemůže svou zbraní nikoho ohrozit na zdraví nebo životě, je mu dovoleno dát varovný výstřel do vzduchu. Podle výsledků analýzy ministerstva vnitra má varovný výstřel dostatečný zastrašovací účinek i na ty nejtvrdší recidivisty (tyto výsledky byly potvrzeny i prostřednictvím několika odborných věštění z kávové sedliny). Pachatel by se měl po zaznění varovného výstřelu okamžitě vzdát, policistovi se nahlas a zřetelně omluvit (s tím mají v praxi problém hlavně ruskojazyční pachatelé, kterým často není rozumět) a následně se nechat zatknout a dopravit do cely předběžného zadržení. Většina pachatelů však po výstřelu zmizí v nenávratnu...

V posledních letech však četná sdružení a občanské iniciativy (hlavně sdružení SNOVR – sdružení na ochranu vyšinutých recidivistů) protestovaly, že policista je vybaven přílišnými pravomocemi ohledně použití služební zbraně, které by ho mohlo svádět ke zneužití této zbraně. Proto došlo k okleštění těchto přemrštěných pravomocí a zákon o použití zbraně byl novelizován.

Podle paragrafu 874/9 policista stále může v krajních případech použít služební zbraň, aby mohl dát varovný výstřel do vzduchu, ale je možno tak učinit pouze v případě, že je jeho zbraň vybavená účinným tlumičem. Toto opatření bylo nutno zavést, protože není žádnou výjimkou, že pachatel je nejenom mnohonásobným sadistickým vrahem, ale často rovněž kardiakem, nebo psychicky labilním jedincem a po zaslechnutí nečekaného výstřelu by mohl skonat na infarkt, nebo se nervově sesypat.

Tato novela je vládními experty považována za krok správným směrem, vyskytl se však problém s neslyšícími pachateli, vůči kterým je zákon o použití služební zbraně poněkud bezzubý. Má to napravit novela na níž se v současné době usilovně pracuje v poslanecké sněmovně a měla by být hotová už před koncem příštího desetiletí. Podle této novely policista bude moci hluchoněmému pachateli zbraň ukázat a následně mu pomocí gesta znázorní znak jenž v jazyce pro neslyšící znamená ,,výstřel.´´ Toto opatření bylo policejními špičkami vyhodnoceno jako dostatečné (na základě mnohých odborných věštění z dlaně, kávové sedliny a tarotových karet). Jak budou pacifikováni pachatelé, kteří jsou zároveň slepí a hluší, není známo...

Použití služebního obušku[edit]

Letní uniforma Policie ČeskoRepublicka
Někdy musí policie vyhlásit celostátní patrání

Naštěstí co se týče použití obušku (pendreku z německého Bärendreck - medvědí hovno), jsou předpisy volnější. Policisté mohou použít obušek proti osamělým občanským aktivistkám (jako Kateřina Jacques, ale pouze dokud nebyla poslankyní), pokud mají početní přesilu a pokud se nikdo nedívá. V zájmu zdraví policistů je však zakázáno používat obušek tam, kde je přesila na straně protivníka, mezi agresivními skinheady, či fotbalovými fanoušky.

Úspěchy policie[edit]

Přesto, že existence policie má svá negativa (např. vysoké náklady na provoz) byly zaznamenány už i pozitiva (např. neidentifikovatelné množství zaměstnaných lidí). Za největší úspěch policie je považována skutečnost, že dne 16. června roku 2001 byl vyřešen dokonce případ vraždy(policie ale měla velmi malý podíl). Je to historický úspěch, protože do té doby nebyl zaznamenán jediný případ vyřešení vraždy policii od doby vzniku ČR (podle dokumentů z archívů se to nepovedlo také řádnému vyšetřovacímu týmu v ČSSR a poslední historický případ se datuje do roku 1928, kdy se to podařilo jistému kriminálnímu radovi jenž se jmenoval Jan Vacátko). Na ostatních 12 985 (údaj z června roku 2007) nevyřešených vraždách policie usilovně pracuje.

