Česká přísloví

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Zde jsou uvedená známá česká přísloví a povolání nebo skupiny lidí, pro které jsou primárně určena. Spousta lidí totiž používá přísloví, aniž by si uvědomovali, v jakém profesním prostředí vznikla a pro koho původně platila.

Přísloví a jejich výklad[edit]

Nejsou zde zdaleka všechna přísloví, doufám však, že seznam se bude postupně rozrůstat.

Základní řada[edit]

 • co můžeš urvi, co ne zkurvi - já
 • Ranní ptáče bez lahváče vůbec nikam nedoskáče - ornitologové
 • Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá – hrobaři
 • Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne – abstinenti
 • Lepší Brabec v hrsti než Pelta na střeše – úplatkáři
 • Dočkej času jako husa klasu – závodníci
 • Škoda rány, která padne vedle – vojáci
 • Strach má velké oči – sebevrazi
 • Z cizího krev neteče – chirurgové
 • Kam nechodí slunce, tam chodí lékař – astronomové
 • Kdo se moc ptá, moc se dozví – detektivové
 • Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí – vláda ČR
 • Lehce nabyl, lehce pozbyl – výběrčí daní
 • Mluviti stříbro, mlčeti zlato – učitelé, vychovatelé
 • Náš zákazník, náš pán – kati
 • Přes to vlak nejede – strojvůdci, průvodčí
 • Co na srdci, to na jazyku – voják s průstřelem břicha
 • Čas všechny rány zahojí – řidič sanitky
 • Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere – dárci krve a kostní dřeně
 • Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp – chovanci Jedličkova ústavu
 • Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem – schizofrenici
 • Komu se nelení, tomu se zelení – vynálezce penicilinu
 • Není všechno zlato, co se třpytí – padělatelé 
 • Žádný učený z nebe nespadl – parašutisté
 • Práce kvapná málo platná – záchranáři

Alternativní znění a výklad[edit]

 • Kdo jinému ucho utrhne, ten se směje naposled - suché konstatování faktu
 • Kdo jinému jámu kope, je hoden mzdy své - sociální spravedlnost
 • Kdo z žebře trouchnivého čistí studnu svou, sám do ní padá - nedostatky v bezpečnosti práce
 • Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až dá někdo na pivo - abstinenční halucinace
 • Lepší vrabec v hrsti, nežli dívka na koštěti - komparativní úvaha nad masturbačními technikami

Alespoň trochu související články‎[edit]