Vypůjčený bourák A, sjel ze silnice a narazil do stromu. B, vjel do potoka vedle silničního mostku. C, Stalo se tak při ukázce superauta prezidentovi ve 22 hodin. D, Prezident byl v době nehody v posteli a četl si. E, Řidič dostal infarkt. F, Ve vozidle byla osoba civilní. G, Jeden z ošetřených utrpěl cévní mozkovou příhodu. H, Policie má auto zapůjčené na šest měsíců, nebo do ujetí 20.000 kilometrů, podle toho, co nastane dřív.

Svědecké výpovědi[edit]

Polycie ústy svého tiskového mluvčího vyzývá všechny svědky trestných činů, aby se pokud možno v žádném případě neobtěžovali dostavovat, nebo telefonický kontaktovat kteroukoliv služebnu PČR protože policie má dostatek vlastních expertů a informátorů a pomoc veřejnosti nepotřebuje. V současné době je u policie rovněž bohužel akutní nedostatek policistů kteří by zvládli psaní na počítači, psacím stroji, nebo tužkou na papír, proto by svědecké vypovědí nemohly být bohužel zaprotokolovány. Na řešení tohoto problému se intensivně pracuje prostřednictvím vysílání policejních expertů na výukové stáže do základních škol, kde by si měli doplnit chybějící znalosti.

Postupy při výsleších zadržených osob[edit]

Zadržené osoby mohou být podle zákona (či podle subjektivního pohledu na věc) podrobeny i policejnímu výslechu. I když je přísně zakázáno používat při výslechu jakýkoliv psychický, nebo fyzický nátlak, přesto existují účinné metody, jak přesvědčit zadrženého, aby se doznal. Jedna z těchto metod je, že zadržený bude v průběhu přátelského posezení u kávy se službu konajícím policistou seznámen s komfortními podmínkami v naších věznicích (každý odsouzený má podle zákona právo na samostatnou celu velikosti 3+1, která je kromě nutných věcí jako je třeba lednice a sporák standardně vybavená rovněž plazmovou televizi, počítačem, DVD přehrávačem a vířivou vanou. Venku mají vězni samozřejmě krytý bazén s protiproudem). Toto opatření je velmi účinné a má často za následek úplné doznáni podezřelého, který se na tyto vymoženosti těší, a jeho následné předání justici.

Důkazní materiál[edit]

Při vyšetřován trestných činů sbírá policie důkazní materiál, nutný pro usvědčení zločinců

  • Pitevní protokol - 20 stránková nápověda z Ústavu soudního lékařství - jen v případě, že oběť nepřežila
  • fotografie z výtěru rektu - nutná při vyšetřování znásilnění
  • Předsudky - jen v případě obecně uznávaného, prvního, pohledu na předmětnou osobu…
  • Jen tak - Podle ksichtu (просто так) (aby to nebylo tak „okaté“)…

Policie v jiných zemích[edit]

Nadine Jensen, Mutter fschech nehmetzkich polizeitu.
Nejlepší policista Rakouské policie, Komisař Rex

Vize do budoucna[edit]

Policie se snaží ještě více zkvalitnit práci svých zaměstnanců prostřednictvím pravidelného zvyšování platů. Tyto snahy vedly v roce 2008 k vyhlášení akce Pomáhat a chránit. Plat řadového policisty by měl v roce 2009 dosahovat výše 250 000 Kč + odměny (slangově zvané ,,úplatky´´). Výše těchto finančních bonusů není nijak omezená a záleží na individuálních schopnostech každého policisty. Policie nechce zaostávat ani za svými kolegy ve vyspělejších státech jako je např. Afganistan, nebo Burkina Faso, proto by tam podle slov policejního tiskového mluvčího měli být v budoucnu policisté vysílání na pravidelné školení, aby si osvojili tamní pokrokové pracovní metody.

Externěteroristické odkazy[edit]


Policejní tátové[edit]